Specialismen en behandelingen

Een fysiotherapeut helpt u bij klachten die te maken hebben met bewegen. Het doel van behandeling is om uw bewegend functioneren te verbeteren door oefeningen, begeleiding en voorlichting.

Als u pijnklachten heeft in de rug en het bewegen van de wervelkolom verminderd en/of pijnlijk is, kan manuele therapie uitkomst bieden. Daarbij maakt de manueel therapeut gebruik van een aantal specifieke technieken zoals mobilisaties en manipulaties die op de gewrichten kunnen worden toegepast. Het doel hiervan is de gewrichten beter te laten bewegen en te laten functioneren. Ook het corrigeren van de houding is onderdeel van de behandeling. De effecten van de behandeling zijn vaak direct merkbaar.

Een manueel therapeut heeft na de opleiding fysiotherapie een gespecialiseerde opleiding gevolgd waarbij het onderzoeken en behandelen van met name de wervelkolom centraal staat.

De manueel therapeut is opgeleid om de oorzaak van uw rug- en nekklachten vakkundig te beoordelen. Naast de bewegingsklachten van de wervelkolom kunnen ook klachten aan alle andere gewrichten worden geanalyseerd in een consult.

Manueel therapeuten

 • René Castien
 • Andreas Amons
 • Patrick Evers
 • Betty van Maris
 • Robert van Vliet
 • Laura de Kam
 • Joram Ootjers
 • Lotte de Fockert
 • Alma Sabonovic 
 • Tim Titarsolej (i.o.)

De sportfysiotherapeut speelt een belangrijke rol bij preventie, voorlichting en advies voor iedereen die wil gaan sporten of sport als hobby of beroep heeft. Hij of zij behandelt cliënten die na ziekte of blessures weer aan het werk willen en/of weer willen sporten en begeleidt en adviseert ervaren sporters die hun sport op hoog niveau willen beoefenen. In zijn praktijk ziet de sportfysiotherapeut ook andere (kwetsbare) doelgroepen, zoals ouderen en kinderen, bij wie sport wordt ingezet als onderdeel van de therapie.

De meeste klachten bij de sportfysiotherapeut zijn blessures aan de knie, enkel en schouder. De therapie richt zich niet alleen op het herstel van de getroffen gewrichten, maar kan ook bedoeld zijn om juist die lichaamsdelen te trainen die nog wel belastbaar zijn.

Er is een intensieve samenwerking met de huisartsen van de gezondheidscentra met dr. A. van Noort, orthopedisch chirurg (sportpoli Spaarne ziekenhuis), sportarts en het Podocentrum Haarlemmermeer.

Sportfysiotherapeut

 • Michael Kappers

Folder

  Bekijk de informatiefolder

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van bewegend functioneren van kinderen en jeugdigen tussen 0 en 18 jaar. Iedere leeftijdscategorie heeft zijn eigen motorische ontwikkeling.

Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen is er sprake van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Dat kan komen door een aandoening aan de zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het houdings- en bewegingsapparaat. Hierdoor kunnen kinderen te weinig motorische ervaring opdoen. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij een behandeling door een kinderfysiotherapeut.

Indicaties voor kinderfysiotherapie zijn o.a.:

Bij zuigelingen

 • motorische ontwikkelingsachterstand
 • voorkeurshouding, met soms een afplatting van het hoofd
 • onrust en veel huilen
 • billenschuiver
 • anders bewegen
 • moeite met gaan staan of lopen

Bij peuters en kleuters

 • veel vallen en struikelen
 • angst voor bewegen, moeite met klimmen en klauteren
 • problemen met de grove motoriek (o.a. het staan op 1 been)
 • weinig variatie in bewegen of eenzijdig bewegen
 • problemen in de fijne motoriek (o.a. kleuren tussen de lijntjes, knutselen)

Bij basisschoolleeftijd

 • achterstand in motorische vaardigheden, zoals fietsen, rennen, klimmen, balvaardigheid, hinkelen en springen
 • moeite met handvaardigheid / schrijven / knutselen
 • onhandig kind, stoot veel om en botst tegen dingen aan
 • moeite met stilzitten en/ of concentratie
 • lichamelijke klachten, hoofdpijn, pijn in rug of arm of been (sport)blessures
 • overgewicht in combinatie met weinig bewegen
 • ademhalingsklachten
 • revalidatie na fracturen en/of operaties
 • aangeboren afwijkingen / neurologische afwijkingen
 • sensorische informatie verwerking problemen bijv. moeite met stil zitten en/of concentratie)
 • DCD (Developmental Coördination Disorder)
 • houdingsproblemen (slappe houding / slecht lichaamsgevoel)
 • bewegingsangst

Bij pubers / Jongeren / Jongvolwassenen

 • problemen met schrijven
 • problemen met de grove motoriek (o.a. vangen en rennen)
 • lichamelijke klachten
 • (sport) blessures
 • hoofdpijnklachten
 • overgewicht in combinatie met weinig bewegen
 • ademhalingsklachten
 • revalidatie na fracturen of operaties
 • houdingsproblemen (slappe houding / slecht lichaamsgevoel)

Hoofdpijn bij kinderen

Hoofdpijn bij kinderen komt vaker voor dan we denken. Voor meer informatie over de behandelmogelijkheden zie Paramedisch Behandelcentrum Hoofdpijn.   

Hoe werkt de kinderfysiotherapeut?

Door middel van intake, onderzoek en gestandaardiseerde tests krijgt de
kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het motorische niveau. De ouders, leerkracht, huisarts en andere betrokkenen spelen hierbij een belangrijke rol. Zij geven informatie over hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt. De therapeut bespreekt de bevindingen en stelt een behandelplan op.

Hoe wordt er behandeld?

