Klachten & mening

Wij doen ons uiterste best voor u. Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent. We proberen dan altijd eerst samen tot een oplossing te komen. Als dit niet lukt kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure.

Bent u tevreden over de dienstverlening van onze gezondheidscentra? U kunt via onderstaand mailadres uw mening geven of een compliment geven aan een medewerker, wij geven het compliment graag door.

Wat kunt u doen?

Meestal leidt het tot een snelle oplossing als u rechtstreeks spreekt met degene die naar uw mening uw klacht of onvrede heeft veroorzaakt of diens leidinggevende.

Een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris

Indien u er met de veroorzaker van de klacht niet uitkomt, kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris van de gezondheidscentra. Deze stelt zich onafhankelijk en onpartijdig op en zoekt samen met u naar een oplossing. Uw klacht wordt strikt vertrouwelijk behandeld. U kunt zich ook direct wenden tot de klachtenfunctionaris.

U kunt uw klacht schriftelijk kenbaar maken aan:

Andere mogelijkheden

Als u er ook na bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u zich wenden tot de geschilleninstantie.

Huisartsen, apotheken en gezondheidscentra

De huisartsen en apotheken van de gezondheidscentra en de gezondheidscentra zelf zijn aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE).De gezondheidscentra zijn aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). 

Voor meer informatie over de geschillenregeling en het indienen van een geschil kunt u terecht op de website van de SKGE.

U kunt ook telefonisch contact opnemen of een brief sturen.

Fysiotherapeuten 

De fysiotherapeuten van de gezondheidscentra Haarlemmermeer zijn aangesloten bij de geschilleninstantie van het Keurmerk Fysiotherapie. Meer informatie over de geschillenregeling en het indienen van een geschil bij het Keurmerk Fysiotherapie kunt u vinden op hun website.