Kwaliteit fysiotherapie

De beste kwaliteit

Fysiotherapie Gezondheidscentra Haarlemmermeer wil de beste kwaliteit van zorg voor onze patiënten. Wij laten ons daarom beoordelen en toetsen door onafhankelijke partijen. Wij voldoen aan de hoogste eisen die worden gesteld door uw zorgverzekeraar om kwaliteit te leveren. 

Wij doen mee aan onderzoek, leveren kwaliteitsdata aan (anoniem), nemen deel aan netwerken en hebben regionale samenwerkingsovereenkomsten op multidisciplinair gebied. 

Zorgverzekeraar Coöperatie VGZ, CZ, Zilveren Kruis, Menzis en Zorg en Zekerheid hebben met ons aanvullende kwaliteitscontracten afgesloten, waardoor wij u met fysiotherapie op het hoogste niveau kunnen helpen.     

NEN-EN 15224 certificaat

De fysiotherapie Gezondheidscentra Haarlemmermeer is in het bezit van het certificaat NEN-EN 15224. Bij de certificering volgens NEN-EN 15224 worden kennis en kunde van de behandelaars, de dossiervoering, het structureel gebruik van meetinstrumenten en het netwerk van hulpverleners waarmee wij samenwerken om tot optimale zorg te komen, getoetst. 

LDF en LDK

Vanaf mei 2017 neemt Fysiotherapie Gezondheidscentra Haarlemmermeer deel aan de Landelijke Database Fysiotherapie en vanaf 2021 ook aan de Landelijke Database Keurmerk.

In deze programma’s wordt onderzoek gedaan naar verbetering van fysiotherapeutische zorg. Uw geanonimiseerde behandelgegevens worden, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, gebruikt om vergelijkingen te maken met landelijke gemiddelden wat ten goede komt aan de effectiviteit van onze behandelingen.

Tevredenheidsonderzoek

Klantervaringen zijn voor onze praktijk een onmisbaar middel om onze kwaliteit te verbeteren. U krijgt daarom, indien u hiervoor toestemming geeft, tijdens of na afloop van uw behandeling een patiënttevredenheid formulier toegestuurd per e-mail. Wij willen u vriendelijk vragen deze vragenlijst in te vullen zodat we weten of u tevreden bent over uw behandeling. Daarnaast helpt u de fysiotherapeut om zich verder te ontwikkelen.  

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de pagina van Qualiview.

Kwaliteitsregisters

Fysiotherapie Gezondheidscentra Haarlemmermeer is lid van de beroepsvereniging KNGF.

Alle fysiotherapeuten van Fysiotherapie Gezondheidscentra Haarlemmermeer zijn ingeschreven bij  het kwaliteitsregister Het Keurmerk.

Kwaliteitsnetwerken en samenwerkingsverbanden

Fysiotherapie GC Haarlemmermeer neemt deel aan verschillende kwaliteitsnetwerken:

Fysiotherapie GC Haarlemmermeer werkt samen met 

 • Koala polikliniek Spaarne Gasthuis

  Het Spaarne Gasthuis heeft een spreekuur voor babys die veel huilen zonder verklaarbare reden. De kinderfysiotherapie van Fysiotherapie Gezondheidscentra Haarlemmermeer  werkt samen met deze polikliniek en wordt ingeschakeld voor kinderfysiotherapie. 

 • ‘t Kabouterhuis

  MOC  ’t Kabouterhuis biedt hulp aan kinderen met een ontwikkelingsachterstand, met opvoedingsproblemen of met psychiatrische problemen. Zij bieden ook ondersteuning op het gebied van hechting tussen ouder en kind, die al begint tijdens de zwangerschap. Een kinderfysiotherapeut van Fysiotherapie Gezondheidscentra Haarlemmermeer is drie dagen per week aanwezig om de kinderen met fysiotherapie te begeleiden. 

 • Stichting Koos
  Stichting KOOS staat voor Kindgerichte Ontwikkelingsstimulatie Op School en zijn gevestigd in Montessorischool Floriande, een reguliere basisschool. In de klas kunnen kinderen (vanaf 4 jaar) met een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke beperking, een (ernstige) meervoudige beperking en/of autisme terecht die (tijdelijk/deels) ontheven zijn uit de leerplicht.

Een kinderfysiotherapeut van Fysiotherapie Gezondheidscentra Haarlemmermeer wordt ingeschakeld om, indien nodig, kinderfysiotherapie op locatie te geven.

 • Kinderdagopvang de Boshoeve
  De Boshoeve is, naast een regulier dagverblijf voor gezonde kinderen, ook een verpleegkundig kinderdagverblijf gespecialiseerd in de opvang van kinderen met een (al dan niet complexe) medische zorgvraag.
  Ook kinderen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand zijn welkom bij de Boshoeve en Boshuisje. Gespecialiseerde kinderverpleegkundigen en een professioneel zorgteam zorgen voor een zorgvuldig afgestemde opvang voor uw kind. Fysiotherapie is onderdeel hiervan. 

 • JacobKliniek
  De JacobKliniek, centrum voor revalidatie en herstel, is gespecialiseerd in ouderen revalidatie, ook wel geriatrische revalidatie genoemd. Zo is er de behandeling en revalidatie na operatie aan knie of heup, na een amputatie of behandeling en revalidatie van patiënten die lijden aan hartproblemen en niet aangeboren hersenletsel. Indien de gespecialiseerde fysiotherapie niet aanwezig is, wordt een gespecialiseerde fysiotherapeut van Fysiotherapie Gezondheidscentra Haarlemmermeer ingeschakeld om op locatie te behandelen.