Het OncoCare Centrum

Per januari 2022 is het OncoCare Centrum Hoofddorp gestart in het gezondheidscentrum Floriande, op de Waddenweg 1. Het OncoCare Centrum is gespecialiseerd in het begeleiden van patiënten met en na kanker. Betrokken zorgverleners zijn: oncologiefysiotherapie, ergotherapie, diëtetiek, podotherapie, psycholoog en hospice Bardo.

Bij diagnose, behandeling en nazorg rond kanker komt er veel op de patiënten af. Voor een goede afgestemde begeleiding in deze fase van hun leven is het belangrijk dat zij bij hulpverleners terecht komen die goed samenwerken en verstand hebben van de aandoening en problemen waar zij tegenaan kunnen lopen.

Wat houdt de oncologische eerstelijnszorg in?
Het zorgaanbod van het OncoCare Centrum richt zich op alle functionele, fysieke, psychische en sociale problemen die zijn verbonden aan kanker, in elke fase van de ziekte. De kwaliteit van leven wordt hierdoor verbeterd, evenals de mogelijkheid tot deelname aan het arbeidsproces en de samenleving.

Een individueel zorgplan
Voor elke patiënt wordt een individueel zorgplan gemaakt, afgestemd op de hulpvraag, (rest)klachten, beperkingen en mogelijkheden. De eerste zorgverlener waarmee de patiënt contact heeft binnen het OncoCare Centrum is casemanager in het behandeltraject. De casemanager stelt, samen met de patiënt, het zorgplan op. In het plan worden de persoonlijke doelen en de aanpak beschreven. Bij behandeling door meerdere disciplines, vindt er structureel multidisciplinair overleg plaats.

Vergoeding
In veel gevallen worden de kosten voor oncologische eerstelijnszorg geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar. De patiënt kan hierover contact opnemen met zijn of haar zorgverzekeraar. Een verwijsbrief van de (huis)arts is wel noodzakelijk.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!