Praktijkinformatie

Mondmasker verplicht
Bij uw bezoek aan het gezondheidscentrum is het dragen van een mondmasker verplicht. 
Neem deze zelf mee tijdens uw afspraak/bezoek.

Alle locaties zijn geopend en de reguliere openingstijden zijn van toepassing.

Het dragen van een mondmasker bij het bezoek aan de fysiotherapeut is verplicht. 

De fysiotherapeuten houden zich bij de behandeling aan de richtlijnen van het RIVM en het KNGF. 

Informatie over de maatregelen die de praktijk heeft genomen in verband met het Corona virus vindt u hier. 

Uw afspraak kan op het laatste moment worden afgezegd door de balie assistente. Wij doen dit alleen indien wij van mening zijn dat het door laten gaan van de behandeling niet veilig is voor u en uw fysiotherapeut. Onze excuses voor het ongemak. 

De eerste afspraak 
De eerste afspraak kan bestaan uit een telefonisch consult, een video consult of een bezoek aan de praktijk waarbij de klacht met de fysiotherapeut wordt besproken. De assistente bespreekt bij het maken van de afspraak de mogelijkheden.  

Mogelijkheden voor behandeling:
– behandeling op afstand (telefonisch of met video verbinding);
– behandeling in de praktijk;
– behandeling aan huis. 

Als u in de praktijk behandeld gaat worden, krijgt u via e-mail informatie over de regels en maatregelen die de praktijk heeft opgesteld. Nadat u akkoord heeft gegeven voor de behandeling, kunt u starten met de behandeling in de praktijk. 

Algemeen

Kom uitsluitend naar de praktijk als u een afspraak heeft. 

Blijft u buiten wachten tot 5 minuten voor aanvang van uw afspraak. 

Neem altijd een mondmasker, een schoon badlaken en een schone handdoek mee.

Kom alleen, kinderen mogen met maximaal 1 ouder/begeleider de praktijk betreden. 

Vergoeding

Er kan ook gebruik gemaakt worden van videobellen of telefonische consulten. Dit wordt door de zorgverzekeraar als een fysiotherapie behandeling gezien. Indien u verzekerd bent voor fysiotherapie, zal dit dus worden verrekend als een behandeling. Bent u niet verzekerd voor fysiotherapie, dan  wordt €37,50 in rekening gebracht.

Persoonlijke aandacht

De fysiotherapie heeft een uitgebreid aanbod en biedt de belangrijkste specialisaties. Persoonlijke aandacht staat bij alle behandelvormen centraal. De behandeling kan zowel in een behandelruimte als in de oefenzaal gegeven worden. Er wordt voor u altijd een persoonlijk behandelplan opgesteld.

Zonder verwijzing naar de fysiotherapeut

U kunt rechtstreeks, zonder verwijzing, een afspraak maken met een fysiotherapeut. De fysiotherapeut voert dan eerst een zogenaamde screening uit. Er wordt dan vastgesteld of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. De fysiotherapeut stuurt een verslag van de screening aan uw huisarts. Als u daar bezwaar tegen hebt, wilt u dat dan bij het maken van de afspraak melden? Als u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent, wordt er aansluitend op de screening een fysiotherapeutisch onderzoek gedaan. De screening en het onderzoek tellen voor de verzekering ieder voor één behandeling.

Wat mee te nemen?

Een grote en een kleine schone handdoek (in verband met de hygiëne) en uw afsprakenkaartje, dat u na de eerste behandeling gekregen heeft. Als u verwezen bent door een huisarts buiten het gezondheidscentrum of door een specialist, wilt u dan de verwijzing meenemen?

Legitimeren bij eerste behandeling

De fysiotherapeuten zijn verplicht het Burgerservicenummer (BSN) op te nemen in de administratie en te gebruiken bij gegevensuitwisseling over cliënten, zoals met zorgverzekeraars en verwijzers. Wij vragen u daarom bij de eerste behandeling een geldig identiteitsdocument mee te nemen (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument).

Privacy

Het gezondheidscentrum heeft een privacyreglement waarin is geregeld dat er zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens wordt omgegaan. Alle medewerkers hebben geheimhoudingsplicht.

Samenwerking

De fysiotherapeuten werken in één team met de huisartsen, praktijkondersteuners, centrumassistentes en de apotheek van het gezondheidscentrum. En met de overige zorgverleners die spreekuur houden in het gezondheidscentrum. Rondom een aantal aandoeningen zijn binnen de gezondheidscentra afspraken gemaakt. Zo sluit de behandeling bij de fysiotherapeut aan bij de behandeling door de huisarts. Dat is duidelijk voor u als cliënt.

De beste kwaliteit

Fysiotherapie Gezondheidscentra Haarlemmermeer levert de beste kwaliteit van zorg voor onze patiënten. Wij laten ons daarom beoordelen en toetsen door onafhankelijke partijen. Zo weet u, maar ook uw zorgverzekeraar, dat wij voldoen aan de hoogste eisen.

Meer informatie over de kwaliteit vindt u hiernaast onder het tabblad kwaliteit.