Informatie voor verwijzers

Het Paramedisch Behandelcentrum Hoofdpijn is een centrum voor diagnostiek en behandeling van hoofdpijnklachten bij jeugd en volwassenen. Wij streven naar een optimale samenwerking binnen het behandelteam en met de verwijzers. 

Verwijzen

Verwijzingen kunnen per brief gestuurd worden of via e-mail (Zorgdomein, Zivver of Zorgmail). Bij verwijzing ontvangen wij graag een verwijsbrief met daarin de naam van de desbetreffende patiënt, de verwijzer en de vraagstelling.

Overleggen

Wij hechten veel waarde aan goed contact met verwijzers en betrokken artsen en staan altijd open voor overleg.
Verwijzers en zorgverleners die willen overleggen kunnen telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 023 5540610. U kunt ook een e-mail sturen naar het algemene mailadres fysio@gchaarlemmermeer.nl of naar de desbetreffende fysiotherapeut, zie ons team. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vergoeding
Voor de vergoeding is er een onderscheid tussen jeugd en volwassenen.

Jeugd (tot 18 jaar)
Vanuit de basisverzekering worden negen behandelingen vergoed. Bij de meeste verzekeringen worden bij verwijzing nog eens negen behandelingen vergoed. Vergoeding voor meer dan 18 behandelingen is afhankelijk van de aanvullende verzekering van de patiënt.

Volwassenen
Fysiotherapie en manuele therapie worden niet vergoed vanuit de basisverzekering voor patiënten van 18 jaar en ouder. De patiënt moet een aanvullende verzekering hebben om voor vergoeding in aanmerking te komen. Het aantal fysiotherapie behandelingen dat vergoed wordt, verschilt per zorgverzekeraar en per polis.
Het eigen risico wordt niet aangesproken wanneer fysiotherapie of manuele therapie vanuit de aanvullende verzekering vergoed wordt. Paramedisch Hoofdpijncentrum Hoofddorp heeft met (bijna) alle zorgverzekeraars een overeenkomst. 

Privacy
Alle afspraken rondom privacy staan in de Privacyverklaring (zie privacybeleid )