Huisartsenpraktijk Drie Meren

Vaccinatie 

De huisartspraktijken krijgen veel vragen over het vaccineren. Wij kunnen alleen vragen beantwoorden die gaan over het vaccineren door de huisartsen.
Heeft u een algemene vraag over vaccineren of het vaccinatiebewijs? Bel niet met de praktijk, u kunt evt.  hier kijken of uw vraag erbij staat.  

De centrumassistentes zijn het eerste aanspreekpunt voor de cliënten. Zij maken afspraken, geven adviezen en doen in opdracht van een huisarts een aantal verrichtingen zoals uitstrijkjes maken, wratten aanstippen, bloeddruk controle, hechtingen verwijderen, oren uitspuiten en het geven van injecties.

In de huisartsenpraktijk is een praktijkondersteuner werkzaam. In opdracht van en in samenwerking met de huisarts voert zij zelfstandig werkzaamheden uit. De meeste aandacht gaat daarbij uit naar de ouderenzorg, begeleiding van mensen met een chronische ziekte zoals hart- en vaatziekten, diabetes of astma en COPD en helpt zij bij het aanvragen van hulpmiddelen. Daarnaast is er mogelijkheid tot begeleiding bij het stoppen met roken.

De praktijkondersteuner GGZ (geestelijke gezondheidszorg) begeleidt en behandelt op verwijzing van de huisarts mensen met psychische problemen. Voor de jeugd is er een aparte praktijkondersteuner GGZ  beschikbaar bij de Gezondheidscentra Haarlemmermeer, welke werkzaam is op de locatie Floriande.

De huisartsen, centrumassistentes en praktijkondersteuners werken in één team met de fysiotherapeuten en de apotheek van het gezondheidscentrum. Ook met de zorgverleners die spreekuur houden in het gezondheidscentrum, zoals de podotherapeut, verloskundige en diëtiste vindt nauwe samenwerking plaats.

Certificering

De huisartsen van het gezondheidscentrum zijn gecertificeerd volgens NEN-EN 15224. Dat betekent dat er in de huisartsenpraktijk systematisch en continu wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering. Dit met aandacht voor organisatie, praktijkvoering, medisch handelen en het oordeel van de patiënt.