Tarieven en vergoedingen

Onze zorgverleners werken met vastgestelde tarieven. Alle huisartspraktijken hanteren dezelfde tarieven. Voor vergoedingen kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekering.

Huisartspraktijken

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de tarieven van de meestvoorkomende declaraties. Deze brengen wij direct in rekening bij uw zorgverzekeraar. Wij brengen een passantentarief in rekening aan patiënten die niet bij een huisarts in het gezondheidscentrum staan ingeschreven of bij patiënten die wel staan ingeschreven maar waarvan wij geen verzekeringsgegevens hebben.

Verrichting Tarief Tarief passanten
Consult korter dan 5 minuten € 05,42 € 15,93
Consult vanaf 5 minuten en korter dan 20 minuten € 10,83 € 31,86
Consult 20 minuten en langer € 21,67 € 63,71
Visite korter dan 20 minuten € 16,25 € 47,78
Visite langer dan 20 minuten € 27,09 € 79,64

Inschrijftarief

Het inschrijftarief is een vergoeding die huisartsen krijgen van de zorgverzekeraar voor elke patiënt die in de praktijk is ingeschreven. Dit inschrijftarief wordt door de zorgverzekeraar aan het begin van elk kwartaal betaald.

Eigen risico

Het eigen risico geldt voor zorg die vanuit de basisverzekering wordt vergoed zoals bijvoorbeeld:

  • bloed- en laboratoriumonderzoeken
  • röntgenfoto en echo onderzoek
  • medicijnen
  • bezoek aan de specialist.

Het eigen risico bedraagt in 2022 € 385,-. Alleen huisartsen- en verloskundige zorg vallen niet onder het eigen risico.

Wanneer u twijfelt of bepaalde onderzoeken of bezoeken aan medisch specialisten vergoed worden, neemt u dan contact op met uw zorgverzekeraar.

De tarieven die gehanteerd worden door de diverse laboratoria staan op hun websites vermeld: Medial en Streeklab.

Medicijnen worden soms helemaal, soms gedeeltelijk en soms helemaal niet vergoed. Er zijn verzekeraars die alleen het middel van één fabrikant vergoeden of afspraken maken met artsen over het voorschrijven. Wilt u weten of uw medicijnen vergoed worden? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op mijnmedicijnvergoeding.nl

Fysiotherapie

Fysiotherapie wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering voor patiënten ouder dan 18 jaar, u moet aanvullend verzekerd zijn om voor vergoeding in aanmerking te komen. Het aantal behandelingen dat vergoed wordt, verschilt per zorgverzekeraar en per polis.
Uw eigen risico wordt niet verbruikt wanneer u van fysiotherapie in de aanvullende verzekering gebruik maakt.

De assistente van de fysiotherapie controleert of en hoe u verzekerd bent. Het kan voorkomen dat uw zorgverzekeraar de behandelingen toch niet vergoed. De fysiotherapie van de gezondheidscentra is daarvoor niet aansprakelijk. Wij raden u dan ook aan om uw ziektekostenverzekering goed na te kijken als u zeker wilt weten hoeveel behandelingen vergoed worden.

De fysiotherapie van de gezondheidscentra heeft met (bijna) alle zorgverzekeraars een overeenkomst.  Indien u voldoende aanvullend verzekerd bent, krijgt u de behandelingen vergoed. De nota wordt rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd.

“Chronische” aandoeningen

Soms wordt fysiotherapie vanaf de 21e behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. Dit is het geval bij bepaalde chronische ziektes of na een operatie. Uw fysiotherapeut kan u daarover zo nodig informeren

Patiënten tot en met 17 jaar

Vanuit de basisverzekering worden 9 behandelingen vergoed. Bij de meeste verzekeringen worden nog 9 behandelingen vergoed. Vergoeding van meer dan 18 behandelingen is afhankelijk van uw aanvullende verzekering.

Tarieven fysiotherapie 2022

Fysiotherapie Gezondheidscentra Haarlemmermeer heeft met alle zorgverzekeraars, m.u.v. ONVZ, een overeenkomst afgesloten. Indien u voldoende aanvullend verzekerd bent, krijgt u de behandeling vergoed en wordt de rekening direct aan de zorgverzekeraar gestuurd.
Bij ONVZ, een restitutieverzekeraar, kunt u onze factuur indienen en krijgt u 100% vergoed.

Voor de behandelingen die niet vergoed worden door uw verzekering, ontvangt U een rekening conform de onderstaande tarieven.

Bij een niet nagekomen afspraak of als u een afspraak bij een fysiotherapeut korter dan 24 uur van tevoren annuleert, brengen wij €28,00 in rekening.

Specialistische fysiotherapie 
Zitting fysiotherapie/sportfysiotherapie€ 38,50
Zitting manuele therapie€ 48,50
Zitting kinderfysiotherapie€ 48,50
Zitting psychosomatische fysiotherapie/ oefentherapie€ 48,50
Zitting oedeemtherapie€ 48,50
Zitting geriatriefysiotherapie€ 48,50
Zitting Oncologische fysiotherapie€ 38,50
Zitting Orofasciale fysiotherapie€ 38,50
Zitting Oefentherapie Mensendieck€ 38,50
Intake 
Screening, kort (e-)consult zonder verwijzing€ 18,00
Screening, intake en onderzoek zonder verwijzing€ 50,00
Intake en onderzoek na verwijzing€ 50,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek op verwijzing€ 63,50
Bijzondere verrichtingen 
Lange zitting bij complexe meervoudige vragen€ 57,50
Telefonisch consult, max 10 min.€ 16,00
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport€ 48,00
Instructie overleg ouder/kind€ 18,00
Rapport medische informatie/ Letselschade€ 62,00
E-Consult fysiotherapie€ 38,50
E-Consult kinderfysio€ 48,50
Niet nagekomen afspraak€ 29,00
Abonnementen/cursussen 
Fysiofit, 10 lessen in 3 maanden 
70+Fit 10 lessen in 3 maanden 
PilatesFit 10 lessen in 3 maanden
Toeslag aan huis€ 17,00

Back to Move

Meer informatie en uitleg van de tarieven van Back to Move vindt u hier: