Interview Dea Storm

Sinds wanneer bent u lid van de cliëntenraad en wat is uw achtergrond? 

Ik ben per 1 december 2022 toegetreden tot de Cliëntenraad. Ik heb in het OLVG en Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis gewerkt als radiodiagnostisch en radiotherapeutisch laborant, en heb klinische studies bij oncologie begeleid.  

Ruim 14 jaar geleden ben ik in Hoofddorp komen wonen, en in het Spaarne Ziekenhuis gaan werken, ook daar hield ik me bezig met klinisch toegepast onderzoek bij de oncologie. 

Inmiddels ben ik met prepensioen gegaan, ik ben nu opleidingen aan het volgen voor gedragskunde bij katten en paarden, en vrijwilliger bij de huurdersvereniging Haarlemmermeer. 

Waarom heeft u zich aangemeld voor de cliëntenraad?

Ik vind participatie heel belangrijk, ik heb bijvoorbeeld ook in een Ondernemingsraad gezeten. Vanwege mijn achtergrond in de gezondheidszorg denk ik dat ik goed mee kan denken in de Cliëntenraad. Ik zag de oproep langskomen en heb nu meer tijd, dus wil ik me hiervoor inzetten. 

Wat zijn uw ervaringen in de cliëntenraad tot nu toe?

Mijn eerste indruk is dat iedereen heel betrokken is, de organisatie is heel open, transparant. Er is sprake van een gelijkwaardig overleg. Zaken die de Cliëntenraad aandraagt worden serieus genomen en onze vragen worden goed beantwoord. 

Ik wil graag contact met onze achterban, ik vind het belangrijk dat wij als Cliëntenraad weten wat er leeft bij de cliënten van de gezondheidscentra en de Huisartsenspoedpost. Het is belangrijk dat de Stichting de mening van de cliënten meeneemt. 

Ook voorlichting aan cliënten is heel belangrijk. Er is veel veranderd in de gezondheidszorg: de kosten nemen toe, er is tekort aan zorgpersoneel, er zijn medicijntekorten. Het is belangrijk om de cliënten hier goed over voor te lichten.  

Hoe werkt de cliëntenraad?

De cliëntenraad vergadert minimaal drie keer per jaar met de bestuurder van de Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer. De onderwerpen die we bespreken zijn onder meer de begroting, de digitalisering en voorlichting aan cliënten. Daarnaast is er één keer per jaar overleg met de raad van toezicht van de Stichting.

Waarmee kunnen mensen bij de cliëntenraad terecht? Waarmee niet?

De mensen kunnen terecht bij de cliëntenraad met opmerkingen en suggesties om de zorg die wordt verleend bij de gezondheidscentra Haarlemmermeer of de huisartsenspoedpost te verbeteren. Het kan ook gaan over de randvoorwaarden voor het verlenen van goede zorg,  zoals de website en de inrichting van wachtruimtes. Zij kunnen niet bij de cliëntenraad terecht met klachten over individuele zorgverleners. Daarvoor kunnen zij contact opnemen met de klachtenfunctionaris: klachten@gchaarlemmermeer.nl.

Zoekt de cliëntenraad nog nieuwe leden?

Er is nog plaats voor een nieuw lid, bij voorkeur iemand die cliënt is in gezondheidscentrum Drie Meren. Vanwege de leeftijd en achtergrond van de overige leden zoeken wij bij voorkeur een kandidaat uit de leeftijdsgroep 20-35 jaar met een zorginhoudelijke achtergrond, bijvoorbeeld (wijk)verpleging. We horen het graag wanneer iemand belangstelling heeft! 

Hoe kunnen mensen de cliëntenraad bereiken?

Dat kan via het e-mailadres cliëntenraad@gchaarlemmermeer.nl. Ons postadres is Waddenweg 1, 2134 XL Hoofddorp.