Klachten & mening

19 februari 2021
Nog niet bekend wanneer onze huisartspraktijken kunnen starten met vaccineren 
meer informatie zie

15 december 2020
Huisartspraktijken, fysiotherapie en apotheken zijn open en bereikbaar
.
U kunt bij de huisartsen en fysiotherapie in de gezondheidscentra gewoon terecht zoals u gewend bent.
Wilt u wel eerst bellen voordat u naar het gezondheidscentrum komt en niet komen als u Corona gerelateerde klachten heeft? 

De openingstijden van de apotheken zijn ongewijzigd. 

Mondmasker verplicht
In het gezondheidscentrum is het dragen van een mondmasker verplicht. Neem deze zelf mee tijdens uw bezoek. 

Wij doen ons uiterste best voor u. Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent. We proberen dan altijd eerst samen tot een oplossing te komen. Als dit niet lukt kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure.

Bent u tevreden over de dienstverlening van onze gezondheidscentra? U kunt via onderstaand mailadres uw mening geven of een compliment geven aan een medewerker, wij geven het compliment graag door.

Wat kunt u doen?

Meestal leidt het tot een snelle oplossing als u rechtstreeks spreekt met degene die naar uw mening uw klacht of onvrede heeft veroorzaakt of diens leidinggevende.

Een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris

Indien u er rechtstreeks niet uitkomt, kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris van de gezondheidscentra. Deze stelt zich onafhankelijk en onpartijdig op en zoekt samen met u naar een oplossing. Uw klacht wordt strikt vertrouwelijk behandeld. U kunt zich ook direct wenden tot de klachtenfunctionaris. 

U kunt uw klacht schriftelijk kenbaar maken aan:

Andere mogelijkheden

Als u er ook na bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u zich wenden tot de geschilleninstantie. De gezondheidscentra zijn aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). 

Voor meer informatie over de geschillenregeling en het indienen van een geschil kunt u terecht op de website van de SKGE.

U kunt ook telefonisch contact opnemen of een brief sturen.