Depressie

Depressie is een aandoening waarbij een sombere stemming  weken aanhoudt waardoor u nergens meer zin in heeft en u gestoord wordt in uw dagelijkse bezigheden.

Een depressieve periode heeft veel impact op iemands leven en dat van zijn omgeving.  Daarom bieden de gezondheidscentra Haarlemmermeer extra zorg voor mensen met een depressie: het zorgprogramma depressie.

In een zorgprogramma maken de verschillende zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg afspraken met elkaar. Zodat de zorg optimaal op elkaar afgestemd is.  

Zij hebben goede afspraken met elkaar, maar maken ook afspraken met de cliënt. Zodat u als cliënt de zorg krijgt die aansluit op zijn persoonlijke situatie. 

Wat is een depressie?

Iedereen is wel eens somber als reactie op een teleurstelling of verlies. Dit is normaal en gaat vanzelf weer over. Je kunt dan spreken van depressieve klachten. Een depressie is een sombere stemming die wekenlang aanhoudt zodat u nergens meer zin in heeft en het uw dagelijkse bezigheden verstoort.

Kenmerken

Een depressie kan zich op verschillende manieren uiten. U heeft tenminste last van:

  • somberheid en lusteloosheid gedurende het grootste deel van de dag en/of
  • veel minder belangstelling voor bijna alle dingen die u anders wel interesseren.

Verder zijn er andere klachten zoals: slechte concentratie, moeite met beslissingen nemen, slecht of juist overmatig slapen, traag en moe voelen of juist rusteloos en snel geïrriteerd, eten smaakt vaak niet of u eet juist extra veel. Soms is het zo’n zware periode dat iemand tijdelijk het leven niet ziet zitten en zelfs naar de dood verlangt.

Ontstaan

Meestal spelen er verschillende factoren een rol bij het ontstaan van een depressie. Veel voorkomende factoren zijn erfelijkheid of aanleg, een ingrijpende gebeurtenis en een chronische ziekte. Een depressie kan maanden duren maar gaat meestal binnen een half jaar vanzelf over.

U heeft een depressie en dan?

Als er een depressie bij u is vastgesteld is het belangrijk om regelmaat  in uw leven te houden. Zorg verder voor lichaamsbeweging zoals wandelen of fietsen of andere sporten en zoek afleiding in activiteiten die voor u prettig of ontspannend kunnen zijn.

Daarnaast zijn er verschillende behandelingen om het herstel van een depressie te versnellen of u te ondersteunen.

De huisarts of praktijkondersteuner GGZ stelt samen met u een behandelplan op. U bezoekt regelmatig uw huisarts of praktijkondersteuner GGZ. Tijdens zo’n bezoek krijgt u voorlichting, adviezen  en kunt u vragen stellen.  

Ook kunt u ondersteund worden worden door:

Probleem gestuurde therapie

Soms kan het zinvol zijn om alle problemen op een rijtje te zetten. Het stapsgewijs problemen aanpakken en afronden kan veel bijdragen aan oplossen van een depressie. Deze vorm van therapie heet ‘problem solving therapy’ en wordt begeleid door de praktijkondersteuners.

Psychosomatische fysiotherapie

Voor cliënten met depressieve klachten en/of spanning is er een specialisatie binnen de fysiotherapie: psychosomatische fysiotherapie. Psychosomatische fysiotherapeuten zijn speciaal opgeleid om u te leren uw lichaam weer te ontspannen.  Verder kunnen zij lichamelijke klachten die vaak in relatie staan met uw sombere stemming leren herkennen en beinvloeden. Zij hebben een breed aanbod: individueel of in groepsverband.

Mindfulness

Door bewust uw aandacht naar uw houding, beweging en adem te brengen, vanuit een niet-oordelende houding, leert u minder te piekeren over het verleden of te verzanden in de toekomst. 
Laat u minder meeslepen door lastige emoties en impulsen. Leer om ook goed voor uzelf te zorgen. 

Kijk op de pagina Fysiotherapie voor meer informatie

Medicatie

Als een depressie ernstig is kan het nodig zijn om u te ondersteunen met medicijnen: anti-depressiva. Deze worden door de huisarts voorgeschreven. Zo nodig kan de huisarts een medicatie advies vragen aan een psychiater. De apotheek kan u verder informatie geven over manier van innemen en houdt in de gaten of ze gecombineerd kunnen met uw andere medicijnen. Ook voor vragen over bijwerkingen kunt u bij hen terecht.

Ondersteuning praktische problemen

Voor het oplossen van praktische problemen kunt u terecht bij een maatschappelijk werkende.

Psychologische hulp buiten de gezondheidscentra

Basis GGZ

Als er sterke aanwijzingen zijn voor een depressie en de praktijkondersteuner GGZ of de huisarts onvoldoende hulp kunnen bieden, kan u verwezen worden naar een psycholoog van de basis-GGZ.

Gespecialiseerde GGZ

Als de problemen erg complex zijn kunt u verwezen worden naar een gespecialiseerde psycholoog.