Ouderenzorg

De komende jaren zal het aantal ouderen en chronisch zieken sterk toenemen. Omdat de zorg voor ouderen steeds complexer wordt, is het belangrijk dat verschillende zorgverleners samenwerken om de oudere de juiste zorg te geven. 

De gezondheidscentra Haarlemmermeer hebben een speciaal zorgprogramma ouderenzorg om u te helpen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen met de juiste zorg.

In een zorgprogramma worden afspraken gemaakt met alle betrokken zorgverleners. Zo wordt de zorg optimaal op elkaar afgestemd en krijgt u als cliënt de zorg die aansluit op uw persoonlijke situatie.

Voor wie is het zorgprogramma ouderen?

Risico’s op complexe problematiek worden groter wanneer iemand ouder is dan 70 jaar. Dit kan te maken hebben met ziektes of beperkingen, maar ook met het verlies van een partner. Het zorgprogramma ouderen biedt een samenhangende zorg zodat de oudere zo lang mogelijk zelfstandig kan wonen.

De zorgverleners van de gezondheidscentra kunnen deze zorg aanbieden maar u kunt ook zelf vragen om begeleiding.

Wat kunt u verwachten van het zorgprogramma?

Het programma start met een ouderenconsult door de praktijkondersteuner. Dat kan bij u thuis of in het gezondheidscentrum. Er worden diverse onderwerpen besproken aan de hand van een vragenlijst. De praktijkondersteuner kan u vervolgens concrete adviezen geven gericht op uw persoonlijke situatie. Het consult duurt ongeveer 45 minuten.

Na het consult bespreken de huisarts en praktijkondersteuner met u welke mogelijkheden er zijn om de kwaliteit van leven te behouden of te verbeteren en welke onderdelen van het zorgprogramma ouderenzorg voor u ingezet kunnen worden. Het medicijngebruik wordt doorgenomen met de apotheker. Samen met u wordt zo nodig een behandelplan opgesteld.

Via het Keten Informatie Systeem (KIS) worden patiëntgegevens rondom ouderenzorg uitgewisseld met verschillende zorgverleners voor een optimale behandeling.