Prijs en vergoeding medicijnen

De overheid bepaalt welke medicijnen er in het basispakket zitten. Deze medicijnen worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Op de website Medicijnkosten.nl ziet u welke medicijnen dit zijn. Op deze website kunt u ook zien wat een medicijn ongeveer kost.

Of (een deel van) de kosten bij u in rekening worden gebracht, hangt af van:

Beleid zorgverzekeraar 
Van een medicijn zijn vaak meerdere merken beschikbaar. Welk merk krijgt u vergoed? Dit ligt aan de afspraken tussen uw zorgverzekeraar en uw apotheker.
Soms kiest de zorgverzekeraar welk merk u krijgt. Hij wijst dan 1 merk aan als voorkeursmiddel. Meestal is dit de goedkoopste variant. Het voorkeursmiddel wordt vergoed en andere merken niet. Dit heet voorkeursbeleid of preferentiebeleid.
Soms kiest de apotheker welk merk u krijgt. De apotheker spreekt dan met de zorgverzekeraar af dat hij voor elk medicijn een bepaald bedrag krijgt. En hij bepaalt vervolgens welk merk hij aan u levert.

Eigen risico

De zorgverzekeraar vergoedt de medicijnen uit het basispakket. Voor het basispakket heeft u een verplicht eigen risico: de eerste € 385 van de zorgkosten in een kalenderjaar betaalt u zelf (u kunt ook een vrijwillig hoger eigen risico hebben). U krijgt daarvoor een rekening van de zorgverzekeraar.

Het kan zijn dat uw zorgverzekeraar voor sommige medicijnen geen eigen risico in rekening brengt. Dit kan elke zorgverzekeraar zelf bepalen.

 

Eigen bijdrage: bijbetaling voor medicijn

Voor sommige medicijnen moet u bijbetalen. Dit heet de eigen bijdrage. U betaalt een eigen bijdrage als er ook een goedkoper medicijn is dat u zou kunnen nemen. 

De eigen bijdrage is maximaal € 250 per jaar. De rekening voor de eigen bijdrage krijgt u achteraf van uw zorgverzekeraar. Let op: de eigen bijdrage staat los van uw eigen risico.  

 

Voor sommige medicijnen met een eigen bijdrage bestaat een terugbetalingsregeling. Hierbij betaalt de fabrikant (een gedeelte van) de eigen bijdrage terug. Uw apotheker kan vertellen of dit bij u het geval is.

 

Zie ook apotheek.nl en de website van de consumentenbond voor de meest actuele informatie. 


Toestemming

In de apotheek zijn we al een tijd bezig met het verzamelen van toestemmingsverklaringen. In verband met uw privacy geven wij alleen medicatie aan derden mee met uw toestemming. Deze toestemming leggen wij vast in uw dossier. Mochten wij van u nog geen toestemmingsverklaring hebben ontvangen, wilt u die dan inleveren in de apotheek? 

 

Duurzaamheid

In de apotheek verpakken wij uw medicijnen niet meer in plastic tassen of papieren zakjes. Wilt u een tas meenemen naar de apotheek wanneer u uw medicijnen komt halen?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!