Mijn ZorgApp

Belangrijk!

Voor de actuele informatie, klik hier.

In de Mijn ZorgApp kunt u uw gemaakte afspraken bij de fysiotherapie gemakkelijk inzien. Daarnaast kunt u hier huiswerkoefeningen vinden die u van uw fysiotherapeut heeft gekregen. U kunt geen afspraken maken via de Mijn ZorgApp.

Belangrijk!

Kom met verkoudheidsklachten niet naar het gezondheidscentrum of apotheek.

Blijf  thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, verhoging of koorts. Kom niet naar het gezondheidscentrum of apotheek.

De gezondheidscentra Drie Meren, Floriande en Overbos nemen extra maatregelen in verband met het Coronavirus. Deze zijn nodig om het besmettingsrisico van u en de zorgverleners tot een minimum te beperken en toch de zorgvragen in zo goed mogelijke banen te leiden. Onnodig fysiek contact met zorgverleners wordt zo veel mogelijk vermeden.