Wat is griep?

Het griepseizoen staat weer voor de deur. Vaccinatie bij griep is belangrijk. Na vaccinatie is de kans op griep namelijk kleiner. Als u ondanks de griepprik toch griep krijgt, is het verloop minder ernstig. De griepprik is effectief na twee weken en halveert het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames in een griepperiode.

Wat is griep?
De verschijnselen van griep zijn: koorts (rectaal gemeten boven de 38Cº), koude rillingen, droge hoest, hoofd- en spierpijn en vermoeidheid. U bent flink ziek. De koorts is ongevaarlijk; het is een reactie van het lichaam op het virus en helpt bij het opruimen van de ziektekiemen. Griep duurt gemiddeld een week, maar volledig herstel kan twee tot drie weken duren.
Let op: deze verschijnselen kunnen ook wijzen op Corona, dus laat u testen!

Griep wordt veroorzaakt door een influenzavirus en wordt daarom ook influenza genoemd. Een influenzavirus wordt gemakkelijk van de ene mens op de andere overgedragen door hoesten, niezen of praten, of door iemand een hand te geven. Besmetting vindt plaats bij inademing of als het op het slijmvlies van mond, neus of ogen komt. Hoest daarom in een papieren zakdoekje (weggooien!) en was de handen.
Na besmetting treden binnen een week griepverschijnselen op. Vanaf één dag voor tot zes dagen na het begin van de verschijnselen, bent u besmettelijk voor anderen.

Er zijn geen geneesmiddelen die griep kunnen genezen. Als u zich erg beroerd voelt, kunt u paracetamol gebruiken. Rust en voldoende drinken zijn belangrijk. Naar buiten mag, maar vermijdt zware lichamelijke inspanning.

Meestal is het ziektebeeld wel duidelijk, maar soms is het moeilijk griep te onderscheiden van andere infecties. Een enkele keer treden complicaties op.
Neemt u daarom telefonisch contact op met het gezondheidscentrum als:

   • de koorts langer dan vijf dagen aanhoudt zonder dat er sprake is van verbetering;
   • de koorts na een paar dagen terugkomt;
   • u kortademig wordt of veel slijm opgeeft;
   • u andere klachten krijgt of achteruit gaat (sufheid, weinig plassen)

Ook als u ouder bent dan 60 jaar of een ziekte heeft (hart, longen, nieren, diabetes, chemotherapie bij kanker) adviseren wij u om contact op te nemen.

Meer informatie kunt u lezen op thuisarts.nl/griep.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!