Gedragscode

Binnen SGH is er een klokkenluidersregeling. Deze regeling is erop gericht dat medewerkers zich veilig voelen om (het vermoeden van) een misstand te melden en dat deze melding ook op de juiste plek terecht komt.

Een goede klokkenluidersregeling draagt bij aan een open en veilige organisatiecultuur waarin medewerkers zich betrokken voelen bij en verantwoordelijk voelen voor hun organisatie. Voor SGH is het een belangrijk instrument om invulling te geven aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.