Huisartsenpraktijk Overbos

Data griepvaccinatie 2021
 
zaterdag 9 oktober tussen 9.00 uur en 12 uur
zaterdag 16 oktober tussen 9.00 en 12.00 uur 
donderdag 28 oktober tussen 18.00 uur en 20.00 uur 
 
Graag uw oproepbrief meenemen!
 
Let op:
  • kom niet vroeger dan de starttijd op de genoemde datum
  • houd rekening met voldoende afstand, kom op een later tijdstip als het te druk is
  • wij verzoeken u om binnen een mondkapje te dragen
  • blijf thuis indien u klachten heeft als koorts, verkoudheid, hoesten, smaak- en/of reukverlies of als u in quarantaine zit

In gezondheidscentrum Overbos werken zeven huisartsen, waarvan twee huisartsen een praktijk delen.

 

ST6_1866 (1)

De centrumassistentes zijn het eerste aanspreekpunt voor de cliënten. Zij maken afspraken, geven adviezen en doen in opdracht van een huisarts een aantal verrichtingen zoals uitstrijkjes maken, wratten aanstippen, bloeddruk controle, hechtingen verwijderen, oren uitspuiten en het geven van injecties.

In de huisartsenpraktijk zijn praktijkondersteuners werkzaam. In opdracht van en in samenwerking met de huisarts voeren zij zelfstandig werkzaamheden uit. De meeste aandacht gaat daarbij uit naar ouderenzorg en de begeleiding van mensen met een chronische ziekte zoals hart- en vaatziekten, diabetes of astma en COPD. Daarnaast bieden zij begeleiding bij het stoppen met roken, bezoeken ouderen en helpen zij bij het aanvragen van hulpmiddelen.

De praktijkondersteuners GGZ (geestelijke gezondheidszorg) begeleiden en behandelen op verwijzing van de huisarts mensen met psychische problemen. Voor de jeugd is er een aparte praktijkondersteuner GGZ beschikbaar bij de Gezondheidscentra Haarlemmermeer, welke werkzaam is op de locatie Floriande.

De huisartsen, centrumassistentes en praktijkondersteuners werken in één team met de fysiotherapeuten van het gezondheidscentrum. Ook met de zorgverleners die spreekuur houden in het gezondheidscentrum, zoals de podotherapeut, maatschappelijk werkende en diëtiste wordt nauw samengewerkt.

Certificering

De huisartsen van het gezondheidscentrum zijn gecertificeerd volgens NEN-EN 15224. Dat betekent dat er in de huisartsenpraktijk systematisch en continu wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering. Dit met aandacht voor organisatie, praktijkvoering, medisch handelen en het oordeel van de patiënt.