Jaarverslag

Als maatschappelijke organisatie opererend in de eerstelijns gezondheidszorg leggen wij jaarlijks verantwoording af over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten van de gezondheidscentra Drie Meren, Floriande en Overbos en van de Huisartsen Spoedpost  Haarlemmermeer. De verslagen zijn hier in te zien.