Vanuit de Cliëntenraad: Zorgverzekering, overstappen of niet?

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on linkedin
Share on email
We naderen het einde van het jaar en u de mogelijkheid heeft om uw zorgverzekering aan te passen of over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Een keuze voor een zorgverzekeraar is afhankelijk van uw eigen situatie en mogelijke zorgbehoeften. 

Het is belangrijk om goed te kijken naar de polisvoorwaarden van uw huidige verzekeraar of de voorwaarden van een nieuwe verzekeraar waar u mogelijk naar wilt overstappen.

De website ‘Waar moet ik aan denken als ik wil overstappen naar een andere zorgverzekeraar’ van de rijksoverheid, kan u helpen bij het maken een keuze.

  • Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Belangrijk!

Kom met verkoudheidsklachten niet naar het gezondheidscentrum of apotheek.

Blijf  thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, verhoging of koorts. Kom niet naar het gezondheidscentrum of apotheek.

De gezondheidscentra Drie Meren, Floriande en Overbos nemen extra maatregelen in verband met het Coronavirus. Deze zijn nodig om het besmettingsrisico van u en de zorgverleners tot een minimum te beperken en toch de zorgvragen in zo goed mogelijke banen te leiden. Onnodig fysiek contact met zorgverleners wordt zo veel mogelijk vermeden.