Interview met Arezki Khennane, lid cliëntenraad

De Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer heeft een cliëntenraad die zowel de gezondheidscentra als de Huisartsenpost Haarlemmermeer vertegenwoordigt. De cliëntenraad bestaat momenteel uit vier leden. Zij vertegenwoordigen de gemeenschappelijke belangen van de cliënten en kunnen knelpunten signaleren en oplossingen aandragen. Afgelopen jaar hebben de leden zich één voor één aan u voorgesteld via deze nieuwsbrief. Arezki Khennane sluit deze serie interviews af.

Sinds wanneer bent u lid van de cliëntenraad en wat is uw achtergrond? 
Ik ben in september 2021 lid geworden van de Cliëntenraad, eigenlijk via een buurman van mij. Ik woon sinds 30 jaar in Nederland, en woon met mijn vrouw en 2 kinderen in Hoofddorp. Ik heb een financiële achtergrond en werk bij een farmaceutisch bedrijf, ook hier in Hoofddorp. 

Waarom hebt u zich aangemeld voor de cliëntenraad?
Ik voel mij betrokken bij de samenleving, en wil daarin graag iets betekenen. Zo ben ik naast mijn werk bestuurslid geweest van een school , en op dit moment ben ik bestuurslid van een zeilvereniging. De Cliëntenraad van SGH is weer iets heel anders, dat vind ik leuk. 

In de organisaties waar ik actief ben, wil ik graag een bijdrage leveren vanuit mijn vakgebied en kijk ik naar de doelmatigheid van het besteden van de gelden.    

Wat zijn uw ervaringen in de cliëntenraad tot nu toe?
Ik ben heel blij met de samenstelling van de Cliëntenraad. We zijn heel verschillend en vullen elkaar goed aan. Dit versterkt de samenwerking. Ikzelf blijf vaak wat meer op de achtergrond en kijk goed naar de processen, en kan goed meepraten op het gebied van financiën. De anderen hebben weer kennis op andere vlakken. 

Hoe werkt de cliëntenraad?
De cliëntenraad vergadert minimaal drie keer per jaar met de bestuurder van de Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer. De onderwerpen die we bespreken zijn onder meer de begroting, de digitalisering en voorlichting aan cliënten. Daarnaast is er één keer per jaar overleg met de raad van toezicht van de Stichting.

Waarmee kunnen mensen bij de cliëntenraad terecht? Waarmee niet?
De mensen kunnen terecht bij de cliëntenraad met opmerkingen en suggesties om de zorg die wordt verleend bij de gezondheidscentra Haarlemmermeer of de huisartsenpost te verbeteren. Het kan ook gaan over de randvoorwaarden voor het verlenen van goede zorg,  zoals de website en de inrichting van wachtruimtes. Zij kunnen niet bij de cliëntenraad terecht met klachten over individuele zorgverleners. Daarvoor kunnen zij contact opnemen met de klachtenfunctionaris: klachten@gchaarlemmermeer.nl.

Zoekt de cliëntenraad nog nieuwe leden?
Ja, er is nog plaats voor een nieuw lid, bij voorkeur iemand die cliënt is in gezondheidscentrum Drie Meren. Het liefst zouden wij  – vanwege de leeftijd en achtergrond van de overige leden – een kandidaat vinden uit de leeftijdsgroep 20-35 jaar met een zorginhoudelijke achtergrond, bijvoorbeeld (wijk)verpleging. We horen het graag wanneer iemand belangstelling heeft! 

Hoe kunnen mensen de cliëntenraad bereiken?
Dat kan via het e-mailadres clientenraad@gchaarlemmermeer.nl. Ons postadres is Waddenweg 1, 2134 XL Hoofddorp.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!