Psychologische zorg aan mensen met kanker

Doel van de behandeling
Kwaliteit van leven staat bij FortaGroep de Vruchtenburg centraal. Iedereen heeft in meer of mindere mate het vermogen om zich in moeilijke periodes staande te houden. Onze zorg versterkt de eigen weerbaarheid en kracht. De behandeling bij FortaGroep de Vruchtenburg richt zich op de emotionele, psychologische en relationele gevolgen van kanker.

Het behandelaanbod
Reguliere GGZ zorg aan volwassenen met kanker en hun naasten; een gevarieerd en deskundig zorgaanbod: individuele cognitieve gedragstherapie, ACT, mindfulness, traumaverwerking (o.a. EMDR), e-health modules, zingevingsgerichte groepstherapie en beeldende vaktherapie; een prettige sfeer en persoonlijke benadering; goede regionale samenwerkingscontacten met o.a. inloophuizen en ziekenhuizen.

Kosten en vergoedingen
FortaGroep de Vruchtenburg biedt verzekerde zorg. De behandeling wordt door de zorgverzekeraar vergoed uit de basisverzekering met een verwijzing van de huisarts of medisch specialist.

Het OncoCare Centrum

Bij diagnose, behandeling en nazorg rond kanker komt er veel op de patiënten af. Voor een goede afgestemde begeleiding in deze fase van hun leven is het belangrijk dat zij bij hulpverleners terecht komen die goed samenwerken en verstand hebben van de aandoening en problemen waar zij tegenaan kunnen lopen.

Wat houdt de oncologische eerstelijnszorg in?
Het zorgaanbod van het OncoCare Centrum richt zich op alle functionele, fysieke, psychische en sociale problemen die zijn verbonden aan kanker, in elke fase van de ziekte. De kwaliteit van leven wordt hierdoor verbeterd, evenals de mogelijkheid tot deelname aan het arbeidsproces en de samenleving.

Een individueel zorgplan
Voor elke patiënt wordt een individueel zorgplan gemaakt, afgestemd op de hulpvraag, (rest)klachten, beperkingen en mogelijkheden. De eerste zorgverlener waarmee de patiënt contact heeft binnen het OncoCare Centrum is casemanager in het behandeltraject. De casemanager stelt, samen met de patiënt, het zorgplan op. In het plan worden de persoonlijke doelen en de aanpak beschreven. Bij behandeling door meerdere disciplines, vindt er structureel multidisciplinair overleg plaats.

Vergoeding
In veel gevallen worden de kosten voor oncologische eerstelijnszorg geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar. De patiënt kan hierover contact opnemen met zijn of haar zorgverzekeraar. Een verwijsbrief van de (huis)arts is wel noodzakelijk.

De nieuwe POH somatiek stelt zich voor

Inge van Riessen heeft een verpleegkundige achtergrond, zij heeft jarenlang in het ziekenhuis gewerkt. Daarna was ze een tijd werkzaam in de medische hulpmiddelen-branche. Inge vindt het leuk om als POH patiënten met een chronische aandoening te begeleiden, en samen met de patiënt te kijken hoe de kwaliteit van leven zo optimaal mogelijk kan blijven.

Inge van Riessen werkt op maandag in gc Drie Meren, op woensdag in gc Floriande en op donderdag en vrijdag in gc Overbos.

Etalagebenen? naar de fysiotherapeut!

Etalagebenen ontstaan na verkalking van de slagaders in de benen. Hierdoor krijgen mensen te weinig zuurstofrijk bloed in de beenspieren, wat leidt tot pijn bij het lopen. Alleen met rust verdwijnt de pijn. Patiënten doen vaak of ze etalages kijken om de pijn te verhullen. Vandaar de term etalagebenen.

De wetenschappelijke naam is claudicatio intermittens. De richtlijnen adviseren om etalagebenen niet standaard te opereren, maar eerst zes maanden gespecialiseerde fysiotherapie te geven. Dit gebeurt dan ook op grote schaal in Nederland, in tegenstelling tot het buitenland. Door behandeling bij de fysiotherapeut kan in de meerderheid van de gevallen een operatie worden voorkomen. Hiermee wordt ook veel geld bespaard.

De hierin gespecialiseerde fysiotherapeuten bij Gezondheidscentra Haarlemmermeer:
Betty van Maris MSc, Manueel therapeut, Ouderenzorg
Lenka Kerstens MSc, Geriatrie therapeut