Bericht vanuit de cliëntenraad

De gezondheidscentra hebben al meer dan 20 jaar een actieve cliëntenraad. Wat doet de cliëntenraad?

Wij willen graag meedenken vanuit het standpunt van de cliënt en gaan daarom regelmatig met de bestuurder van onze drie gezondheidscentra in gesprek. Op deze manier kunnen we invloed uitoefenen op het beleid van de gezondheidscentra.
Eén van de onderwerpen die de cliëntenraad als speerpunt ziet,  is de digitalisering van de zorg.
Denk daarbij aan:

Andere onderwerpen voor cliëntenraad

Misschien vindt u het niets om uw zorg online te regelen, of vindt u iets anders belangrijk. Of misschien heeft u goede ideeën. Het is natuurlijk van belang dat de cliëntenraad weet wat u als cliënt belangrijk vindt. Want alleen dan kunnen wij u goed vertegenwoordigen. Daarom deze oproep: heeft u onderwerpen die voor de cliëntenraad interessant kunnen zijn, laat het ons weten.

Wie zijn wij?

Wilco Oostwouder, voorzitter
In het dagelijks leven ben ik advocaat. Daarnaast geef ik een cursus over juridische aspecten van zorgverlening. Ik ben cliënt van het gezondheidscentrum Floriande. Dit is één van de gezondheidscentra van Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer (SGH). Toen ik in de nieuwsbrief van SGH las dat er kandidaten gezocht werden voor de cliëntenraad, heb ik mij aangemeld. Het is leuk om de belangen van de cliënten van SGH te behartigen en mee te denken over hoe de zorg nog beter kan. Toen de vorige voorzitter van de cliëntenraad vertrok, heb ik op verzoek van de andere raadsleden het stokje overgenomen.

Esther Thijssen
In het dagelijks leven ben ik werkzaam als projectleider bij een farmaceutisch bedrijf en werk ik veel samen met patiëntenorganisaties. Daarnaast ben ik moeder van een dochter en een zoon van 16 en 13 jaar. Ik ben als cliënt aangesloten bij gezondheidscentrum Floriande. 
Ik vind het belangrijk dat er vanuit de aangesloten cliënten bij het gezondheidscentrum meegedacht kan worden met allerlei zaken die de zorg raken om op die manier de aangeboden zorg te verbeteren. Daarnaast zie ik het als een meerwaarde dat we vanuit de cliëntenraad het perspectief van de patiënt/cliënt kunnen inbrengen en dat doe ik dan ook graag.

Dago Wellink
Als gepensioneerd juridisch beleidsambtenaar ben ik nu vrijwilliger bij verschillende organisaties. Zo heb ik de laatste jaren in het land namens het Longfonds bij patiënten, politici en scholieren voorlichting gegeven over het belang van schone lucht en de risico’s van fijnstof voor de gezondheid. Ik ben cliënt bij gezondheidscentrum Overbos. Daar hoorde ik over vacatures bij de cliëntenraad en heb mij als kandidaat aangemeld. Ik hoop daarmee een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de belangenbehartiging van de cliënten bij de zorg in de regio.

Contact

Wij zijn te bereiken per e-mail via mailadres clientenraad@gchaarlemmermeer.nl. Wilt u liever telefonisch contact, laat dan op het mailadres uw telefoonnummer achter en één van ons neemt dan contact met u op.

Ook kunt u een brief sturen naar de cliëntenraad. Het postadres is:
Waddenweg 1, 2134 XL Hoofddorp. 

Wij zijn overigens nu met z’n drieën en zouden best versterking kunnen gebruiken. Als u meer wilt weten, dan horen wij dat graag.

Meer informatie? 

Kijk voor meer informatie op de website. 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!