De behandeling is erop gericht de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te vergroten. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving. Functionele aspecten spelen tijdens de behandeling een centrale rol. Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen en moet het plezier in bewegen vergroten en bepaalde motorische functies aanspreken.

Als het nodig is, kan de behandeling ook thuis plaats vinden. Dat geldt vaak voor kinderen van 0 tot 2 jaar, of kinderen met een ernstige handicap. De duur van de behandeling is uiteraard afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht en de hulpvraag. Soms is alleen een advies al voldoende, bijvoorbeeld houdings- of sportadvies. Bij chronische klachten kan de behandeling langere tijd duren.

Kinderfysiotherapie op school:

Kinderfysiotherapie op school wordt aangeboden om motorische problemen (grove- en fijne motoriek) of prikkelverwerkingsproblematiek te behandelen in de leeromgeving van het kind. 

Door het behandelen om school is er een effectieve samenwerking tussen de leerkracht, intern begeleider en de kinderfysiotherapeut. 

Op initiatief van ouders, of na advies van school, wordt het kind door ouders aangemeld bij de praktijk GC haarlemmermeer. Met de praktijk wordt een afspraak met ouders gepland voor het intake gesprek waar het kind bij is. Voor behandeling op school is een verwijsbrief van de huisarts nodig. Bij het intakegesprek is tenminste een van de ouders en het kind aanwezig, hierna kan er op school behandeld worden. Bij het intakegesprek wordt er direct een afspraak gemaakt voor een evaluatiemoment en wordt een behandelovereenkomst ondertekend. In de vakanties wordt er doorbehandeld op GC Floriande. Er wordt geen onderzoek of behandeling gestart zonder toestemming van ouders. Ook zal er geen screening in klassen plaatsvinden om de klas te beoordelen op de motoriek. 

Wij hebben een samenwerking met basisschool de Optimist en Community School “in de Breedte” (de Brandaris en Klavertje Vier).

Kinderfysiotherapeuten

 • Michelle Koopman
 • Nathalie Keijzerswaard – Rooijers
 • Catalijn Brandjes

Folder

  Bekijk de informatiefolder

Mensen die ouder en minder beweeglijk worden, kunnen daardoor belemmeringen of klachten ervaren. Ze komen hiervoor doorgaans in aanraking met de fysiotherapeut voor ouderen, de geriatriefysiotherapeut.

De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en zorg aan patiënten met een hoge (biologische) leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblemen. Ook helpt hij/zij patiënten die bijvoorbeeld dementie, de ziekte van Parkinson, COPD, of een gebroken heup hebben of een beroerte hebben gehad.

Ook ouderen met algemene verschijnselen zoals houdingsproblemen, een aangepast looppatroon of een verhoogd valrisico komen in aanmerking voor geriatrie fysiotherapie.

Bij de geriatriefysiotherapeut doen de patiënten vooral oefeningen, die gericht zijn op het herwinnen van en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid. De therapie bestaat vaak uit oefenen en trainen van de (dagelijkse) handelingen die problemen geven. Hierbij komt de geriatriefysiotherapeut ook regelmatig aan huis, omdat het behandelen/trainen van ouderen in hun eigen woonomgeving van groot belang is voor het behouden van zelfstandigheid.

De geriatriefysiotherapeut adviseert en begeleidt ook gezinsleden en eventuele mantelzorgers over het ziektebeeld, de vooruitzichten, de behandeling, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.

Geriatriefysiotherapeut

 • Lenka Kersten (i.o.)

Oncologiefysiotherapie is een specialisatie binnen de reguliere fysiotherapie, die zich richt op het behandelen van bewegingsproblemen ten gevolge van kanker of ten gevolge van de medische behandelingen tegen deze aandoening zoals de bestralingen of de chemotherapie.

De oncologiefysiotherapeut kan tijdens alle fasen worden ingezet. In de curatieve fase is alles gericht op het bestrijden van de kanker. De oncologiefysiotherapeut kan in deze fase bijvoorbeeld helpen bij het beperken en bestrijden van conditieverlies. Dit kan bijvoorbeeld een bijwerking zijn van de chemotherapie.

In de herstelfase gaat het om herwinnen van beweeglijkheid, kwaliteit van leven en het herwinnen van controle over de activiteiten van het dagelijks leven. De oncologiefysiotherapeut kan bijvoorbeeld helpen met een trainingsprogramma om de conditie te verbeteren en adviseren bij het hervatten van werk en sport.

Soms kan de ziekte niet (volledig) worden genezen maar wel onder controle gebracht en gehouden worden. Kanker krijgt dan meer het karakter van een chronische ziekte. Dit heeft fysieke, psychische en sociale gevolgen voor de patiënt. Iedere patiënt moet op zijn eigen wijze omgaan met de nieuwe situatie. De oncologiefysiotherapeut behandelt voorkomende klachten en ondersteunt en coacht de patiënt.

De palliatieve fase begint op het moment dat de patiënt te horen krijgt dat genezing niet meer mogelijk is en de behandeling ook niet meer op genezing wordt gericht. Deze fase kan weken, maanden en soms ook jaren duren. De kwaliteit van leven en de wens van de patiënt staat in deze fase centraal. De oncologiefysiotherapeut kan helpen om zo lang mogelijk een actief leven te leiden.

In de terminale fase wordt duidelijk dat het levenseinde nadert. De patiënt moet afscheid nemen van zijn naasten en van het leven. In deze fase staat het comfort van de patiënt centraal. De oncologiefysiotherapeut kan bijvoorbeeld helpen bij het zoeken naar de meest comfortabele houding. Ademhalingsoefeningen kunnen verlichting geven bij benauwdheid. Pijn en angst kunnen verminderen door ontspanningstherapie.

