Ophalen van medicatie door een ander

U bent niet altijd in de gelegenheid om zelf uw medicatie of medicatieoverzicht op te halen bij de apotheek. Geef iemand anders toestemming om dit te doen. Vul een toestemmingsformulier in en lever deze in bij uw apotheek.

Als apotheek gaan we zorgvuldig om met uw medicatie(gegevens). Alleen met uw toestemming geven wij uw medicijnen of medicijngegevens mee aan iemand anders. Dit in verband met uw privacy.

Bent u niet in de gelegenheid of in staat om uw medicijnen of uw medicijngegevens zelf op te halen bij de apotheek? Dan kunt u iemand machtigen om dat voor u te doen. Dat kan met de toestemmingsverklaring verstrekking medicatie(gegevens) aan derden.

U kunt aangeven of de gemachtigde eenmalig iets voor u komt ophalen of tot u de toestemming intrekt. Via de link kunt u een toestemmingsverklaring printen en tekenen. Lever de verklaring in bij uw apotheek. Wij bewaren het zorgvuldig in uw dossier, zodat altijd duidelijk is aan wie we uw medicatie(gegevens) kunnen meegeven.

Toestemmingsverklaring apotheek Floriande

Toestemmingsverklaring apotheek Drie Meren

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!