Apotheek Drie Meren

Apotheek Drie Meren is gevestigd in gezondheidscentrum Drie Meren aan de Hankstraat 1 in Hoofddorp. Er wordt intensief samengewerkt met de huisartsen en fysiotherapeuten in het gezondheidscentrum, zodat een goede zorg verleend kan worden.

Actueel

De apotheken hebben momenteel een beperkte voorraad zelftesten. Vanaf 23 april verwachten we weer voldoende voorraad te hebben. 
 
De SARS-CoV-2 Rapid Antigen Nasal Test is een “Coronavirus”-antigeen ZELFTEST om te bepalen of het coronavirus aanwezig is in het neusslijm.

Zo ja, dan is de test positief, en is de geteste persoon besmet. Het advies is om bij een positieve zelftest bij de GGD een PCR-test af te laten nemen ter bevestiging, en er daarmee ook voor te zorgen dat de uitslag wordt opgenomen in de besmettingscijfers.

De zelftest wordt afgenomen vóór in de neus, in plaats van in de diepe neusholte, wat een meer gemakkelijke en snellere test procedure oplevert. De test stelt gebruikers in staat zelf hun neusmonster te nemen. De afname voorin de neus is veel minder belastend voor gebruikers (in het bijzonder voor kinderen, ouderen of mensen met een handicap). Er is verminderde kans op niezen en hoesten tijdens de afname. Resultaten zijn beschikbaar binnen 15 minuten.

 
Let op: de zelftest is bedoeld voor mensen die geen klachten hebben. Heeft u klachten, laat u dan testen bij de GGD. 

De apotheek is ruim, modern en efficiënt opgezet en er wordt veel aandacht besteed aan het geven van informatie aan de cliënt. Er wordt gebruik gemaakt van ‘zitbalies’ en er is een ruime spreekkamer.

Apotheek Drie Meren is een openbare apotheek, u hoeft niet ingeschreven te zijn bij de huisartsen van het gezondheidscentrum om u bij de apotheek in te schrijven.

U kunt zich inschrijven bij de apotheek door u aan te melden bij de balie van de apotheek.

Actueel

Toestemmingsverklaring nodig voor het verstrekken van medicatie(gegevens) aan derden

Als apotheek gaan we zorgvuldig om met uw medicatie(gegevens). Alleen met uw toestemming geven wij uw medicijnen of medicijngegevens mee aan iemand anders. Dit in verband met uw privacy.  

Bent u niet in de gelegenheid of in staat om uw medicijnen of uw medicijngegevens zelf op te halen bij de apotheek? Dan kunt u iemand machtigen om dat voor u te doen. Dat kan met de toestemmingsverklaring verstrekking medicatie(gegevens) aan derden.

U kunt aangeven of de gemachtigde eenmalig iets voor u komt ophalen of tot u de toestemming intrekt. Via de link kunt u een toestemmingsverklaring printen en tekenen. Lever de verklaring in bij uw apotheek. Wij bewaren het zorgvuldig in uw dossier, zodat altijd duidelijk is aan wie we uw medicatie(gegevens) kunnen meegeven. 

Openingstijden

In de weekeinden en op feestdagen is onze apotheek gesloten.  

Als de apotheek gesloten is, kunt u terecht bij de dienstapotheek SAHZ:

ma t/m vrij tot 18.00 uur en za-zo-feestdagen 9.30 – 18.00 uur
locatie Hoofddorp, Spaarnepoort 1, 2134 TM Hoofddorp
tel. 023 – 224 86 50.

ma t/m zo 00.00 – 24.00 uur 
locatie Haarlem Zuid, Boerhaavelaan 22, 2035 RC Haarlem
tel.: 023 224 86 31

Let op: als u ’s avonds na 18.00 uur, ’s nachts, op zondag of op een feestdag geneesmiddelen verstrekt krijgt in de apotheek, wordt het ANZ-tarief (Avond, Nacht en Zondag) berekend. Dit is een extra toeslag bovenop het standaard apothekerstarief en de kosten van het geneesmiddel.

Certificering

Apotheek Drie Meren is sinds 2015 gecertificeerd volgens NEN-EN 15224. Dat betekent dat in de apotheek systematisch en continu gewerkt wordt aan kwaliteitsverbetering. Dit met aandacht voor organisatie, praktijkvoering en het oordeel van de cliënt.