Oncologiefysiotherapeut

  • Nikkie de Haan
  • Cheryl Brunt

  OncoCare Centrum Hoofddorp

  Fysiotherapie Gezondheidscentra Haarlemmermeer is aangesloten bij het Onco Care Centrum, een netwerk van samenwerkende BIG- geregistreerde disciplines in de regio.
  De oncologie fysiotherapeut behandelt, begeleidt en geeft advies aan patienten met kanker of restklachten na kanker. Specifieke klachten als gevolg van de kanker of de behandeling daarvan kunnen zijn: pijn, vermoeidheid, verminderde spierkracht, verminderd uithoudingsvermogen of bewegingsbeperking in één of meerdere gewrichten. De behandeling is dus niet gericht op de kanker zelf, maar op de gevolgen van deze ziekte. Indien nodig, kan er binnen de praktijk samen gewerkt worden met de manueel therapeut, schouder fysiotherapeut, oedeem fysiotherapeut of kaak fysiotherapeut of psychosomatische fysio- en/of oefentherapeut. Daarnaast is er een multidisciplinaire samenwerking met onder andere de dietist, ergotherapie, podotherapie, thuiszorg en het hospice.
  Nikkie de Haan en Cheryl Brunt zijn fysiotherapeuten, gespecialiseerd op Oedeem en Oncologie, en zijn de casemanagers bij het Onco Care Centrum voor de locatie Hoofddorp.

  Voor meer informatie over dit netwerk kunt u terecht op www.oncocarecentrum.nl. Indien u vragen heeft, kunt u ook contact opnemen met de balie assistente op 023-5540610.

  Folder

    Bekijk de informatiefolder

Ons lichaam bestaat voor 2/3 deel uit vocht. Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen en bloed-, lymfe- en hersenbanen. Het lymfesysteem loopt door het hele lichaam en heeft, in tegenstelling tot de bloedcirculatie, alleen een afvoersysteem waarin lymfevocht stroomt.
Oedeem is een abnormale ophoping van vocht en eiwitten in het lichaamsweefsel als gevolg van een verstoord evenwicht tussen aan- en afvoer van vocht. Oedeem is onder te verdelen in lymfoedeem en veneus oedeem.

Hoe gaat de behandeling in z’n werk?

Bij de manuele lymfedrainage volgens de methode Vodder wordt ritmisch een heel zachte, spiraalvormige druk uitgeoefend op de lymfeklieren en lymfebanen; de richting wordt bepaald door de stroomrichting van het lymfstelsel. Heel belangrijk daarbij is het ritme van de ‘handgreep’. Het ritme moet namelijk exact overeenkomen met het openen en sluiten van de kleppen in de lymfebanen en in de haarvaatjes, want alleen dan kan al het ‘overtollige’ lichaamsvocht goed worden afgevoerd.

Indicaties voor oedeemtherapie

 • Zwellingen, zoals lymfoedeem, zwellingen na een ongeval of een operatie
 • Verstuikingen
 • Bloeduitstortingen
 • Dystrofie
 • Reuma (ontstekingsfase)
 • Slijtage (met zwelling in gewricht)
 • Klachten als gevolg van stress, zoals slapeloosheid, concentratieverlies, constipatie, diarree
 • Orgaanklachten, zoals de lever, de nieren, de darmen en de milt

Oedeemfysiotherapeut

 • Nikkie de Haan
 • Linda Pronk

Folder

  Bekijk de informatiefolder

De psychosomatische fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van lichamelijk onverklaarbare klachten, burn-out en angst gerelateerde klachten. Uw fysieke klachten kunnen mogelijk verband houden met een verstoring in de balans tussen lichamelijke en psychische belasting.

De samenhang tussen lichamelijke klachten en psychische overbelasting is aanvankelijk niet zo duidelijk. De lichamelijke signalen worden dikwijls eerst genegeerd of verkeerd geïnterpreteerd. Als uw klachten na verloop van tijd toenemen, levert medisch onderzoek niet veel op.

Een duidelijk medische diagnose is vaak niet te stellen wat een gevoel van onbegrip bij u kan geven. De psychosomatisch fysiotherapeut kan u hiermee begeleiden.

Mogelijk ervaart u dat u meer last heeft van pijn en vermoeidheid en dat u meer prikkelbaar en gespannen bent. Deze verschijnselen kunnen verband houden met bepaalde levensomstandigheden zoals: hoog ervaren werkdruk, conflicten, emotionele gebeurtenissen, relationele problemen, verlies van dierbaren of ernstige ziekteprocessen.

Indien deze omstandigheden langere tijd aanhouden kunnen zij uw evenwicht verstoren. Hierdoor neemt uw weerstand zowel fysiek als mentaal af en kunnen psychosomatische klachten ontstaan, zoals:

Lichamelijke klachten

 • extreme vermoeidheid
 • zich niet kunnen ontspannen
 • druk op de borst, benauwdheid, moeite met ademhalen of hartkloppingen
 • onverklaarde pijn
 • chronische pijn

Psychische klachten

 • lusteloos zijn
 • slecht of teveel slapen
 • angstig en onzeker zijn
 • moeite met concentratie
 • somber zijn en veel piekeren
 • algeheel gevoel van onbehagen
 • prikkelbaar, onrustig of gejaagd zijn
 • niet meer kunnen genieten en ontspannen

Psychosomatisch fysiotherapeuten

 • Sanneke Don
 • Aniet Meijburg

Folder

  Bekijk de informatiefolder

De orofaciaal fysiotherapeut, oftewel de kaakfysiotherapeut, behandelt klachten die zich voordoen in het hoofd, hals, aangezicht en het kauwstelsel. Onder het kauwstelsel vallen de kauwspieren, de kaakgewrichten en het gebit. Bepaalde mondgewoonten (bv. tongpersen, nagel bijten), maar ook knarsen en klemmen (zowel overdag als ’s nachts) kunnen leiden tot overbelasting van de kauwspieren. De orofaciaal fysiotherapeut kan helpen deze spanning te verminderen doormiddel van het afleren van deze gewoontes en het verlagen van de spanning in de kauwspieren zelf, waarbij ook zelf-massage en ontspanningsoefeningen worden aangeleerd. Soms wordt iemand (m.n. bij klemmen/knarsen) doorverwezen naar de tandarts voor het aanmeten van een opbeetplaat.

