Gedragscode

Binnen SGH is er een klokkenluidersregeling. Deze regeling is erop gericht dat medewerkers zich veilig voelen om (het vermoeden van) een misstand te melden en dat deze melding ook op de juiste plek terecht komt.

Een goede klokkenluidersregeling draagt bij aan een open en veilige organisatiecultuur waarin medewerkers zich betrokken voelen bij en verantwoordelijk voelen voor hun organisatie. Voor SGH is het een belangrijk instrument om invulling te geven aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Belangrijk!

Kom met verkoudheidsklachten niet naar het gezondheidscentrum of apotheek.

Blijf  thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, verhoging of koorts. Kom niet naar het gezondheidscentrum of apotheek.

De gezondheidscentra Drie Meren, Floriande en Overbos nemen extra maatregelen in verband met het Coronavirus. Deze zijn nodig om het besmettingsrisico van u en de zorgverleners tot een minimum te beperken en toch de zorgvragen in zo goed mogelijke banen te leiden. Onnodig fysiek contact met zorgverleners wordt zo veel mogelijk vermeden.