Kwaliteit

Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer is een transparante organisatie, die zich regelmatig laat toetsen en voldoet aan de eisen die gesteld worden aan een zorginstelling.

NEN EN 15224

Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer is in het bezit van het certificaat ISO Zorg en Welzijn (NEN-EN 15224) voor de hele organisatie., inclusief de volgende disciplines:

  • huisartsenzorg;
  • apotheken;
  • fysiotherapie.

Cliëntenraadpleging

De gezondheidscentra hechten veel waarde aan de mening van de cliënten. Regelmatig wordt hier onderzoek naar gedaan.

In 2019 is er een  raadpleging gehouden bij de huisartsen van de gezondheidscentra, in 2022 gebeurt dit opnieuw.  

De apotheken hebben jaarlijks een raadpleging. De fysiotherapie vraagt continu naar de ervaring van de cliënten.

Fysiotherapie

Vanaf mei 2017 neemt Fysiotherapie Gezondheidscentra Haarlemmermeer deel aan de Landelijke Database Fysiotherapie en vanaf 2021 ook aan de Landelijke Database Keurmerk.