Cliëntenraad

De cliëntenraad vertegenwoordigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. De cliëntenraad probeert knelpunten te signaleren en oplossingen aan te dragen vanuit het perspectief van de cliënten. Hiermee levert de cliëntenraad een bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van de zorgverlening. De cliëntenraad kan de bestuurder van de SGH gevraagd en ongevraagd advies geven over zaken die direct de cliënten aangaan. Voorbeeld hiervan is de wijze waarop en de frequentie waarmee cliëntenraadplegingen worden gehouden.

Hoe werkt de cliëntenraad?

De cliëntenraad heeft vier maal per jaar overleg met de bestuurder en de kwaliteitsmedewerker van de SGH. Tijdens dit overleg worden zaken besproken die goed gaan en zaken die beter kunnen. Ook worden het kwaliteitsjaarverslag en het beleidsplan besproken. Daarnaast heeft de cliëntenraad eenmaal per jaar overleg met een vertegenwoordiging van de raad van toezicht. De cliëntenraad wordt betrokken bij de benoeming van leden van de raad van toezicht.

Wie zijn de leden van de cliëntenraad?

De cliëntenraad bestaat minimaal uit drie en maximaal uit zeven leden. De cliëntenraad bestaat op dit moment uit:

Wilco Oostwouder
Wilco OostwouderVoorzitter
Lees verder
In het dagelijks leven ben ik advocaat. Daarnaast geef ik een cursus over juridische aspecten van zorgverlening. Ik ben cliënt van het gezondheidscentrum Floriande. Dit is één van de gezondheidscentra van Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer (SGH). Toen ik in de nieuwsbrief van SGH las dat er kandidaten gezocht werden voor de cliëntenraad, heb ik mij aangemeld. Het is leuk om de belangen van de cliënten van SGH te behartigen en mee te denken over hoe de zorg nog beter kan. Toen de vorige voorzitter van de cliëntenraad vertrok, heb ik op verzoek van de andere raadsleden het stokje overgenomen
Esther Thijssen
Esther Thijssen
Lees verder
In het dagelijks leven ben ik werkzaam als projectleider bij een farmaceutisch bedrijf en werk ik veel samen met patiëntenorganisaties. Daarnaast ben ik moeder van een dochter en een zoon van 16 en 13 jaar. Ik ben als cliënt aangesloten bij gezondheidscentrum Floriande.  Ik vind het belangrijk dat er vanuit de aangesloten cliënten bij het gezondheidscentrum meegedacht kan worden met allerlei zaken die de zorg raken om op die manier de aangeboden zorg te verbeteren. Daarnaast zie ik het als een meerwaarde dat we vanuit de cliëntenraad het perspectief van de patiënt/cliënt kunnen inbrengen en dat doe ik dan ook graag.
Dago Wellink
Dago Wellink
Lees verder
Als gepensioneerd juridisch beleidsambtenaar ben ik nu vrijwilliger bij verschillende organisaties. Zo heb ik de laatste jaren in het land namens het Longfonds bij patiënten, politici en scholieren voorlichting gegeven over het belang van schone lucht en de risico's van fijnstof voor de gezondheid. Ik ben cliënt bij gezondheidscentrum Overbos. Daar hoorde ik over vacatures bij de cliëntenraad en heb mij als kandidaat aangemeld. Ik hoop daarmee een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de belangenbehartiging van de cliënten bij de zorg in de regio.
Arezki Khennane
Arezki Khennane
Lees verder
Bij ons thuis komen de onderwerpen zorg en patiënt vaak ter discussie, want ik ben werkzaam bij een farmaceutisch bedrijf en mijn vrouw is werkzaam als verpleegkundige.  Om een stuk dichter bij de patiënt te komen en iets te kunnen betekenen voor zijn/haar belangen is deelname aan de cliëntenraad een aangewezen kans. Ik hoop hiermee dat ik een positieve bijdrage kan leveren aan de cliëntenraad van Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer. 
Dea Storm
Dea Storm
Lees verder
Sinds 2009 woon ik in Hoofddorp en ben sindsdien cliënt bij Gezondheidscentrum Floriande. In juni 2022 ben ik met prepensioen gegaan en heb ik meer tijd voor andere dingen. Tot dan was ik werkzaam als klinisch researchcoördinator oncologie in het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp. Daarvoor heb ik in het OLVG en het NKI-AVL in Amsterdam gewerkt als radiodiagnostisch en radiotherapeutisch laborant. Daarnaast was ik praktijkbegeleider en gaf gastcolleges. Naast mijn opleidingen paardengedrag en kattengedrag en vrijwilligerswerk voor de Vereniging Huurders Haarlemmermeer wil ik mij graag inzetten voor de belangen van de cliënten van Gezondheidscentra Haarlemmermeer. Na gereageerd te hebben op de oproep voor kandidaten ben ik 15 december 2022 benoemd tot lid van de Cliëntenraad. Met mijn ervaring in de zorg hoop ik een positieve bijdrage aan deze raad te geven.

Contact met de cliëntenraad

Heeft u suggesties voor de cliëntenraad of wilt u meer informatie over de cliëntenraad? Dan kunt u contact opnemen via e-mail: clientenraad@gchaarlemmermeer.nl

Interesse om lid te worden van de cliëntenraad?

De cliëntenraad heeft nog plek voor een nieuw enthousiast lid. Gezien de huidige samenstelling van de cliëntenraad gaat de voorkeur uit naar iemand tussen 20-30 jaar, die cliënt is in gezondheidscentrum Drie Meren. Als u geïnteresseerd bent kunt u een e-mail sturen naar clientenraad@gchaarlemmermeer.nl.