Astma

Astma is een aandoening aan de luchtwegen, waarbij kleine ontstekingen in de longen  voor vervelende klachten kunnen zorgen. De gezondheidscentra Haarlemmermeer hebben een speciaal zorgprogramma rondom astma om u te helpen en te leren zo goed mogelijk met deze chronische aandoening om te gaan.

In een zorgprogramma worden afspraken gemaakt met alle betrokken zorgverleners. Zo wordt de zorg optimaal op elkaar afgestemd en krijgt u als cliënt de zorg die aansluit op uw persoonlijke situatie.

Wat is astma?

Bij astma zijn er altijd kleine ontstekingen aanwezig in de longen. Deze ontstekingen kunnen voor vervelende klachten zorgen. Patiënten kunnen wisselende klachten ervaren, zoals kortademigheid, benauwdheid, een piepende ademhaling en (nachtelijk) hoesten.

Deze klachten ontstaan omdat uw longen soms erg gevoelig reageren op prikkels, zoals rook, uitlaatgassen, huisstofmijt of huisdieren. Als deze klachten plotseling opkomen, noemen we dat een astma-aanval. Niet iedereen reageert op dezelfde prikkels en het verschilt per persoon hoe erg astma is. Er zijn verschillende soorten astma.

Astma ontstaat vooral op jonge leeftijd, maar het komt ook voor dat je pas op latere leeftijd voor het eerst klachten krijgt.

Astma geeft niet elke dag klachten, toch is het een ziekte die niet overgaat.

U heeft astma, en nu?

Wanneer de diagnose astma is gesteld, bespreken de huisarts en praktijkondersteuner (POH) welke mogelijkheden er zijn om zo min mogelijk klachten van astma te ondervinden in het dagelijks leven.

Wanneer u onderhoudsmedicatie nodig heeft voor astma is het belangrijk dat u een keer per jaar bij de POH, of wanneer nodig bij de huisarts, komt. Bij zo’n bezoek aan de huisarts of POH kan er een longfunctietest gedaan worden, wordt uw medicatie zo nodig aangepast en is er aandacht voor het optimaliseren van de techniek bij het inhaleren van de medicijnen.

Via het Keten Informatie Systeem (KIS) worden patiëntgegevens rondom astma uitgewisseld met verschillende zorgverleners voor een optimale behandeling.