Belangrijke actuele informatie

Actuele informatie voor de cliënten van de gezondheidscentra Haarlemmermeer in verband met het Corona virus

Algemene maatregelen

Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.

Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven.

Maatregelen gezondheidscentra

Kom met klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, verhoging of koorts niet naar het gezondheidscentrum of apotheek en kom ook niet als één van uw huisgenoten koorts heeft.

De gezondheidscentra Drie Meren, Floriande en Overbos nemen extra maatregelen in verband met het Coronavirus. Deze zijn nodig om het besmettingsrisico van u en de zorgverleners tot een minimum te beperken en toch de zorgvragen in zo goed mogelijke banen te leiden. Onnodig fysiek contact met zorgverleners wordt zo veel mogelijk vermeden. Hieronder vindt u meer informatie over de huisartsen, apotheek en fysiotherapie.

Huisartsen

Dringend verzoek: lees eerst informatie over Corona via www.thuisarts.nl of bel met vragen 0800-1351 (RIVM).

Niet zomaar naar de praktijk komen, ook niet voor het herhalen van recepten, ophalen van verwijsbrieven of een vraag.

Als u klachten heeft of ongerust bent over uw gezondheid, belt u dan met de praktijk. De assistente maakt, eventueel in overleg met de huisarts, de afweging of u gezien moet worden in de praktijk. In ieder geval krijgt u adviezen van de centrumassistente.

Een andere mogelijkheid is dat u een telefonisch consult met uw huisarts of praktijkondersteuner krijgt.

Ook bieden we de mogelijkheid van een e-consult. Zie e-consult. Let op: er is nog geen online inzage mogelijk in het dossier, u kunt alleen een e-consult doen bij ‘mijn berichten’.

Controleafspraken worden indien verantwoord verplaatst of veranderd in een telefonisch consult.

Zo proberen we de huisartsenzorg op een verantwoorde manier zoveel mogelijk door te laten gaan.

Praktijkondersteuner chronische zorg
De praktijkondersteuner doet geen reguliere controle afspraken. Als u een chronische aandoening heeft zoals diabetes, hart- en vaatziekten of COPD en u heeft de komende weken een afspraak staan met de praktijkondersteuner, dan gaat deze afspraak niet door. Zo nodig wordt de afspraak telefonisch gedaan. De praktijkondersteuner kan u wel  telefonisch adviseren, zodat u thuis met uw gezondheid aan de slag kunt. 

Ook kunt u een e-consult gebruiken om een vraag te stellen aan de praktijkondersteuner, zie pagina.

Praktijkondersteuner GGZ:
Afspraak met uw praktijkondersteuner GGZ wordt gewijzigd in een telefonisch consult of in beeldbellen. Ook is het mogelijk om hulp, afgestemd op uw klachten, te krijgen via het digitaal platform Therapieland. Neem hiervoor gerust contact op met uw huisartspraktijk. Zij zullen de praktijkondersteuner GGZ of psycholoog waar u in behandeling bent vragen contact met u op te nemen. De praktijkondersteuner kan dan een account voor u aanmaken.
Verder kunt u gebruik maken van bijgevoegde informatie:
Corona – hoe hou je het hoofd koel

Contact
Huisartsen gc Drie Meren tel. 023 561 82 12 (voor spoed toets 1)
Huisartsen gc Floriande tel. 023 554 06 00 (voor spoed toets 1)
Huisartsen gc Overbos tel. 023 563 13 03 (voor spoed toets 1)
HuisArtsenPost tel. 023 234 23 22 (voor spoed tussen 17.00 uur en 8.00 uur en in het weekend)

Apotheek Floriande en Apotheek Drie Meren

Heeft u last van verkoudheidsklachten, hoesten, benauwdheid, keelpijn en/of koorts? Of heeft één van uw huisgenoten koorts? Kom dan NIET naar de apotheek. Heeft u toch medicatie of iets anders nodig, dan verzoeken wij u ons te bellen (023 – 554 06 06) of bestellen via de website, wij zoeken dan naar een passende oplossing.

Bent u ouder dan 70 jaar dan bezorgen wij standaard uw medicatie thuis. De bezorger zal uw medicatie voor de deur neerzetten en aanbellen. Wilt u niet dat uw medicatie bezorgd wordt? Laat het ons dan weten via de mail of bij de opmerkingen in de herhaalaanvraag.