Ook kan de orofaciaal fysiotherapeut helpen bij een beperkte mondopening of klachten van het kaakgewricht, denk bijvoorbeeld aan een knappend geluid bij bewegingen van de mond. Naast klachten aan het kauwstelsel kunnen ook klachten als gevolg van specifieke zenuwaandoeningen en kanker in het hoofd-halsgebied door de orofaciaal fysiotherapeut behandelt worden.

Stoornissen van het bewegingsapparaat van het kauworgaan. (ook wel TMD genoemd)

Temporomandibulaire dysfuncties (TMD) is een verzamelnaam voor klachten aan het kauwstelsel. Klachten die kunnen voorkomen bij TMD zijn:

 • Pijnlijke, vermoeide of gespannen kauwspieren
 • Problemen met het openen van de mond
 • Pijn aan het kaakgewricht
 • Kaakgewrichtsgeluiden als knappen en kraken
 • Pijnlijke of gevoelige tanden en kiezen
 • Slijtage van het gebit
 • Pijnlijk, drukkend of vol gevoel van het oor
 • Tinnitus

Behandeling

Tijdens de eerste behandeling vindt een intake (vraaggesprek) en lichamelijk onderzoek plaats. Bij het lichamelijk onderzoek wordt naast het kauwstelsel en de binnenzijde van de mond ook de nek, schouders en bovenrug onderzocht, om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van uw klachten. Na de intake en het onderzoek wordt een individueel behandelplan opgesteld. Hierin wordt bepaald hoe de verdere behandeling eruit komt te zien.

Behandelbare klachten

 • Kaakklachten
 • Klemmen en tandenknarsen
 • Pijn in de kaak, het gezicht of het hoofd
 • Aangezichtsverlamming
 • Duizeligheid
 • Nek- en schouderklachten
 • Hoofdpijnklachten
 • Klachten in het hoofd-halsgebied als gevolg van ongelukken en botbreuken, kanker, reuma en andere ziektebeelden
 • Klachten in het hoofd-halsgebied als gevolg van spanning, bijv. globusgevoel (brok in de keel gevoel)

Orofaciaal fysiotherapeut

 • Linda Pronk 

Folder

  Bekijk de informatiefolder

Het aantal mensen met aandoeningen van de hand is zeer groot. Een slecht functionerende hand, zowel motorisch als sensibel, leidt vaak tot gehele of gedeeltelijke invaliditeit. Een relatief geringe functiestoornis kan bepaalde handelingen al bijna onmogelijk maken, wat ingrijpende gevolgen kan hebben voor iemands leven. De behandeling van aandoeningen van de hand, pols onderarm en of elleboog dient met een zo groot mogelijke deskundigheid te gebeuren. Dit vraagt van de behandelende Handtherapeut speciale kennis en vaardigheden.  Zowel als vervolg traject na een operatie of bij klachten die niet geopereerd hoeven of kunnen worden. 

De volgende problematiek kan worden behandeld door een Handtherapeut:
 •  Orthopedische aandoeningen van de hand; 
 •  Perifeer neurologische aandoeningen van de hand; 
 •  Reumatische aandoeningen van de hand; 
 •  Polsklachten;
 •  Botbreuken, peesletsel, zenuwbeschadigingen, arthrose, overbelastingsklachten, amputatie en brandwonden. 
De behandeling door een Handtherapeut kan inhouden het behandelen van spieren, pezen, botten, gewrichten, zenuwen en de huid. Ook functionele beperkingen kunnen behandeld worden. 
De Handtherapeut is tevens ervaren in het spalken en immobiliseren van bewegingen bij bepaalde handproblemen. Bij spalk therapie wordt een op maat gemaakte spalk gebruikt om de beweging van een gewricht in de hand of pols te ondersteunen of de beschadigde structuur te beschermen. 
 
 • Patrick Evers (i.o.)

Oefentherapie bij klachten aan houdings- en bewegingsapparaat

Bukken, tillen, zitten, lopen… we doen het allemaal. Het zijn dagelijkse activiteiten waar we eigenlijk nooit bij stilstaan. Oefentherapie maakt u bewuster van alledaagse verrichtingen. Door het verbeteren van eenvoudige bewegingen die u vaak maakt, zijn klachten vaak al flink terug te dringen. Juist die bewegingen vormen een groot onderdeel van uw leven. De oefentherapeut richt zich op het verminderen en wegnemen van uw klachten. Tijdens uw behandeling krijgt u advies hoe u klachten in de toekomst kunt voorkomen. U leert bewegen met een juiste belasting van gewrichten en spieren. Ook verbetert u uw houding en ontdekt u een optimale manier van bewegen.

De oefentherapeut kan, vaak in samenwerking met de fysiotherapeut, een structurele oplossing bieden voor uw klachten. 

Persoonlijke coaching

De oefentherapeut behandeld uw klachten en adviseert. Daarnaast is de oefentherapeut uw persoonlijke coach. Samen werkt u aan verbetering van uw houding en uw bewegingspatroon. Hierbij wordt u gestimuleerd om zelf na te denken over oplossingen. Aanpassingen in uw houding en bewegingspatroon maakt u hierdoor makkelijker eigen.

