Kwaliteit

Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer is een transparante organisatie, die zich regelmatig laat toetsen en voldoet aan de eisen die gesteld worden aan een zorginstelling.

Certificering

Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer heeft het certificaat ISO Zorg en Welzijn (NEN-EN 15224) behaald voor de hele organisatie. Daarnaast zijn de volgende deelcertificaten behaald:

  • ketenzorg; 
  • huisartsenzorg;
  • apotheken;
  • fysiotherapie;
  • HuisartsenPost.

De fysiotherapie van Gezondheidscentra Haarlemmermeer is al sinds 2013 erkend als Pluspraktijk voor de zorgverzekeraars Achmea, CZ, Delta Lloyd, Ohra en Menzis. 

Voor de zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid heeft de fysiotherapie de status van AA praktijk ontvangen. 

Cliëntenraadpleging

De gezondheidscentra hechten veel waarde aan de mening van de cliënten. Regelmatig wordt hier onderzoek naar gedaan. In 2019 wordt er een nieuwe raadpleging gehouden bij de huisartsen van de gezondheidscentra. 

De apotheken hebben jaarlijks een raadpleging. De fysiotherapie vraagt continu naar de ervaring van de cliënten.

Belangrijk!

Kom met verkoudheidsklachten niet naar het gezondheidscentrum of apotheek.

Blijf  thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, verhoging of koorts. Kom niet naar het gezondheidscentrum of apotheek.

De gezondheidscentra Drie Meren, Floriande en Overbos nemen extra maatregelen in verband met het Coronavirus. Deze zijn nodig om het besmettingsrisico van u en de zorgverleners tot een minimum te beperken en toch de zorgvragen in zo goed mogelijke banen te leiden. Onnodig fysiek contact met zorgverleners wordt zo veel mogelijk vermeden.