Praktijkinformatie

Belangrijk!

Voor de actuele informatie, klik hier.

De fysiotherapeuten van de Gezondheidscentra Haarlemmermeer werken op drie locaties in Hoofddorp: gezondheidscentrum Floriande aan de Waddenweg, gezondheidscenrum Overbos aan het Muiderbos en gezondheidscentrum Drie Meren aan de Hankstraat

Persoonlijke aandacht

De fysiotherapie heeft een uitgebreid aanbod en biedt de belangrijkste specialisaties. Persoonlijke aandacht staat bij alle behandelvormen centraal. De behandeling kan in zowel in een behandelruimte als in de oefenzaal gegeven worden. Er wordt voor u altijd een persoonlijk behandelplan opgesteld.

Zonder verwijzing naar de fysiotherapeut

U kunt rechtstreeks, zonder verwijzing, een afspraak maken met een fysiotherapeut. De fysiotherapeut voert dan eerst een zogenaamde screening uit. Er wordt dan vastgesteld of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. De fysiotherapeut stuurt een verslag van de screening aan uw huisarts. Als u daar bezwaar tegen hebt, wilt u dat dan bij het maken van de afspraak melden? Als u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent, wordt er aansluitend op de screening een fysiotherapeutisch onderzoek gedaan. De screening en het onderzoek tellen voor de verzekering ieder voor één behandeling.

Wat mee te nemen?

Een grote handdoek (in verband met de hygiëne) en uw afsprakenkaartje, dat u na de eerste behandeling gekregen heeft. Als u verwezen bent door een huisarts buiten het gezondheidscentrum of door een specialist, wilt u dan de verwijzing meenemen?

Legitimeren bij eerste behandeling

De fysiotherapeuten zijn verplicht het Burgerservicenummer (BSN) op te nemen in de administratie en te gebruiken bij gegevensuitwisseling over cliënten, zoals met zorgverzekeraars en verwijzers. Wij vragen u daarom bij de eerste behandeling een geldig identiteitsdocument mee te nemen (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument).

Privacy

Het gezondheidscentrum heeft een privacyreglement waarin is geregeld dat er zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens wordt omgegaan. Alle medewerkers hebben geheimhoudingsplicht.

Samenwerking

De fysiotherapeuten werken in één team met de huisartsen, praktijkondersteuners, centrumassistentes en de apotheek van het gezondheidscentrum. En met de overige zorgverleners die spreekuur houden in het gezondheidscentrum. Rondom een aantal aandoeningen zijn binnen de gezondheidscentra afspraken gemaakt. Zo sluit de behandeling bij de fysiotherapeut aan bij de behandeling door de huisarts. Dat is duidelijk voor u als cliënt.

De beste kwaliteit

Fysiotherapie Gezondheidscentra Haarlemmermeer levert de beste kwaliteit van zorg voor onze patiënten. Wij laten ons daarom beoordelen en toetsen door onafhankelijke partijen. Zo weet u, maar ook uw zorgverzekeraar, dat wij voldoen aan de hoogste eisen.

Meer informatie over de kwaliteit vindt u hiernaast onder het tabblad kwaliteit.

Belangrijk!

Kom met verkoudheidsklachten niet naar het gezondheidscentrum of apotheek.

Blijf  thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, verhoging of koorts. Kom niet naar het gezondheidscentrum of apotheek.

De gezondheidscentra Drie Meren, Floriande en Overbos nemen extra maatregelen in verband met het Coronavirus. Deze zijn nodig om het besmettingsrisico van u en de zorgverleners tot een minimum te beperken en toch de zorgvragen in zo goed mogelijke banen te leiden. Onnodig fysiek contact met zorgverleners wordt zo veel mogelijk vermeden.