Voor een juiste behandeling is een prettige band tussen u en uw oefentherapeut noodzakelijk. Hij of zij zal zich inleven in uw manier van bewegen. Samen analyseert u uw bewegingsgedrag en ontdekt u andere – gezondere – manieren van bewegen. Bewegingsoefeningen sluiten zoveel mogelijk aan op uw activiteiten in het dagelijkse leven. Deze aanpak maakt de behandeling niet alleen laagdrempelig, maar ook effectief. Oefentherapie geeft grip en controle op uw dagelijkse houding en bewegingen, dankzij inzicht in uw eigen activiteiten en door de training die aansluit op uw levensstijl.

De oefentherapeut behandelt:

Hoofdpijn en spanningsklachten
Arbeid gerelateerde klachten
Rug- en bekkenklachten
Arm-, nek- en schouderklachten
Ademhalingsklachten
Motorische klachten
Incontinentie klachten
Heup-, knie- en voetklachten
Chronische aandoeningen
Klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat

Indien u meer informatie over oefentherapie wilt, kunt u ook kijken op www.oefentherapeut.nl. Voor vragen, kunt u contact opnemen met onze assistenten op telefoonnummer 023-5540610.

Een bekkenfysiotherapeut heeft na de opleiding fysiotherapie een gespecialiseerde opleiding gevolgd in het behandelen van klachten in het gehele gebied van buik, bekken en lage rug. De spieren van lage rug, buik en bekken spelen een rol bij houding en bewegen. Daarnaast hebben deze spieren een belangrijke taak bij plassen, vrijen en ontlasten. De spieren kunnen te zwak zijn of juist te gespannen of ze worden niet op het juiste moment goed gebruikt. Niet iedereen voelt deze spieren waardoor bewuste controle soms niet mogelijk lijkt. De bekkenfysiotherapeut kan u helpen de controle hierover te herwinnen.

Bekkenfysiotherapie is fysiotherapie bij klachten als

 • ongewild verlies van urine en/of ontlasting, incontinentie;
 • niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of te ontlasten;
 • moeizaam kwijt kunnen van ontlasting; obstipatie;
 • de gevolgen van verzakkingen van blaas, baarmoeder of darmen;
 • pijn in de onderbuik, rond de anus of de geslachtsdelen;
 • pijn bij gemeenschap, als de klachten samenhangen met de bekkenbodem;
 • fysiotherapeutische begeleiding bij operaties in de onderbuik;
 • bekkenpijn in de periode rond en na de zwangerschap en bevalling (vroeger werden deze klachten ook wel bekkeninstabiliteit genoemd).

Hoe werkt de bekkenfysiotherapeut?

Door middel van een uitgebreid vraaggesprek worden bij het eerste bekkenfysiotherapeutisch consult de klachten zoveel mogelijk in kaart gebracht.
De vragen kunnen over alle buikorganen (blaas, darmen, baarmoeder of prostaat) en hun functies gaan (plassen, ontlasting, vrijen). Mogelijk wordt u gevraagd een plas- of ontlastingsdagboekje bij te houden om goed zicht te krijgen op de mate van
incontinentie.

Daarnaast geeft de bekkenfysiotherapeut uitleg over het ontstaan en de gevolgen van de klacht en het bekkenfysiotherapeutisch lichamelijk onderzoek. Tijdens het lichamelijk onderzoek kijkt de bekkenfysiotherapeut naar de functie van de lage rug en het bekken en naar de werking van de bekkenbodem spieren. Voor dit laatste is eventueel een inwendig onderzoek gewenst. Wanneer u bezwaar heeft tegen dit onderzoek kunt u dit kenbaar maken en zal de bekkenfysiotherapeut met u zoeken naar andere (voor u minder belastende) mogelijkheden uw bekken en
bekkenbodem te onderzoeken.

 • Na het onderzoek wordt, in overleg met u, een behandelplan opgesteld. De behandeling bestaat over het algemeen uit:
 • Uitleg van uw klachten en persoonlijk advies. Het advies kan betrekking hebben op ademhaling, houding en beweging, voeding en drinken. Het aanleren van een juist toiletgedrag komt ook aan de orde.
 • Oefentherapie voor de bekkenbodemspieren. Het leren herkennen en gebruiken van de bekkenbodemspieren zodat de bekkenbodem en omliggende spieren weer goed gaan samenwerken. De bekkenfysiotherapeut leert u om weer de controle te krijgen over het vullen en legen van de blaas en darmen. Er kan hierbij eventueel gebruik gemaakt worden van apparatuur.
 • Oefentherapie bij bekkenklachten
 • Blaastraining: dit kan helpen bij klachten van veelvuldig aandrang en aandrangincontinentie.

Bekkenfysiotherapeut

Op dinsdag is bekkenfysiotherapeut Roos Boekhoudt van het Centrum voor bekken- en bekkenbodemzorg Hageman aanwezig in gezondheidscentrum Overbos. 

Voor het maken van een afspraak en meer informatie zie de website van Centrum voor bekken- en bekkenbodemzorg. 

MDT McKenzie is de afkorting van Mechanical Diagnosis and Treatment volgens McKenzie. Het is een wereldwijd gebruikte onderzoeks- en behandelmethode voor mensen met klachten aan het bewegingsapparaat en geeft uitstekende resultaten bij rug- en nekklachten al dan niet met uitstraling in benen of armen. Het doel van de methode is niet alleen de klachten zo snel mogelijk te laten verdwijnen, maar ook te zorgen dat deze in de toekomst zo min mogelijk terugkeren. MDT McKenzie is een duidelijk afgebakend behandelsysteem dat gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek.

Na een duidelijk mechanische diagnose begint de behandeling gericht op uw ‘zelfredzaamheid’. U leert met slechts enkele eenvoudige oefeningen uw klachten zelf te verbeteren om uw herstel zo veel mogelijk te bespoedigen. Daarnaast zal er aandacht gegeven worden aan de houdingen en bewegingen tijdens uw dagelijks leven. De therapeut kan eventueel de therapie aanvullen met onder andere manuele technieken, zoals mobilisaties en/of manipulaties.

