Algemeen

De Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer is de overkoepelende organisatie van de gezondheidscentra Overbos, Floriande en Drie Meren in Hoofddorp. Daarnaast is de Huisartsen Spoedpost  Haarlemmermeer ook onderdeel van deze stichting.

De gezondheidscentra bieden zorg dichtbij huis

In de gezondheidscentra kunnen de bewoners van de wijken Overbos en Floriande het hele jaar vijf dagen per week terecht voor zorg door de huisarts en de fysiotherapeut. In gezondheidscentrum Floriande en in gezondheidscentrum Drie Meren is ook een apotheek gevestigd. In de gezondheidscentra wordt veel samengewerkt.

Verschillende andere zorgverleners zoals dietiste, logopediste, podotherapeut, kinder/jeugdpsychiater en verloskundige zijn één of meerdere dagdelen aanwezig.

De cliënten worden gestimuleerd om waar mogelijk zelf keuzes te maken bij het opstellen van hun zorg- of behandelplan. Het geven van goede informatie, persoonlijke aandacht en het gezamenlijk opstellen van behandeldoelen bevorderen de zelfredzaamheid.

Alle zorgverleners hechten grote waarde aan het leveren van kwalitatief goede zorg. Zij werken volgens de laatste standaarden en richtlijnen van hun beroepsgroep en volgen de laatste ontwikkelingen.

Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer is in het bezit van het certificaat ISO Zorg en Welzijn (NEN-EN 15224) voor de hele organisatie.
Daarnaast zijn de volgende deelcertificaten behaald:
– ketenzorg; 
– huisartsenzorg;
– apotheken;
– fysiotherapie;
– HuisArtsenPost.

De cliënten worden betrokken bij het beleid. Er worden regelmatig cliëntenraadplegingen gehouden en er is een cliëntenraad.