Informatie voor verwijzers

De beste kwaliteit

Fysiotherapie Gezondheidscentra Haarlemmermeer levert de beste kwaliteit van zorg voor onze patiënten. Wij laten ons daarom beoordelen en toetsen door onafhankelijke partijen. Zo weet u, maar ook uw zorgverzekeraar, dat wij voldoen aan de hoogste eisen.

Voor meer informatie, zie kwaliteit.

Privacy

Het gezondheidscentrum heeft een privacyreglement waarin is geregeld dat er zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens wordt omgegaan. Alle medewerkers hebben geheimhoudingsplicht.

Wij gebruiken alleen beveiligde e-mail (Zivver) voor de communicatie met u. Om het e-mail bericht te kunnen openen krijgt u een sms code toegestuurd. 
Ook kunt u via de e-mail van Zivver vragen stellen aan de fysiotherapeut. 

Samenwerking

De fysiotherapeuten werken in één team met de huisartsen, praktijkondersteuners, centrumassistentes en de apotheek van het gezondheidscentrum en met de overige zorgverleners die spreekuur houden in het gezondheidscentrum. Rondom een aantal aandoeningen zijn binnen de gezondheidscentra afspraken gemaakt. Zo sluit de behandeling bij de fysiotherapeut aan bij de behandeling door de huisarts.

Fysiotherapie GC Haarlemmermeer werkt samen met het Spaarne Gasthuis omtrent CVRM, COPD en Geriatrie. Tevens is Fysiotherapie GC Haarlemmermeer aangesloten bij FysioZorg Haarlemmermeer, de monodisciplinaire vereniging voor fysiotherapeuten in de regio Haarlemmermeer. 

Verwijzen

Verwijzingen kunnen per brief gestuurd worden of via e-mail (Zorgdomein, Zivver of Zorgmail). Bij verwijzing ontvangen wij graag een verwijsbrief met daarin de naam van de desbetreffende patiënt, de verwijzer en de vraagstelling.

Overleggen

Wij hechten veel waarde aan goed contact met verwijzers en betrokken artsen en staan altijd open voor overleg.
Verwijzers en zorgverleners die willen overleggen kunnen telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 023 5540610. U kunt ook een e-mail sturen naar het algemene mailadres fysio@gchaarlemmermeer.nl of naar de desbetreffende fysiotherapeut, zie ons team. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Alle fysiotherapeuten maken ook gebruik van Siilo en Zivver. 

Vergoeding

Voor de vergoeding is er een onderscheid tussen jeugd en volwassenen.

Jeugd (tot 18 jaar)
Vanuit de basisverzekering worden negen behandelingen vergoed. Bij de meeste verzekeringen worden bij verwijzing nog eens negen behandelingen vergoed. Vergoeding voor meer dan 18 behandelingen is afhankelijk van de aanvullende verzekering van de patiënt.

Volwassenen
Fysiotherapie, manuele therapie en overige specialisaties bij niet chronische indicaties worden niet vergoed vanuit de basisverzekering voor patiënten van 18 jaar en ouder. De patiënt moet een aanvullende verzekering hebben om voor vergoeding in aanmerking te komen. Het aantal fysiotherapie behandelingen dat vergoed wordt, verschilt per zorgverzekeraar en per polis.
Het eigen risico wordt niet aangesproken wanneer fysiotherapie vanuit de aanvullende verzekering vergoed wordt.

Chronische indicaties worden vanaf de 21e behandeling vanuit de basisverzekering vergoed. 

Fysiotherapie GC Haarlemmermeer heeft met (bijna) alle zorgverzekeraars een overeenkomst. 

Behandelingen in verband met de volgende aandoeningen worden (gedeeltelijk of tot een maximum aantal) door de zorgverzekeraar vergoed vanuit de basisverzekering:
  • COPD
  • Artrose
  • Status na Corona