Huisartsenpraktijk Drie Meren

15 december 2020
Huisartspraktijken, fysiotherapie en apotheken zijn open en bereikbaar
.
U kunt bij de huisartsen en fysiotherapie in de gezondheidscentra gewoon terecht zoals u gewend bent.
Wilt u wel eerst bellen voordat u naar het gezondheidscentrum komt en niet komen als u Corona gerelateerde klachten heeft? 

De openingstijden van de apotheken zijn ongewijzigd. 

Mondmasker verplicht
In het gezondheidscentrum is het dragen van een mondmasker verplicht. Neem deze zelf mee tijdens uw bezoek. 

De centrumassistentes zijn het eerste aanspreekpunt voor de cliënten. Zij maken afspraken, geven adviezen en doen in opdracht van een huisarts een aantal verrichtingen zoals uitstrijkjes maken, wratten aanstippen, bloeddruk controle, hechtingen verwijderen, oren uitspuiten en het geven van injecties.

In de huisartsenpraktijk is een praktijkondersteuner werkzaam. In opdracht van en in samenwerking met de huisarts voert zij zelfstandig werkzaamheden uit. De meeste aandacht gaat daarbij uit naar de ouderenzorg, begeleiding van mensen met een chronische ziekte zoals hart- en vaatziekten, diabetes of astma en COPD en helpt zij bij het aanvragen van hulpmiddelen. Daarnaast is er mogelijkheid tot begeleiding bij het stoppen met roken.

De praktijkondersteuner GGZ (geestelijke gezondheidszorg) begeleidt en behandeld op verwijzing van de huisarts mensen met psychische problemen. Voor de jeugd is er een aparte praktijkondersteuner GGZ  beschikbaar bij de Gezondheidscentra Haarlemmermeer, welke werkzaam is op de locatie Floriande.

De huisartsen, centrumassistentes en praktijkondersteuners werken in één team met de fysiotherapeuten en de apotheek van het gezondheidscentrum. Ook met de zorgverleners die spreekuur houden in het gezondheidscentrum, zoals de podotherapeut, verloskundige en diëtiste vindt nauwe samenwerking plaats.

Certificering

De huisartsen van het gezondheidscentrum zijn sinds juni 2015 gecertificeerd volgens NEN-EN 15224. Dat betekent het dat er in de huisartsenpraktijk systematisch en continu wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering. Dit met aandacht voor organisatie, praktijkvoering, medisch handelen en het oordeel van de patiënt.