MDT McKenzie is momenteel wereldwijd de meest onderzochte en best gedocumenteerde behandelmethode voor mechanische klachten aan het bewegingsapparaat. De inzichten worden in vele internationale richtlijnen voor manuele- en oefentherapie gebruikt. De therapeuten die in het MDT McKenzie register staan vermeld hebben gedurende 2 jaar alle cursusdelen gevolgd en met succes hun kennis in een theoretisch en praktisch examen bewezen. Zij zullen u volgens de vastomschreven principes van MDT McKenzie onderzoeken en behandelen. Bovendien wordt van hen verwacht dat zij aan regelmatige bij- en nascholing deelnemen.

Gespecialiseerde fysiotherapeuten

 • Michael Kappers (geregistreerd McKenzie therapeut)
 • Andreas Amons (geregistreerd McKenzie therapeut)
 • Patrick Evers (geregistreerd McKenzie therapeut)
 • René Castien (geregistreerd McKenzie therapeut)
 • Tim Titarsolej

Een fysiotherapeut heeft na de opleiding fysiotherapie, een verdiepende opleiding gevolgd over neurorevalidatie. Onder neurorevalidatie verstaan we centraal neurologische aandoeningen (CNA). De meest voorkomende centraal neurologische aandoeningen zijn CVA (hersenbloeding of een herseninfarct), Parkinson, MS en dementie maar ook andere aandoeningen en spierziekten vallen hieronder. 

Bij de neurorevalidatie kan de behandeling bestaan uit een multidisciplinaire aanpak, maar het kan ook monodisciplinair zijn, dat wil zeggen alleen een fysiotherapeutische behandeling. Dit hangt af van de problematiek die de patiënt ervaart. Patiënten doen vooral oefeningen om het verlies van mobiliteit en zelfstandigheid tegen te gaan. De fysiotherapie bestaat voornamelijk uit het oefenen en trainen van (dagelijkse) handelingen die problemen geven. Het doel van de fysiotherapie is om bestaande activiteiten zo lang mogelijk te kunnen blijven doen en de zelfredzaamheid thuis te behouden. Als u niet in staat bent om naar de praktijk te komen, kan de fysiotherapeut bij u thuis komen. 

 • Evelien Sikking (i.o.)

De fysiotherapie biedt een beweegprogramma voor mensen met de ziekte van Parkinson of op Parkinson lijkende aandoeningen zoals Parkinsonisme, extrapiramidale stoornissen, MSA (Multiple Systeem Atrofie) en PSP (Progressieve Supranucleaire Paralyse). Als u een afspraak maakt met de fysiotherapeut krijgt u eerst een intake. Omdat Parkinson voor iedere patiënt andere symptomen heeft, worden uw persoonlijke doelen besproken. Aan de hand van deze gegevens wordt een specifiek programma opgesteld. Het doel is om de bestaande activiteiten zo lang mogelijk te kunnen blijven doen en hiermee de zelfredzaamheid te behouden. De training vindt eenmaal per week plaats in groepsverband in gezondheidscentrum Drie Meren.

U vindt betrouwbare informatie op defysiotherapeut.com en thuisarts.nl

Gespecialiseerde fysiotherapeut

Onze gespecialiseerd fysiotherapeut is aangesloten bij het Landelijk ParkinsonNet
 • Lenka Kerstens

Claudicatio intermittens, ook wel etalagebenen genoemd, is een veel voorkomende vaataandoening. Door een vernauwing in de bloedvaten van de benen treden klachten als een stekende, krampende pijn,vermoeidheid of een zwaar gevoel op. Uit onderzoek blijkt dat door het volgen van een looptrainingsprogramma goede resultaten te bereiken zijn. De pijnvrije loopafstand kan hiermee vergroot worden. Belastende vaatoperaties of ingrepen (dotterbehandeling) kunnen op deze manier worden voorkomen.

U vindt betrouwbare informatie op thuisarts.nl en etalagebenen.nl

Gespecialiseerde fysiotherapeuten

Onze gespecialiseerde fysiotherapeuten zijn aangesloten bij het het landelijk netwerk looptherapie ClaudicatioNet.

 • Betty van Maris
 • Lenka Kerstens
Dry Needling, kan een effectieve behandelvorm voor spierpijnklachten bij een fysiotherapeutische behandeling zijn. Met Dry Needling worden spierverhardingen (myofasciale triggerpoints) ontspannen, door deze aan te prikken met een dunne acupunctuurnaald. Meestal is de verbetering in souplesse, kracht en pijn direct voelbaar.

Wat is een spierverharding en wat voelt u?

Een spierverharding is een hard aanvoelende plek in een spier, die naast een lokale drukpijn, ook vaak pijn op andere plaatsen in het lichaam kan geven, die kenmerkend zijn voor deze spier. Dit noemen we referred pain. Bij het onderzoek naar de oorzaak van de pijn zien we dat er vaak meerdere spieren bij betrokken kunnen zijn.

Hoe uiten spierverhardingen zich?

 • Pijn ter plekke in een spier met of zonder uitstraling
 • Bewegingsbeperkingen en/of stijfheid
 • Verminderde kracht bij aanspannen van de spier
 • Uitbreiding door pijnontwijkend gedrag
Vaak gaan deze klachten vanzelf weer weg, maar als dit lang blijft hangen kan behandeling wenselijk zijn. De fysiotherapeut zal in dat geval ook onderzoeken of er oorzaken zijn voor deze spierklachten en deze in de behandeling betrekken

Hoe voelt de behandeling aan?

