Beweegprogramma’s

Een beweegprogramma richt zich op het ontwikkelen van een gezonde en actieve leefstijl. Het programma wordt vastgesteld aan de hand van uw persoonlijke situatie. De fysiotherapeuten van de Gezondheidscentra Haarlemmermeer bieden verschillende beweegprogramma’s aan.

Als u diabetes heeft, is het goed om te bewegen. Het helpt klachten te voorkomen en verkleint de kans op bijkomende lichamelijke gevolgen zoals hart- en vaatziekten. Het beste is om iedere dag minstens een half uur flink te bewegen. Denk bijvoorbeeld aan wandelen, fietsen, zwemmen, golf, badminton of fitness.

Als u geruime tijd niets gedaan heeft, is het lastig om te beginnen. De fysiotherapie heeft een speciaal programma ontwikkeld voor mensen met diabetes. Als u een afspraak maakt met de fysiotherapeut krijgt u eerst een intake. U doet een conditietest, waarna uw persoonlijke doelen worden besproken. Aan de hand van deze gegevens wordt een specifiek programma opgesteld. Er kan zowel individueel als in groepsverband worden getraind.

U vindt betrouwbare informatie op diabetesfonds.nl en thuisarts.nl

Als u COPD heeft, is het goed om meer te bewegen. Spiercellen ‘leren’ beter om te gaan met zuurstof. Hierdoor kunt u met minder zuurstof toch meer doen. Door conditieverbetering raakt u minder snel vermoeid en kunnen de ademhalingsklachten verminderen. Door regelmatig in beweging te komen én te blijven, zult u zich een stuk prettiger voelen.

Als u geruime tijd niets gedaan heeft, is het lastig om te beginnen. De fysiotherapie heeft een speciaal programma ontwikkeld voor mensen met COPD.
Als u een afspraak maakt met de fysiotherapeut krijgt u eerst een intake. U doet een conditietest, waarna uw persoonlijke doelen worden besproken. Aan de hand van deze gegevens wordt voor u een specifiek programma opgesteld. Er kan zowel individueel als in groepsverband worden getraind.

U vindt betrouwbare informatie op longfonds.nl en thuisarts.nl

Fysiotherapie Gezondheidscentra Haarlemmermeer heeft een nieuwe werkwijze voor cliënten met lage rugklachten: Zorg 1 lage rug. Met een programma ‘op maat’ helpen we u de rugklachten te verminderen en terugkeer van de klachten te voorkomen. We kijken daarbij naar alle factoren die de rugklachten hebben veroorzaakt en in stand houden.

Op maat

Aan de hand van enkele specifieke vragen en testen beoordeelt de therapeut welke factoren voor u van belang zijn. Samen met u worden de doelstellingen geformuleerd. Deze doelstellingen zijn altijd gericht op:

 • Het verminderen van de pijnklachten
 • Het verbeteren van uw lichamelijk functioneren
 • Het voorkomen van terugkeer van de klachten en wat u zelf hieraan kunt doen (zelfmanagement)

U wordt ingedeeld in een licht, midden of uitgebreid programma. Bij deze indeling kijkt de therapeut wat het best passende programma voor u is om de genoemde doelen te behalen. 

Complete begeleiding

Zorg 1 lager rug biedt een mix van diverse behandelingen en
soort begeleiding. De therapeut gaat samen met u op zoek naar wat voor u
effectief is. Dat is afhankelijk van uw persoonlijke situatie, doelen en
wensen. Naast behandelingen in de praktijk kunt u (groeps)trainingen en
oefeningen krijgen, voorlichting en adviezen, of coaching met betrekking tot
het juiste gebruik van uw rug. Allemaal bedoeld om de belastbaarheid (wat uw lichaam aan kan) af te stemmen op de belasting (wat u van uw lichaam vraagt).

Daarbij bieden we ook online/digitale begeleiding, zoals een online intake, digitale oefenprogramma’s, voorlichtingsdocumenten en -filmpjes, consulten ‘op afstand’ zoals (beeld)bellen en een afspraken app. Zo heeft u alle belangrijke informatie en oefeningen altijd digitaal bij de hand.

Duurzaam resultaat

Als het goed is, heeft u aan het eind van het Zorg 1 lage rug programma er vertrouwen in dat u uw klachten onder controle kunt houden, zodat ze niet weer terugkeren. Dat was immers één van de doelstellingen. Met uw therapeut kunt u eventueel nazorg contacten afspreken, al dan niet ‘op afstand’ zoals per mail, telefoon of beeldbellen.

Mochten dezelfde klachten na het programma toch terugkeren, dan worden deze binnen hetzelfde traject weer gratis opgepakt. Hiervoor gelden twee voorwaarden:

1. U moet zich binnen een bepaalde termijn melden na de eindevaluatie:

 • Voor programma ‘licht’: binnen 6 maanden
 • Voor programma ‘midden’: binnen 12 maanden
 • Voor programma ‘uitgebreid’: binnen 12 maanden

2. U moet in dezelfde categorie vallen (licht, midden of uitgebreid). Misschien was het programma voor u te licht en heeft u meer intensieve begeleiding nodig en dus een ander programma. In dat geval wordt u een traject aangeboden binnen een intensiever programma. Hier zijn wel extra kosten aan verbonden.

Bij terugkeer van de klachten kunt u contact opnemen met uw therapeut. De therapeut kijkt dan of uw situatie is veranderd en wat er nodig is om alsnog de doelstellingen te behalen. 

Vergoeding Zorg 1 lage rug

Ieder programma (licht, midden of uitgebreid) heeft een vaste prijs. Zo is er voor iedereen duidelijkheid over de kosten van de fysiotherapie. Heeft u een aanvullende zorgverzekering bij VGZ of één van de onderliggende verzekeraars? Dan maakt u gebruik van een gunstige regeling. Als u voldoende aanvullend verzekerd bent bij één van deze maatschappijen, wordt het programma volledig vergoed.

Bent u verzekerd bij Zorgverzekeraar VGZ, maar heeft u geen aanvullende verzekering, dan heeft u de volgende mogelijkheden:

 • Het Zorg 1 lage rug programma zelf betalen
 • Geen gebruik maken van Zorg 1 lage rug, maar van losse
  behandelingen die u zelf betaalt.

Bent u aanvullend verzekerd bij Zorgverzekeraar VGZ, maar heeft u onvoldoende zittingen fysiotherapie over, dan heeft u de volgende opties:

 • Het Zorg 1 lage rug programma volgen en het aantal zittingen
  dat u tekort komt zelf bijbetalen.
 • Geen gebruik maken van Zorg 1 lage rug, maar van de losse
  behandelingen die u nog over heeft.

Bent u niet verzekerd bij Zorgverzekeraar VGZ, dan heeft u
ook 2 mogelijkheden:

 • Het Zorg 1 lager rug programma zelf betalen.
 • Geen gebruik maken van Zorg 1 lage rug, maar van losse behandelingen vanuit uw aanvullende verzekering. Of – als u geen aanvullende verzekering heeft – de losse behandelingen zelf betalen.

Meer informatie over de tarieven van Zorg 1 lage rug vindt u bij Tarieven en vergoedingen.