Huisartsenpraktijk Drie Meren

De huisartsen voeren geen Corona testen uit op verzoek van de patiënt.

Een afspraak maken voor een test kunt u doen via de GGD 0800-1202.
Voor vragen over Corona, neem contact op met de GGD, tel. nr. 023 – 789 16 31. 
Op de website GGDKennemerland.nl vindt u de meest actuele informatie over het testbeleid in onze regio. 

Voor actuele informatie over de maatregelen in de gezondheidscentra rond Corona, klik hier.

De centrumassistentes zijn het eerste aanspreekpunt voor de cliënten. Zij maken afspraken, geven adviezen en doen in opdracht van een huisarts een aantal verrichtingen zoals uitstrijkjes maken, wratten aanstippen, bloeddruk controle, hechtingen verwijderen, oren uitspuiten en het geven van injecties.

In de huisartsenpraktijk is een praktijkondersteuner werkzaam. In opdracht van en in samenwerking met de huisarts voert zij zelfstandig werkzaamheden uit. De meeste aandacht gaat daarbij uit naar de ouderenzorg, begeleiding van mensen met een chronische ziekte zoals hart- en vaatziekten, diabetes of astma en COPD en helpt zij bij het aanvragen van hulpmiddelen. Daarnaast is er mogelijkheid tot begeleiding bij het stoppen met roken.

De praktijkondersteuner GGZ (geestelijke gezondheidszorg) begeleidt en behandeld op verwijzing van de huisarts mensen met psychische problemen. Voor de jeugd is er een aparte praktijkondersteuner GGZ  beschikbaar bij de Gezondheidscentra Haarlemmermeer, welke werkzaam is op de locatie Floriande.

De huisartsen, centrumassistentes en praktijkondersteuners werken in één team met de fysiotherapeuten en de apotheek van het gezondheidscentrum. Ook met de zorgverleners die spreekuur houden in het gezondheidscentrum, zoals de podotherapeut, verloskundige en diëtiste vindt nauwe samenwerking plaats.

Certificering

De huisartsen van het gezondheidscentrum zijn sinds juni 2015 gecertificeerd volgens NEN-EN 15224. Dat betekent het dat er in de huisartsenpraktijk systematisch en continu wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering. Dit met aandacht voor organisatie, praktijkvoering, medisch handelen en het oordeel van de patiënt.