Voor een positieve draai aan uw leven: Welzijn op Recept

Bij gezondheidsklachten stappen veel mensen als eerste naar hun huisarts. Dat is logisch, maar in de praktijk blijkt dat er soms geen medische, maar een psychosociale oorzaak is voor de klachten. Die komt vaak voort uit ingrijpende gebeurtenissen, zoals het verlies van een dierbare, een zieke partner of ontslag op het werk. Sommige klachten kunt u aanpakken door zelf (weer) actief te worden.

Wat is Welzijn op recept?
Welzijn op Recept is een alternatief voor mensen met klachten die (ook) een psychosociale oorzaak hebben. Doel is om  mensen actief te krijgen en daarmee een positieve draai te geven aan het leven. Het is de sociaal makelaar van MeerWaarde die daarbij helpt.
De huisarts, praktijkondersteuner of fysiotherapeut kan naar de sociaal makelaar verwijzen, vandaar Welzijn op recept. 

Hoe werkt het?
Na de verwijzing door uw zorgverlener gaat de sociaal makelaar met u in gesprek en bekijkt samen met u welke activiteiten kunnen bijdragen aan het verminderen van uw klachten. Daarbij wordt vooral gezocht naar activiteiten in de buurt.
‘Wat helpt ù verder?’ staat centraal.

Voorbeelden van activiteiten zijn:
+ aansluiten bij een wandelgroep,
+ vrijwilligerswerk, zoals inzet voor een natuur- of sportvereniging,
+ voorlezen voor kinderen,
+ creatieve activiteiten,
+ zwemmen, en meer.

Daarnaast is het mogelijk om via de sociaal makelaar een maatje te vinden met wie u dezelfde interesses of hobby’s deelt.

De sociaal makelaar voor Overbos en Floriande is Mary van der Drift. 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!