Uw gezondheid

Gezondheidcentra Haarlemmermeer en haar partners in de ketenzorg bieden zorgprogramma’s voor patiënten met onder andere astma, diabetes, hart- en vaatziekten en COPD. U vindt hier alle informatie over de zorg die wij u bieden.