ADHD

Vaccinatie 

Heeft u een vraag over het vaccineren? Kijk eerst hier of uw vraag erbij staat voordat u belt met de assistente. 

Mondmasker verplicht
In het gezondheidscentrum is het dragen van een mondmasker verplicht. Neem deze zelf mee tijdens uw bezoek. 

ADHD is een aandachtstekortstoornis die voorkomt bij zowel kinderen als volwassenen. Iemand met ADHD heeft moeite met concentratie, is sneller afgeleid en kan druk gedrag vertonen. Dit gedrag kan problemen geven op school, thuis en in de omgang met anderen.

Kenmerken voor kinderen met ADHD

Jonge kinderen met ADHD vallen vooral op omdat zij:

 • moeilijk stil kunnen blijven zitten
 • snel zijn afgeleid
 • moeilijk op hun beurt kunnen wachten
 • van de ene activiteit naar het andere hollen
 • niet rustig kunnen spelen
 • overdreven veel praten
 • anderen in de rede vallen
 • niet luisteren naar wat anderen zeggen
 • zich vaak in gevaarlijke situaties storten
 • moeilijk instructies kunnen volgen
 • anders reageren op straf en beloning
 • veel kwijtraken of vaak iets verliezen
 • moeilijk blijvend de aandacht kunnen richten
 • zichzelf moeilijk onder controle kunnen houden

Begeleiding

Bij kenmerken of een vermoeden van ADHD kan een huisarts iemand verwijzen naar een praktijkondersteuner ggz (POH-GGZ). Een POH-GGZ jeugd kan de problematiek in kaart brengen en kinderen met ADHD en hun ouders bijvoorbeeld ondersteunen en begeleiden. Voor behandeling en diagnostiek verwijst een POH-GGZ jeugd door naar specialistische ggz.