Het inbrengen van het naaldje voelt u niet of nauwelijks. Als de spierverharding aangeprikt wordt kan het zijn dat de spier kort aanspant. Dat gaat zo snel, dat u meestal even schrikt en soms kan dat wat pijnlijk aanvoelen. Drukpuntmassage echter is meestal langduriger en pijnlijker. Na deze schokjes ontspant de spier zich meestal direct. U kunt bewegingen beter uitvoeren en meestal direct zonder de voor u herkenbare pijn. Het kan ook voorkomen dat u het tijdens de behandeling even warmer krijgt, gaat zweten, of soms dat u zich even naar of vermoeid voelt. Dit is niet iets waar u zich zorgen over hoeft te maken, dit verdwijnt snel weer.

Wat gebeurt er na de behandeling?

Soms, als er erg veel stijve spieren zijn, voelt u de eerste 2 dagen een zeurderige napijn, de behandeling werkt dan nog even na. Dat verdwijnt ook weer. Onze ervaring is dat de spieren na deze behandeling soepeler zijn geworden en deze spieren makkelijk gebruikt soepeler zijn geworden en deze spieren makkelijk gebruikt kunnen worden. Het is echter raadzaam de eerste dagen deze spieren niet al te fors te belasten. U krijgt eenvoudige oefeningen voor thuis mee om de verbeterde beweeglijkheid die is ontstaan te handhaven. Het verdere herstel heeft u daarmee zelf in de hand. De resultaten zijn over het algemeen effectiever dan met massage of rekoefeningen. Oefeningen gaan na Dry Needling veel gemakkelijker.

Dry Needling meest bekende indicaties

 • Spanningshoofdpijn
 • Nekschouderklachten
 • Tenniselleboog
 • Piriformissyndroom
 • Heupklachten
 • Fascitis Plantaris
 • Runnersknee
 • Achillespeesklachten

Gespecialiseerde fysiotherapeuten

 • Nikkie de Haan
 • Patrick Evers
 • Lenka Kerstens
 • Lotte de Fockert
 • Joram Ootjers

Folder

  Bekijk de informatiefolder
Medical Taping concept, is een behandelvorm binnen de fysiotherapeutische behandeling die het neurologische en circulatoire systeem helpt beïnvloeden en ondersteunen. Tevens stimuleert het de lichaamseigen genezingsprocessen. Spieren kunnen door de tape worden ondersteunt of juist ontspannen.

De basis van het Medical Taping Concept werd in de jaren zeventig gelegd in Japan en Korea. In deze periode werden daar tapemethoden met elastische tape ontwikkeld die de bewegingsleer (kinesiologie) en de kennis over de spieractiviteit in het menselijk lichaam als uitgangspunt namen. De grondleggers van Medical Taping waren er zich namelijk van bewust dat beweging en spieractiviteit onmisbare factoren zijn bij het genezen en voorkomen van lichamelijke problemen.

De achterliggende gedachte hierbij is dat spieren niet alleen invloed hebben op de bewegingen van het lichaam, maar bijvoorbeeld ook de bloedsomloop, het lymfestelsel en de lichaamstemperatuur beïnvloeden. Als de spieren niet goed werken, kan dat dus resulteren in uiteenlopende klachten en symptomen. Wanneer de niet goed functionerende spieren echter ondersteund worden met deze speciale elastische tape, zal dat het zelf herstellend vermogen van het lichaam stimuleren. In tegenstelling tot de conventionele tapemethode, die vaak met niet rekbaar materiaal ten doel heeft een beperking van de gewrichten te bewerkstelligen, bereikt deze tapemethode juist een “vergroting van de mobiliteit” door functieverbetering. Tevens wordt er vaak in combinatie met Dry needling gewerkt!

Gespecialiseerde fysiotherapeuten

 • Nikkie de Haan
 • Betty van Maris
Het Mulligan Concept (Mobilisation with Movement) is een veilige en effectieve manier van mobiliseren van gewrichten voor alle fysio- en manueeltherapeuten. Kenmerkend voor de technieken van het Mulligan concept is dat deze 100% pijnvrij en snel en op korte termijn effectief zijn.

Brian Mulligan, fysiotherapeut en manueel therapeut in Nieuw Zeeland, ontwikkelde in de jaren 80 van de vorige eeuw een nieuw systeem voor behandeling van klachten aan het houding- en bewegingsapparaat. Het ontstaan van het Mulligan Concept lijkt een logische stap in de ontwikkeling van de behandeling van klachten aan het bewegingsapparaat. Gedurende de afgelopen decennia zijn er diverse trends geweest in de wereld van de fysio-en manuele therapie. Sommigen predikten vooral passieve technieken, anderen legden meer verantwoordelijkheid bij de patiënt en stimuleerden het revalidatieproces via een meer actieve benaderingswijze.

Mulligan heeft op een systematische manier deze twee methoden als eerste met elkaar gecombineerd. Door meer “open minded” om te gaan met bestaande principes heeft hij zowel voor de perifere gewrichten (heup, ellleboog, enkel, etc) als de wervelkolom een nieuw onderzoeks-en behandelsysteem ontwikkeld. Zo zijn de gebruikte technieken een combinatie van een passieve correctie en een actieve (fysiologische) beweging. Met deze techniek wordt, indien deze geïndiceerd is, snel en pijnvrij functie teruggewonnen.

Gespecialiseerde fysiotherapeuten

 • Patrick Evers
 • Joram Ootjers
 • Laura de Kam

Bewegen is gezond. Maar hoeveel of hoe weinig beweging is gezond voor u? En hoe fit bent u nu? Door middel van de Fysiofitheidscan kan uw fysiotherapeut dit beoordelen en u een persoonlijk beweegadvies geven.

Of u nu regelmatig sport, of (nog) helemaal niet. De test is geschikt voor gezonde cliënten tussen 18 en 65 jaar oud en het afnemen duurt ongeveer een half uur.

