Uitslagen van onderzoeken

Als de huisarts (of praktijkondersteuner) u doorverwezen heeft voor verder onderzoek, bijvoorbeeld laboratoriumonderzoek of röntgenonderzoek, wordt er van u verwacht dat u zelf informeert naar de uitslag. Mocht de uitslag door een fout of storing bijvoorbeeld niet binnengekomen zijn, dan kan deze alsnog opgevraagd en beoordeeld worden.

Opvragen van de uitslag kan in de meeste gevallen 2 werkdagen nadat het onderzoek verricht is. Voor weefselonderzoek en kweken is deze termijn 1 week en voor uitstrijkjes 2 weken. Hieronder leggen we uit wat er achter de schermen gebeurt voordat u de uitslag krijgt. 

Het handigste moment om voor uitslagen te bellen is tussen 14.00-16.00. Een aantal uitslagen kan ook via het patiënten portaal MijnGezondheid.net  bekeken worden.

Let op: alle onderzoeken behalve uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek vallen onder uw eigen risico.

Wat gebeurt er achter de schermen?

Röntgenonderzoek:
Als er röntgenonderzoek gedaan is gaat de radioloog de foto’s bekijken.  Deze moet de foto’s beschrijven en een officieel rapport maken. Na goedkeuring van het rapport wordt de uitslag elektronisch aan de huisarts gestuurd. Voor gewone röntgenfoto’s is de uitslag na 2 werkdagen bekend.

Bloedonderzoek: 
Als u digitaal of telefonisch een afspraak hebt gemaakt voor bloedprikken doet het laboratorium diverse bepalingen.  De huisarts krijgt via de elektronische post de uitslag. Deze moet in uw dossier ingelezen worden en beoordeeld worden door de huisarts. Het is belangrijk dat u zelf informeert naar de uitslag. Als u MijnGezondheid.net (MGn) heeft kan de huisarts de uitslag daar publiceren en kunt n u de uitslag via MGn bekijken.

Kweken (bijvoorbeeld van ontlasting):
Meestal krijgt u voor het opsturen van een kweek een speciale envelop mee, om zelf de kweek naar het laboratorium te sturen. De tijd tussen binnenkomst van een monster in het laboratorium,  goedkeuring door de arts-microbioloog en vrijgave van de uitslag in ons computersysteem is voor de meest gangbare kweken ongeveer 5 werkdagen. Na deze goedkeuring worden de uitslagen elektronisch verstuurd naar de systemen van huisartsen. De huisarts moet de uitslag daarna beoordelen. Dit maakt dat een uitslag van een kweek ongeveer na een week na afnemen bekend is.

Voor celonderzoek of weefselonderzoek wordt het materiaal 1x per week op dinsdag opgehaald door een koerier en gebracht naar de afdeling pathologie. Daar wordt het materiaal onderzocht.

Celonderzoek (bijvoorbeeld een uitstrijkje):

Op de afdeling pathologie wordt celmateriaal van het uitstrijkje verwerkt, gekleurd en microscopisch beoordeeld op de aanwezigheid van afwijkende cellen of cel beelden. Als het nodig is kan ook onderzocht worden of het virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt, het humaan papillomavirus (HPV), aanwezig is in het materiaal. Uitslag is bekend na ongeveer 2 weken.

Weefselonderzoek: (bijvoorbeeld na het weghalen van een huidplekje):

Bij weefselonderzoek wordt materiaal onderzocht dat via een biopsie met een soort “appelboortje”  (een weefselstukje van minder dan 5 millimeter) of via een (kleine) operatie bij u wordt weggehaald. . Hierbij wordt het weefsel eerst in het geheel beoordeeld en beschreven. Daarna worden er gericht weefselstukjes uitgenomen om uiteindelijk in dunne plakjes te snijden met een dikte van minder dan een millimeter (coupes). Na kleuring kunnen deze coupes onder de microscoop worden beoordeeld op de aanwezigheid van bijvoorbeeld ontstekingen of kwaadaardige cellen. In een deel van de gevallen zijn hier aanvullende kleuringen voor nodig. 

De huisarts ontvangt na beoordeling door de afdeling pathologie de uitslag van deze onderzoeken en verwerkt deze in uw dossier. De huisarts kan hiermee de uiteindelijke uitkomst van het onderzoek vaststellen en met u bespreken. De uitslag van weefselonderzoek is vaak bekend na ongeveer een week, maar is mede afhankelijk van het moment van ophalen door de koerier.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!