Tarieven fysiotherapie

Fysiotherapie wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering voor patiënten ouder dan 18 jaar, u moet aanvullend verzekerd zijn om voor vergoeding in aanmerking te komen. Het aantal behandelingen dat vergoed wordt, verschilt per zorgverzekeraar en per polis.
Uw eigen risico wordt niet verbruikt wanneer u van fysiotherapie in de aanvullende verzekering gebruik maakt.

Behandelingen in verband met de volgende aandoeningen worden (gedeeltelijk of tot een maximum aantal) door uw zorgverzekeraar vergoed vanuit de basisverzekering:
  • COPD
  • Artrose
  • Status na Corona.
    Denk eraan dat uw eigen risico (elk jaar opnieuw) wordt aangesproken als behandelingen vanuit de basisverzekering worden vergoed. 

De assistente van de fysiotherapie controleert of en hoe u verzekerd bent. Het kan voorkomen dat uw zorgverzekeraar de behandelingen toch niet vergoed. De fysiotherapie van de gezondheidscentra is daarvoor niet aansprakelijk. Wij raden u dan ook aan om uw ziektekostenverzekering goed na te kijken als u zeker wilt weten hoeveel behandelingen vergoed worden.

De fysiotherapie van de gezondheidscentra heeft met (bijna) alle zorgverzekeraars een overeenkomst. Indien u voldoende aanvullend verzekerd bent, krijgt u de behandelingen vergoed. De nota wordt rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd.

“Chronische” aandoeningen

Soms wordt fysiotherapie vanaf de 21e behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. Dit is het geval bij bepaalde chronische ziektes of na een operatie. Uw fysiotherapeut kan u daarover zo nodig informeren.

Patiënten tot en met 17 jaar

Vanuit de basisverzekering worden 9 behandelingen vergoed. Bij de meeste verzekeringen worden nog 9 behandelingen vergoed. Vergoeding van meer dan 18 behandelingen is afhankelijk van uw aanvullende verzekering.

Tarieven fysiotherapie 2022

Fysiotherapie Gezondheidscentra Haarlemmermeer heeft in 2022 met alle zorgverzekeraars, m.u.v. ONVZ, een overeenkomst afgesloten. Indien u voldoende aanvullend verzekerd bent, krijgt u de behandeling vergoed en wordt de rekening direct aan de zorgverzekeraar gestuurd.

Bij ONVZ, een restitutieverzekeraar, kunt u onze factuur indienen en krijgt u 100% vergoed.

Voor de eerste afspraak worden bij de zorgverzekering 2 zittingen in rekening gebracht: zitting intake en onderzoek en een zitting (specialistische)  fysiotherapie.  De zorgverzekeraar zal dit vergoeden. Indien u niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie, brengen we voor de eerste afspraak het tarief voor Screening, intake en onderzoek bij u in rekening. Een telefonisch- of video consult gedurende de behandelperiode wordt door uw zorgverzekeraar gezien als een behandeling.      

Voor de behandelingen die niet vergoed worden door uw verzekering, ontvangt u een rekening conform de onderstaande tarieven.

Bij een niet nagekomen afspraak of als u een afspraak bij een fysiotherapeut korter dan 24 uur van tevoren annuleert, brengen wij €29,00 in rekening.

Specialistische fysiotherapie 
Zitting fysiotherapie/sportfysiotherapie€ 38,50
Zitting manuele therapie€ 48,50
Zitting kinderfysiotherapie€ 48,50
Zitting psychosomatische fysiotherapie/ oefentherapie€ 48,50
Zitting oedeemtherapie€ 48,50
Zitting geriatriefysiotherapie€ 48,50
Zitting Oncologische fysiotherapie€ 38,50
Zitting Orofasciale fysiotherapie€ 38,50
Zitting Oefentherapie Mensendieck€ 38,50
Intake 
Screening, kort (e-)consult zonder verwijzing€ 18,00
Screening, intake en onderzoek zonder verwijzing€ 50,00
Intake en onderzoek na verwijzing€ 50,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek op verwijzing€ 63,50
Bijzondere verrichtingen 
Lange zitting bij complexe meervoudige vragen€ 57,50
Telefonisch consult, max 10 min.€ 16,00
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport€ 48,00
Instructie overleg ouder/kind€ 18,00
Rapport medische informatie/ Letselschade€ 62,00
E-Consult fysiotherapie€ 38,50
E-Consult kinderfysio€ 48,50
Niet nagekomen afspraak€ 29,00
Abonnementen/cursussen 
Fysiofit, 10 lessen in 3 maanden 
70+Fit 10 lessen in 3 maanden 
PilatesFit 10 lessen in 3 maanden
Toeslag aan huis€ 17,00

Zorg 1 lage rug programma

Zorg1 is een programma met op maat gemaakte zorgproducten voor aspecifieke lage rug en nek klachten waarbij de zorgverzekeraar een vaste prijs per zorgprgramma betaalt aan de zorgverlener. Deze vergoeding verschilt per verzekeraar. De zorgverzeraars die dit zorgprogramma ondersteunen zijn CZ, Ohra en Nationale Nederlanden, Menzis en Anderzorg en coöperatie VGZ. Voor meer informatie over de vergoeding kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.