Eigen regie

Mensen met een chronische ziekte hebben regelmatig contact met zorgverleners. In de gezondheidscentra vinden we het belangrijk dat cliënten zo veel mogelijk zelf beslissingen nemen over de behandeling. 

Chronische aandoening: keuzes maken

Leven met een chronische aandoening gaat gepaard met uitdagingen. Zoeken naar een balans tussen de dagelijks dingen en de beperkingen van de ziekte is hier een voorbeeld van. 

Dit vraagt om creativiteit van de cliënt, van de omgeving en van de betrokken zorgverleners. Mensen met een chronische ziekte hebben, als het goed gaat, maar een paar keer per jaar contact met hun zorgverlener. De rest van het jaar zijn zij zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hun gezondheid en leven beïnvloeden. 

Individueel zorgplan

Het maken van een eigen, individueel zorgplan helpt bij het maken van keuzes. In het zorgplan zijn doelen opgenomen. Die kunnen voor iedereen anders zijn. Denk aan stoppen met roken of meer bewegen. De cliënt krijgt de zorg die bij hem past (op maat).

Om een eigen zorgplan op te stellen, moet de cliënt:

  • Voldoende informatie hebben over de ziekte. De zorgverleners van de gezondheidscentra kunnen veel informatie geven, maar ook internet en patiëntenverenigingen zijn goede informatiebronnen.
  • Zelf besluiten kunnen nemen, in overleg met de zorgverlener.
  • Hulp zoeken of vragen als dat nodig is.
  • Samenwerken met de zorgverleners.
  • De symptomen goed in de gaten kunnen houden: Wanneer wordt het erger? Wanneer beter? Welk effect hebben medicijnen, eten, activiteiten, mensen en bijv. stress? Het bijhouden van symptomen heet ‘zelfmonitoren’. Zelfmonitoren kan ook betekenen: zelf bloedglucose prikken of uw bloeddruk thuis meten.
  • Voldoende informatie hebben over de (bij)werking van medicijnen.

Zelfmanagement in de gezondheidscentra

Cliënten in de gezondheidscentra met een chronische ziekte zoals diabetes, COPD en hart- en vaatziekten wordt aangeboden om samen met de huisarts en praktijkondersteuner een eigen zorgplan op te stellen. Hiervoor zijn hulpmiddelen beschikbaar zoals een zelfzorgboekje.

Samen met uw zorgverleners kunt u bepalen wat u aan zelfmanagement doet.