Als u naar de apotheek komt, vragen wij u in verband met uw en onze gezondheid om gepaste afstand van elkaar en onze medewerkers te houden. Wij vragen u niet op de balie te leunen, recepten e.d. neer te leggen en een stap terug te nemen. Apotheek Floriande: u kunt buiten de apotheek een nummertje trekken en naar binnen als u aan de beurt bent.

Heeft u een herhaalrecept aangevraagd? Momenteel duurt het verwerken van de aanvragen langer dan normaal. U krijgt bericht zodra uw medicatie klaar ligt. We willen u vragen niet eerder te komen of ons te bellen over de aanvragen.

Heeft u een recept van een specialist uit het Spaarne Gasthuis of GGZ ontvangen? Deze krijgen wij tegenwoordig ook digitaal toegestuurd, u hoeft hier dus niet voor naar de apotheek te komen. U kunt wachten totdat u bericht van ons krijgt.

Wij verzoeken u met pin te betalen.

Breng de komende weken geen oude geneesmiddelen retour naar de apotheek.

Wij zijn gewoon open, dus is bezorgen geen optie voor u, dan kunt u bij ons terecht.

Fysiotherapie

De fysiotherapeuten van de gezondheidscentra Haarlemmermeer geven geen behandelingen meer in de praktijk. Wel bestaat de mogelijkheid van begeleiding op afstand via video of telefonisch consult.

Wilt u begeleiding of behandeling door een fysiotherapeut, dan zijn er de volgende mogelijkheden:

 • neem contact op met de praktijk (023 5540610), u krijgt een afspraak voor een telefonische consult met een fysiotherapeut;
 • de fysiotherapeut bepaalt tijdens het consult met u of uitstel van de behandeling mogelijk is;
 • als uitstel mogelijk is, kan de fysiotherapeut voorstellen om contact met u te houden over het verloop van de klachten;
 • als uitstel niet mogelijk is, zal behandeling op afstand (telefonisch of video) gegeven worden.

Er kunnen zich situaties voordoen waarin bij hoge uitzondering face-to-face-behandeling noodzakelijk is. Indien u denkt hiervoor in aanmerking te komen, kunt u telefonisch contact met ons opnemen (023 5540610).

Voor een telefonisch- of videoconsult zullen wij een zitting declareren bij de zorgverzekeraar. Zij zullen dit vergoeden indien u verzekerd bent voor fysiotherapie. Indien u niet verzekerd bent voor fysiotherapie, wordt een tarief van € 37,50 in rekening gebracht.

Wij houden graag contact met u om hulp te bieden waar nodig. We kunnen de komende weken telefonisch contact met u opnemen om te bespreken of een telefonisch- of videoconsult nodig is. 

Blijf gezond, blijf bewegen en hopen u in goede gezondheid te zien in de praktijk op het moment dat wij weer open zijn voor behandeling en groepstherapie op onze locaties.

Tips om in beweging te blijven: zie Sport en beweegtips in tijden van Corona of enkele online oefeningen.

Overige zorgverleners

Meerwaarde (maatschappelijk werk, sociaal makelaar en ouderenadviseur):
Er is geen spreekuur in de gezondheidscentra.
Stichting Meerwaarde heeft een telefoonnummer geopend waar inwoners van Haarlemmermeer terecht kunnen met vragen over de gevolgen van de Corona crisis.
023 30 43 100

Bij het Meerwaarde Coronapunt kunt u terecht met verschillende vragen, bv.

 • Kom je, door de oproep om thuis te blijven, in de problemen?
 • Werk je in de zorg en heb je hulp nodig om thuis de boel draaiende te houden?
 • Voel je je eenzaam nu sociaal contact wordt afgeraden?
 • Verwacht je financiële problemen?
 • Heb je werktijdverkorting en heb je daardoor tijd over om anderen te helpen?

Bloedafname
De prikpost Overbos is gesloten
Kijkt u op de website van Atal medial waar u wel terecht kunt.
Er wordt geen routine bloedonderzoek gedaan, uiteraard wel voor urgente zaken.

Overige zorgverleners
Voor afspraken met een van de onderstaande zorgverleners: u wordt door hen op de hoogte gehouden.

 • Verloskundige (geen spreekuur in gezondheidscentra)
 • Podotherapeut voetencentrum Wenders (beperkt spreekuur)
 • Diëtisten (geen spreekuur in gezondheidscentrum)
 • Sportarts Sport en Beweegkliniek (geen spreekuur in gezondheidscentrum)