Klachten & mening

Mondmasker verplicht
Bij uw bezoek aan het gezondheidscentrum is het dragen van een mondmasker verplicht. 
Neem deze zelf mee tijdens uw afspraak/bezoek.

Wij doen ons uiterste best voor u. Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent. We proberen dan altijd eerst samen tot een oplossing te komen. Als dit niet lukt kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure.

Bent u tevreden over de dienstverlening van onze gezondheidscentra? U kunt via onderstaand mailadres uw mening geven of een compliment geven aan een medewerker, wij geven het compliment graag door.

Wat kunt u doen?

Meestal leidt het tot een snelle oplossing als u rechtstreeks spreekt met degene die naar uw mening uw klacht of onvrede heeft veroorzaakt of diens leidinggevende.

Een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris

Indien u er rechtstreeks niet uitkomt, kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris van de gezondheidscentra. Deze stelt zich onafhankelijk en onpartijdig op en zoekt samen met u naar een oplossing. Uw klacht wordt strikt vertrouwelijk behandeld. U kunt zich ook direct wenden tot de klachtenfunctionaris. 

U kunt uw klacht schriftelijk kenbaar maken aan:

Andere mogelijkheden

Als u er ook na bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u zich wenden tot de geschilleninstantie. De gezondheidscentra zijn aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). 

Voor meer informatie over de geschillenregeling en het indienen van een geschil kunt u terecht op de website van de SKGE.

U kunt ook telefonisch contact opnemen of een brief sturen.