Gedragscode

Vaccinatie door onze huisartsen start in de week van 19 april

De huisartsen dragen bij aan de vaccinatie tegen Covid 19 door te gaan vaccineren met het AstraZeneca-vaccin. 
De komende weken zullen wij, in samenwerking met de andere huisartsen in Haarlemmermeer, een specifieke groep patiënten (o.a. 60-65 jarigen) gaan vaccineren. Deze groep is door het RIVM op basis van het advies van de Gezondheidsraad bepaald. 
De bij ons bekende patiënten uit bovengenoemde groepen hebben een uitnodiging voor de vaccinatie ontvangen. 
Neem de volgende documenten mee naar uw afspraak: uw oproepkaart, legitimatiebewijs en een ingevulde gezondheidsverklaring.

Zie hier voor meer informatie.

Heeft u een vraag over het vaccineren?  Kijk eerst hier of uw vraag erbij staat voordat u belt met de assistente. 

Mondmasker verplicht
In het gezondheidscentrum is het dragen van een mondmasker verplicht. Neem deze zelf mee tijdens uw bezoek. 

Binnen SGH is er een klokkenluidersregeling. Deze regeling is erop gericht dat medewerkers zich veilig voelen om (het vermoeden van) een misstand te melden en dat deze melding ook op de juiste plek terecht komt.

Een goede klokkenluidersregeling draagt bij aan een open en veilige organisatiecultuur waarin medewerkers zich betrokken voelen bij en verantwoordelijk voelen voor hun organisatie. Voor SGH is het een belangrijk instrument om invulling te geven aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.