Uw gezondheid

Gezondheidcentra Haarlemmermeer en haar partners in de ketenzorg bieden zorgprogramma’s voor patiënten met onder andere astma, diabetes, hart- en vaatziekten en COPD. U vindt hier alle informatie over de zorg die wij u bieden. 

Belangrijk!

Kom met verkoudheidsklachten niet naar het gezondheidscentrum of apotheek.

Blijf  thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, verhoging of koorts. Kom niet naar het gezondheidscentrum of apotheek.

De gezondheidscentra Drie Meren, Floriande en Overbos nemen extra maatregelen in verband met het Coronavirus. Deze zijn nodig om het besmettingsrisico van u en de zorgverleners tot een minimum te beperken en toch de zorgvragen in zo goed mogelijke banen te leiden. Onnodig fysiek contact met zorgverleners wordt zo veel mogelijk vermeden.