Interview Esther Thijssen van de cliëntenraad

De gezondheidscentra Haarlemmermeer en de Huisartsenpost Haarlemmermeer hebben samen een cliëntenraad. Op dit moment bestaat de cliëntenraad uit vier leden. De cliëntenraad vertegenwoordigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten en kan knelpunten signaleren en oplossingen aandragen. Deze keer stelt lid Esther Thijssen zich voor.

Interview met Esther Thijssen, lid cliëntenraad GCH
De Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer heeft een cliëntenraad die zowel de gezondheidscentra als de Huisartsenpost Haarlemmermeer vertegenwoordigen. De cliëntenraad bestaat momenteel uit vier leden. De raad vertegenwoordigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten en kan knelpunten signaleren en oplossingen aandragen. Een van de leden is Esther Thijssen, zij stelt zich graag voor. 

Sinds wanneer bent u lid van de cliëntenraad en wat is uw achtergrond? 
Ik ben in het voorjaar van 2020 lid geworden van de cliëntenraad. Ik woon met mijn gezin in Hoofddorp. Ik heb Gezondheidswetenschappen gestudeerd in Maastricht en ik werk in de  farmaceutische industrie. Ik werk veel samen met patiëntenorganisaties, bijvoorbeeld als het gaat om de beschikbaarheid van medicatie. 

Waarom hebt u zich aangemeld voor de cliëntenraad?
Mede door mijn werk ben ik geïnteresseerd in digitalisering in de zorg, het gebruik van een PGO (Persoonlijke Gezondheids Omgeving), data privacy en ‘samen beslissen’.   

Ik vind het leuk om ervoor te zorgen dat de zaken die cliënten belangrijk vinden  terugkomen in het beleid en de activiteiten van de gezondheidscentra en de huisartsenpost. 

Wat zijn uw ervaringen in de cliëntenraad tot nu toe?
Ik merk dat de organisatie speerpunten zoals digitalisering, goed aanpakt. Het is bijvoorbeeld ook leuk om mee te denken met de enquêtes die worden gehouden onder de cliënten van de huisartsen, de fysiotherapie en de apotheek. Ik denk dat we als cliëntenraad nog meer zouden kunnen betekenen. We zijn aan het nadenken hoe we meer zichtbaar en aanspreekbaar voor onze achterban kunnen zijn.  

Hoe werkt de cliëntenraad?
De cliëntenraad vergadert minimaal drie keer per jaar met de bestuurder van de Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer. De onderwerpen die we bespreken zijn onder meer de begroting, de digitalisering en voorlichting aan cliënten. Daarnaast is er één keer per jaar overleg met de raad van toezicht van de Stichting.

Waarmee kunnen mensen bij de cliëntenraad terecht? Waarmee niet?
De mensen kunnen terecht bij de cliëntenraad met opmerkingen en suggesties om de zorg die wordt verleend bij de gezondheidscentra Haarlemmermeer of de huisartsenpost te verbeteren. Het kan ook gaan over de randvoorwaarden voor het verlenen van goede zorg,  zoals de website en de inrichting van wachtruimtes. Zij kunnen niet bij de cliëntenraad terecht met klachten over individuele zorgverleners. Daarvoor kunnen zij contact opnemen met de klachtenfunctionaris: klachten@gchaarlemmermeer.nl.

Zoekt de cliëntenraad nog nieuwe leden?
Ja, er is nog plaats voor een nieuw lid, bij voorkeur iemand die cliënt is in gezondheidscentrum Drie Meren. Het liefst zouden wij  – vanwege de leeftijd en achtergrond van de overige leden – een kandidaat vinden uit de leeftijdsgroep 20-35 jaar met een zorginhoudelijke achtergrond, bijvoorbeeld (wijk)verpleging. We horen het graag wanneer iemand belangstelling heeft! 

Hoe kunnen mensen de cliëntenraad bereiken?
Dat kan via het e-mailadres clientenraad@gchaarlemmermeer.nl. Ons postadres is Waddenweg 1, 2134 XL Hoofddorp.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!