Paramedisch Behandelcentrum Hoofdpijn

In gezondheidscentrum Floriande heeft het Paramedisch Behandelcentrum Hoofdpijn (PBH) onderdak gevonden in één van de nieuwe behandelruimtes op de eerste etage. Bij het PBH worden mensen met diverse vormen van hoofdpijn behandeld volgens de laatste inzichten. Verschillende fysiotherapeuten van gezondheidscentra Haarlemmermeer werken bij het PBH in nauwe samenwerking met de huisartsen. René Castien, manueel therapeut en onderzoeker, stond aan de basis van het PBH.

Waar komt jouw belangstelling voor migraine en hoofdpijn vandaan?
Jaren geleden (rond 2014) vroeg een huisarts of ik misschien iets zou kunnen betekenen voor een patiënt met chronische hoofdpijn, bij wie medicatie niet meer hielp. 

Manuele therapie hielp bij deze patiënt, daarna werden meer patiënten verwezen en manuele therapie bleek bij meer mensen vermindering van de hoofdpijn te geven. Ik kwam er toen achter dat er weinig bekend was over de manueel therapeutische behandeling van migraine en hoofdpijn. Naar aanleiding van de resultaten van de behandeling in ons gezondheidscentrum ben ik met een onderzoeksvoorstel naar het VUMC (Universitair Medisch Centrum) gegaan. Zij hebben het voorstel goedgekeurd en ik kon aan de slag met een promotie onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd in de gezondheidscentra Haarlemmermeer. Het effect van behandeling door de huisarts werd vergeleken met behandeling door de manueel therapeut. Uit het onderzoek bleek dat manuele therapie effectiever was dan de behandeling door de huisarts. Ik raakte steeds meer gemotiveerd om een goede behandelmethode te ontwikkelen voor mensen met chronische hoofdpijn. Ik ben na mijn promotie daarom verder gegaan met wetenschappelijk onderzoek.  

Hoe is het PBH tot stand gekomen? 
Er werden steeds meer mensen naar mij verwezen voor de behandeling van hoofdpijn. Zo veel dat een collega manueel therapeut zich is gaan specialiseren in de behandeling van hoofdpijn: Andreas Amons. Zo is in 2016 het Paramedisch Behandelcentrum Hoofdpijn ontstaan, als onderdeel van de fysiotherapie gezondheidscentra Haarlemmermeer.  

Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer heeft het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en het verbeteren van de kwaliteit altijd gestimuleerd, waardoor het PBH tot stand is gekomen en zich verder kan ontwikkelen. 

Om het groeiend aantal patiënten te kunnen behandelen, zijn meer collega’s voor het PBH gaan werken. Daardoor zijn er ook  meer behandelmogelijkheden bij gekomen, zoals voor duizeligheid en kaakproblemen. Dat zijn klachten die vaak samengaan met hoofdpijn. 

Ook is er een kinderfysiotherapeut bijgekomen, die zich richt op kinderen met hoofdpijn. Het team van het PBH bestaat nu uit vier manueel therapeuten, een orofaciaal therapeut en een kinderfysiotherapeut. 

Wat is het belang van wetenschappelijk onderzoek? 
We weten dat manuele therapie werkt, maar we willen ook weten waarom. Als je weet welke onderdelen van de therapie effectief zijn, kun je dat verder verbeteren. Daarom doet het PBH in samenwerking met de Universiteit van Antwerpen en de Vrije Universiteit in Amsterdam onderzoek gericht op de behandeling van hoofdpijn. De conclusies worden regelmatig gepubliceerd in internationale tijdschriften. 

Gelukkig is het niet meer zoals vroeger, toen medicatie en massage de standaardbehandeling was. Daarbij werd aangenomen dat emotionele spanning de oorzaak was van alle hoofdpijn. 

Maar men noemt het toch ook wel spanningshoofdpijn? 
Het woord spanningshoofdpijn leidt terug naar de Engels term: ‘muscle tension type headache’, dat werd tension headache en dat is in Nederland spanningshoofdpijn geworden. Er wordt dus spierspanning mee bedoeld en geen emotionele stress. 

Zes fysiotherapeuten van gezondheidscentra Haarlemmermeer zijn nu werkzaam bij het PBH. Hoe inspirerend is dat?
Het is voor mij vooral heel inspirerend dat meer collega’s belangstelling hebben voor het doen van onderzoek en gericht zijn op het verbeteren van de behandeling van hoofdpijn- en duizeligheidsklachten. Zo is Andreas Amons nu bezig met een promotieonderzoek naar het effect van manuele therapie bij migraine.   

Verder ontstaan er door deze samenwerking meer mogelijkheden. Iedereen heeft een eigen invalshoek. Een speciale groep is de kinderen met hoofdpijn. Bij kinderen spelen vaak meerdere factoren een rol (zoals slaapproblemen, problemen op school). De kinderfysiotherapeut Michelle Koopman werkt daarom ook samen met de kinderpoli van het Spaarne Gasthuis en heeft zij de mogelijkheid om te verwijzen naar orthopedagogen en psychologen. 

Psychosociale factoren spelen bij volwassen ook een rol, maar bij kinderen staan deze meer op de voorgrond. 

Wie komen er naar het PBH? 
Niet alleen vanuit onze regio, maar ook van daarbuiten worden mensen naar het PBH verwezen. Ze worden ook verwezen door collega fysio- en manueel therapeuten. Omdat we ook lesgeven aan verschillende opleidingen kennen veel collega’s ons.

Tot slot: waarom moet iemand met hoofdpijn naar het PBH gaan? 
We hebben een uniek aanbod omdat we alle paramedische specialisten bij elkaar hebben om mensen met hoofdpijn op een bewezen effectieve manier te behandelen. 

Vooral voor mensen die langere tijd hoofdpijn hebben, kan het PBH veel betekenen. Maar mijn advies is: ga eerst naar de huisarts. 

Maar u kunt ook zonder verwijzing bij het PBH terecht.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!