Resultaat externe audit

Dit voorjaar is de Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer weer door een extern auditbureau getoetst.

Dit voorjaar is de Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer weer door een extern auditbureau getoetst op de kwaliteit van dienstverlening. Dit is goed verlopen, zodat we gecertificeerd blijven volgens de norm NEN-EN 15224:2017. 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!