Klachten

Als u gebruik maakt van de diensten van de gezondheidscentra kan het voorkomen dat u een klacht heeft of ontevreden bent. Dat kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de wachttijd, op de behandeling, op de manier waarop u te woord wordt gestaan of andere zaken. Wij vinden het belangrijk om dit te weten. 

Wat kunt u doen?

Meestal leidt het tot een snelle oplossing als u rechtstreeks spreekt met degene die naar uw mening uw klacht of onvrede heeft veroorzaakt of diens leidinggevende.

Een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris

Indien u er met de betreffende medewerker niet uitkomt, kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris van de gezondheidscentra. Deze stelt zich onafhankelijk en onpartijdig op en zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. Uw klacht wordt strikt vertrouwelijk behandeld. 

U kunt uw klacht melden via onderstaand formulier:

Andere mogelijkheden

Als u er ook na bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u zich wenden tot de geschilleninstantie.

Huisartsen, apotheken en gezondheidscentra

De huisartsen en apotheken van de gezondheidscentra en de gezondheidscentra zelf zijn aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE).De gezondheidscentra zijn aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). 

Voor meer informatie over de geschillenregeling en het indienen van een geschil kunt u terecht op de website van de SKGE.

U kunt ook telefonisch contact opnemen of een brief sturen.

Fysiotherapeuten 

De fysiotherapeuten van de gezondheidscentra Haarlemmermeer zijn aangesloten bij de geschilleninstantie van het Keurmerk Fysiotherapie. Meer informatie over de geschillenregeling en het indienen van een geschil bij het Keurmerk Fysiotherapie kunt u vinden op hun website.