Diabetes

Diabetes Mellitus (kortweg diabetes) is een ziekte waarbij er te veel suiker in het bloed zit. Daarom heet het ook suikerziekte.

Een eerste stap in de behandeling van Diabetes is een gezonde leefstijl. Goed eten, veel bewegen en afvallen bij overgewicht zijn hierbij belangrijk. De behandeling kan aangevuld worden met medicatie. De gezondheidscentra Haarlemmermeer bieden extra zorg voor mensen met diabetes: het zorgprogramma diabetes.

In een zorgprogramma worden afspraken gemaakt met alle betrokken zorgverleners. Zo wordt de zorg optimaal op elkaar afgestemd en krijgt u als cliënt de zorg die aansluit op uw persoonlijke situatie.

Wat is diabetes?

Insuline zorgt ervoor dat lichaamscellen glucose (suiker) opnemen uit het bloed. Bij diabetes zijn de cellen minder gevoelig voor insuline of maakt het lichaam dit te weinig aan. Er zit daardoor te veel glucose in het bloed. Dit hoeft niet direct klachten te geven. Sommige mensen krijgen last van meer dorst, vaak en veel plassen, moeheid, jeuk, slecht genezende wondjes en infecties van de huid.

We spreken van type 2 Diabetes als de lichaamscellen minder gevoelig zijn (geworden) voor insuline.  Deze vorm komt veel voor bij ouderen en mensen met overgewicht en wordt meestal behandeld door de huisarts.

We spreken van type 1 Diabetes als er te weinig of geen insuline wordt aangemaakt. Deze vorm begint vaak op jongere leeftijd en wordt behandeld door de internist.

Op de website Test uw risico kunt u zelf checken of u een verhoogd risico heeft op diabetes.

U heeft diabetes en nu?

Bij diabetes is het belangrijk om te zorgen dat de bloedglucosewaarden niet te hoog worden. Samen met andere risicofactoren zoals hoge bloeddruk en een hoog cholesterol, verhoogt een te hoge bloedglucose het risico op complicaties zoals hart- en vaatziekten. 

De huisarts en praktijkondersteuner bespreken met u wat het beste behandelplan is. Dit wordt samen met u opgesteld. Daarna bezoekt u regelmatig  uw huisarts, praktijkondersteuner en/of centrumassistent. Tijdens zo’n bezoek worden een aantal controles gedaan en kunt u vragen stellen. Het kan nodig zijn dat de huisarts u doorverwijst naar een andere zorgverlener. 

Via het Keten Informatie Systeem (KIS) worden patiëntgegevens rondom Diabetes uitgewisseld met verschillende zorgverleners voor een optimale behandeling.