De test bestaat uit de volgende onderdelen

 1. Korte vragenlijst
 2. Conditie
 3. Kracht (naar keuze)
 4. Lenigheid (naar keuze)
 5. Coördinatie (naar keuze)
 6. Huidplooimeting
 7. Uitslag

Na het invullen van de vragenlijst over gezond bewegen kunt u zelf ervaren wat gezond bewegen inhoudt en wordt uw conditie getest. Hiermee wordt een basis gelegd voor een persoonlijk beweegadvies.

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en uw wensen wordt een aantal andere tests bij u afgenomen. Op deze wijze wordt een indruk verkregen van de kracht van uw spieren, uw lenigheid, uw vetpercentage en uw coördinatie.

Na afloop van de tests bespreekt de fysiotherapeut de resultaten met u en krijgt u een persoonlijk advies. Misschien bent u fitter dan u denkt, of moet u juist wat meer bewegen. Dit meer gaan bewegen is onder andere mogelijk bij FysioFit. Dit is een fitness groep in het gezondheidscentrum onder begeleiding van een fysiotherapeut. U kunt hier indien gewenst meer informatie over krijgen of kijk op de website.

Gespecialiseerde fysiotherapeuten

 • Michael Kappers
 • Tim Titarsolej
 • Lenka Kerstens
 • Joram Ootjers

We worden allemaal ouder en een ongelukje zit in een klein hoekje, ouderen hebben een verhoogd risico op vallen of struikelen. In Nederland valt iedere 6 minuten een 65-plusser dusdanig dat behandeling op een Spoedeisende Hulpafdeling noodzakelijk is. 

Wat kan de fysiotherapeut voor u doen?
Training van het evenwicht én het verbeteren van de spierkracht in de benen is uiterst zinvol om vallen te voorkomen. Hierdoor vermindert ook de angst voor het vallen en daardoor de kans om iets te breken.
De fysiotherapeut met de specialisatie omtrent ‘valpreventie’ kan u helpen met een oefenprogramma waarbij er aandacht zal zijn voor aandacht zijn voor lenigheid, kracht, coördinatie en balans. 

Voor wie?
Zowel mensen die willen voorkomen dat ze zullen gaan vallen, als mensen die al eens gevallen zijn kunnen hier mee geholpen worden. 

Bij voldoende belangstelling kan er een ‘Fit op de been blijven’ cursus worden gegeven, waarbij in groepsverband wordt gewerkt aan het verbeteren van het houdings-, bewegings- en evenwichtsgevoel. 

Meer informatie bij de assistente van de fysiotherapie, 023 554 06 10.

Lage rug-, nek en schouderklachten zijn de meest voorkomende klachten waarmee mensen bij de fysiotherapeut komen. Niet altijd is er een oorzaak voor deze klachten en vaak blijven de klachten geruime tijd aanwezig. Dit worden aspecifieke lage rugklachten genoemd.

Sinds 2019 werken we met Zorg 1, een zorgprogramma op maat. De fysiotherapeut maakt middels een specifiek onderzoek naar uw klachten (o.a. met online vragenlijsten) een zorgzwaarte profiel. Afhankelijk van het profiel wordt u een behandeling op maat aangeboden. De behandeling kan indien nodig iedere keer worden bijgesteld. U krijgt de best passende begeleiding, waarbij samen met u wordt gestuurd op eigen regie en zelfmanagement.

Behandeltraject

U stelt samen met uw fysiotherapeut een behandelprogramma naar wens op. Gedurende dit behandelprogramma kan de fysiotherapeut gebruik maken van innovatieve tools, waardoor de behandeling efficiënter wordt en beter bij u aansluit. Hiermee valt te denken aan een online vragenlijst, online intake, video- of telefonisch consult, groepstherapie en online huiswerkoefeningen.

De fysiotherapeut kan, indien gewenst, snel de hulp inschakelen van gespecialiseerde collega’s, zoals bijvoorbeeld de manueel therapeut of de sportfysiotherapeut.

Komen de klachten toch binnen een bepaalde termijn terug? Dan staat de fysiotherapeut opnieuw voor u klaar om met u te bekijken wat de beste manier is om de terugkerende klachten te verhelpen.

Dit programma wordt in eerste instantie aangeboden aan mensen met een zorgverzekering bij VGZ (en volmachten), Menzis en Anderzorg. 

Heeft u een andere zorgverzekeraar? Geen probleem! Alle patiënten met aspecifieke lage rugklachten, nekklachten of schouderklachten kunnen gebruik maken van dit programma. 

Vergoeding voor de fysiotherapeut 

Of u nu 3 of 9 keer komt, de zorgverzekeraar die het Zorg1-programma ondersteunt, betaalt een totaalbedrag aan zorg aan de fysiotherapeut. En komt de klacht weer terug binnen een bepaalde tijd, dan kunt u opnieuw behandeld worden voor dezelfde klacht zonder extra kosten voor de zorgverzekeraar.  

Wat merkt u ervan? 

De zorgverzekeraar zal voor de vergoeding aan de fysiotherapeut een aantal behandelingen van uw aanvullende verzekering gebruiken. Menzis gebruikt hiervoor een vast aantal behandelingen per zorgzwaarte profiel, VGZ gebruikt het daadwerkelijk aantal behandelingen. Het kan dus zijn dat het aantal behandelingen dat ten laste komt van uw aanvullende verzekering, niet overeenkomt met het werkelijk aantal gegeven behandelingen. 

Bent u niet verzekerd bij VGZ, Menzis of Anderzorg? Dan wordt elke behandeling volgens het reguliere tarief in rekening gebracht bij uw zorgverzekeraar.

Meer weten? Neem contact op met één van onze assistenten op telefoonnummer 023-5540610