Bestuur en toezicht

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. De gezondheidscentra Overbos, Floriande en Drie Meren zijn onderdeel van de Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer (SGH). 

De SGH beheert naast de gezondheidscentra ook de Huisartsen Spoedpost Haarlemmermeer.

Raad van toezicht

De SGH heeft een onafhankelijke raad van toezicht die toeziet op de wijze waarop de organisatie wordt bestuurd en de raad van bestuur met advies terzijde staat. De raad van toezicht werkt volgens de principes van de Governance code Zorg:

  • de raad van toezicht houdt toezicht en controleert de raad van bestuur
  • de raad van toezicht is onafhankelijk
  • de leden van de raad van toezicht hebben geen directe belangen bij de SGH
  • werkwijze raad van toezicht en raad van bestuur zijn vastgelegd in een reglement

De raad van toezicht heeft een profiel Raad van Toezicht opgesteld. In dit profiel wordt ook de visie op toezicht beschreven.

De raad van toezicht bestaat uit:

Raad van bestuur

De raad van bestuur (de directeur-bestuurder) bestuurt de stichting en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte onder toezicht van de raad van toezicht met in acht name van het bepaalde in de statuten.

De SGH heeft een éénhoofdige raad van bestuur: