Algemeen

Vaccinatie door onze huisartsen start in de week van 19 april

De huisartsen dragen bij aan de vaccinatie tegen Covid 19 door te gaan vaccineren met het AstraZeneca-vaccin. 
De komende weken zullen wij, in samenwerking met de andere huisartsen in Haarlemmermeer, een specifieke groep patiënten (o.a. 60-65 jarigen) gaan vaccineren. Deze groep is door het RIVM op basis van het advies van de Gezondheidsraad bepaald. 
De bij ons bekende patiënten uit bovengenoemde groepen hebben een uitnodiging voor de vaccinatie ontvangen. 
Neem de volgende documenten mee naar uw afspraak: uw oproepkaart, legitimatiebewijs en een ingevulde gezondheidsverklaring.

Zie hier voor meer informatie.

Heeft u een vraag over het vaccineren?  Kijk eerst hier of uw vraag erbij staat voordat u belt met de assistente. 

Mondmasker verplicht
In het gezondheidscentrum is het dragen van een mondmasker verplicht. Neem deze zelf mee tijdens uw bezoek. 

De Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer is de overkoepelende organisatie van de gezondheidscentra Overbos, Floriande en Drie Meren in Hoofddorp. Daarnaast is de HuisArtsenPost Haarlemmermeer ook onderdeel van deze stichting.

De gezondheidscentra bieden zorg dichtbij huis

In de gezondheidscentra kunnen de bewoners van de wijken Overbos en Floriande het hele jaar vijf dagen per week terecht voor zorg door de huisarts en de fysiotherapeut. In gezondheidscentrum Floriande en in gezondheidscentrum Drie Meren is ook een apotheek gevestigd. In de gezondheidscentra wordt veel samengewerkt.

Verschillende andere zorgverleners zoals dietiste, logopediste, podotherapeut, kinder/jeugdpsychiater en verloskundige zijn één of meerdere dagdelen aanwezig.

De cliënten worden gestimuleerd om waar mogelijk zelf keuzes te maken bij het opstellen van hun zorg- of behandelplan. Het geven van goede informatie, persoonlijke aandacht en het gezamenijk opstellen van behandeldoelen bevorderen de zelfredzaamheid.

Alle zorgverleners hechten grote waarde aan het leveren van kwalitatief goede zorg. Zij werken volgens de laatste standaarden en richtlijnen van hun beroepsgroep en volgen de laatste ontwikkelingen.

De Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer heeft in juni 2015 het certificaat ISO Zorg en Welzijn (NEN-EN 15224) behaald voor de hele organisatie.
Daarnaast zijn de volgende deelcertificaten behaald:
– ketenzorg; 
– huisartsenzorg;
– apotheken;
– fysiotherapie;
– HuisArtsenPost.

De cliënten worden betrokken bij het beleid. Er worden regelmatig cliëntenraadplegingen gehouden en er is een cliëntenraad.