Huisartsenpraktijk Floriande

In gezondheidscentrum Floriande werken zes huisartsen. 

De centrumassistentes zijn het eerste aanspreekpunt voor de cliënten. Zij maken afspraken, geven adviezen en doen in opdracht van een huisarts een aantal verrichtingen zoals uitstrijkjes maken, wratten aanstippen, bloeddruk controle, hechtingen verwijderen, oren uitspuiten en het geven van injecties.

In de huisartsenpraktijk zijn praktijkondersteuners werkzaam, zowel voor de lichamelijke (somatische) zorg, als voor de geestelijke zorg.

De praktijkondersteuner somatiek voert in opdracht van, en in samenwerking met, de huisarts zelfstandig werkzaamheden uit. De meeste tijd wordt besteed aan de begeleiding van mensen met een chronische ziekte zoals hart- en vaatziekten, diabetes of COPD. Daarnaast bieden zij begeleiding bij het stoppen met roken, hulp voor kinderen met bedplassen, doen zij allergietesten en helpen zij bij het aanvragen van hulpmiddelen.

De praktijkondersteuners GGZ (geestelijke gezondheidszorg) begeleiden en behandelen op verwijzing van de huisarts mensen met psychische problemen. Zij adviseren waar nodig de huisarts over de beste behandeling en of verwijzing voor mensen met psychische problemen. Voor de jeugd is er een aparte praktijkondersteuner GGZ beschikbaar bij de Gezondheidscentra Haarlemmermeer, welke werkzaam is op de locatie Floriande.

De huisartsen, centrumassistentes en praktijkondersteuners werken in één team met de fysiotherapeuten en de apotheek van het gezondheidscentrum. Ook met de zorgverleners die spreekuur houden in het gezondheidscentrum, zoals de podotherapeut, logopediste en diëtiste vindt regelmatig overleg plaats.

Certificering

De huisartsen van het gezondheidscentrum zijn gecertificeerd volgens NEN-EN 15224. Dat betekent dat er in de huisartsenpraktijk systematisch en continu wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering. Dit met aandacht voor organisatie, praktijkvoering, medisch handelen en het oordeel van de patiënt.