Huisartsenpraktijk Overbos

U kunt vanaf heden geen afspraken meer maken  aan de balie. De reden hiervoor is dat wij uw privacy niet kunnen garanderen en de assistente u niet op de correcte manier kan uitvragen en helpen. Daarnaast speelt de toegenomen drukte ook mee.
 

Uw afspraken kunt u maken via de telefoon. 

Indien u belt voor een afspraak houdt u dan rekening met de drukte op maandag en dinsdag. Indien uw klacht of vraag kan wachten, probeer dan op de andere dagen van de week een afspraak te maken of uw vraag te stellen.

Voor spoed zijn wij altijd bereikbaar tussen 8.00 uur en 17.00 uur.

Wij hopen op uw begrip.

In gezondheidscentrum Overbos werken zeven huisartsen, waarvan twee huisartsen een praktijk delen.

De centrumassistentes zijn het eerste aanspreekpunt voor de cliënten. Zij maken afspraken, geven adviezen en doen in opdracht van een huisarts een aantal verrichtingen zoals uitstrijkjes maken, wratten aanstippen, bloeddruk controle, hechtingen verwijderen, oren uitspuiten en het geven van injecties.

In de huisartsenpraktijk zijn praktijkondersteuners werkzaam. In opdracht van en in samenwerking met de huisarts voeren zij zelfstandig werkzaamheden uit. De meeste aandacht gaat daarbij uit naar ouderenzorg en de begeleiding van mensen met een chronische ziekte zoals hart- en vaatziekten, diabetes of astma en COPD. Daarnaast bieden zij begeleiding bij het stoppen met roken, bezoeken ouderen en helpen zij bij het aanvragen van hulpmiddelen.

De praktijkondersteuners GGZ (geestelijke gezondheidszorg) begeleiden en behandelen op verwijzing van de huisarts mensen met psychische problemen. Voor de jeugd is er een aparte praktijkondersteuner GGZ beschikbaar bij de Gezondheidscentra Haarlemmermeer, welke werkzaam is op de locatie Floriande.

De huisartsen, centrumassistentes en praktijkondersteuners werken in één team met de fysiotherapeuten van het gezondheidscentrum. Ook met de zorgverleners die spreekuur houden in het gezondheidscentrum, zoals de podotherapeut, maatschappelijk werkende en diëtiste wordt nauw samengewerkt.

Certificering

De huisartsen van het gezondheidscentrum zijn gecertificeerd volgens NEN-EN 15224. Dat betekent dat er in de huisartsenpraktijk systematisch en continu wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering. Dit met aandacht voor organisatie, praktijkvoering, medisch handelen en het oordeel van de patiënt.