Nieuws voor mensen met hoofdpijn!

Waarom is het onderzoek naar migraine belangrijk?

Andreas: “Ik vind het belangrijk om onderzoek te doen naar migraine omdat er veel mensen zijn die al lang ernstige beperkingen ervaren door migraine. Mensen met migraine ervaren ondanks medicatie vaak nog klachten. Wij willen graag meer weten over het effect van de behandeling door de huisarts en het effect van manuele therapie. Wij verwachten dat dit onderzoek belangrijke informatie oplevert voor patiënten met migraine.”
“Ik hoop dat dit onderzoek bij kan dragen aan een betere behandeling voor mensen met migraine”.

Wat houdt het onderzoek in?
Andreas: “Het onderzoek vergelijkt het effect van manuele therapie met de behandeling door de huisarts bij mensen met migraine. Als mensen deelnemen aan de studie, wordt per loting bepaald of mensen de behandeling krijgen van hun eigen huisarts of van de manueel therapeut in de gezondheidscentra.”

Wie kunnen meedoen met het onderzoek?
Andreas: “We zijn op zoek naar mensen die twee of meer migraine aanvallen per maand hebben.”

Hoe aanmelden?
Als u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan het onderzoek, kunt u contact opnemen met uw huisarts of met Andreas Amons (via tel. 023 554 06 10 of via e-mail migraineonderzoek@gchaarlemmermeer.nl ).
U ontvangt dan uitgebreide informatie over het onderzoek zodat u goed kunt beoordelen of u wilt deelnemen.

Voor meer informatie: www.gchaarlemmermeer.nl