Belangrijke actuele informatie

Actuele informatie voor de cliënten van de gezondheidscentra Haarlemmermeer in verband met het Corona virus

Vaccineren 

Wij worden veel gebeld met vragen over het vaccineren. Hierdoor is het erg druk aan de telefoon. Om lange wachtrijen aan de telefoon te voorkomen, vragen wij u om zoveel mogelijk uw informatie op te zoeken via de landelijke kanalen. Wij verwijzen u daarvoor naar de volgende websites:

Vaccineren van mensen met een medische indicatie

Mensen geboren tussen 1961 en 2003 met een medische indicatie zullen binnenkort worden gevaccineerd door de GGD. Het gaat om de mensen die ook in aanmerking komen voor een griepprik. 

De huisartsen zullen voor 5 mei 2021 aan de GGD doorgeven wie in aanmerking komen. De verwachting is dat de uitnodiging uiterlijk 19 mei 2021 door de GGD verstuurd wordt.  

Afspraken kunnen telefonisch of via een digitaal afsprakenportaal gemaakt worden (informatie staat in de uitnodigingsbrief). Belangrijk: neem de uitnodigingsbrief mee naar de afspraak. 

Veel gestelde vragen over het vaccineren

Moet ik me laten vaccineren? 

De kans dat u Corona krijgt en daar ernstig ziek van wordt, is vele malen groter dan de kans op een bijwerking van het vaccin. Daarom adviseren we iedereen om zich te laten vaccineren. 

Kan mijn jongere/oudere partner ook meteen gevaccineerd worden?

Als uw partner niet uitgenodigd is door ons, kunnen wij hem/haar niet vaccineren. Wij voeren het beleid van de overheid uit en kunnen geen uitzonderingen maken.

Wanneer ben ik aan de beurt?

Wij weten helaas niet meer over (de volgorde van) het vaccineren dan wat er via de landelijke kanalen wordt gecommuniceerd. 

Ik ben al via mijn werkgever gevaccineerd. Moet ik dat doorgeven?

Laat ons dit alstublieft per e-consult weten. Ga hiervoor naar op Mijngezondheid.net en log in met uw Digid en sms code. 

Ik gebruik bloedverdunners. Is het AstraZeneca-vaccin wel geschikt voor mij ?

Ja, dat is geschikt.

Als ik trombose of een embolie heb gehad, heb ik dan meer risico op trombose door de vaccinatie met AstraZeneca? 

Mensen die eerder een trombose of embolie hebben gehad, hebben niet meer risico op dit zeldzame ziektebeeld.

Ik heb twijfel of ik het Astra Zeneca vaccin wel moet nemen. Kan ik een ander vaccin krijgen?

U kunt niet zelf kiezen voor een bepaald vaccin. De huisartsen zijn gebonden aan de landelijke vaccinatiestrategie.

Ik wil me niet laten vaccineren. Moet ik dat laten weten?

U kunt ons dit per e-consult laten weten. Ga hiervoor naar op Mijngezondheid.net en log in met uw Digid en sms code. 

Algemene maatregelen

Zie voor de meest actuele maatregelen de website van de overheid.
Basisregels voor iedereen. 
Ruimte in het openbare leven. 

Tijdens uw bezoek aan het gezondheidscentrum is het dragen van een mondmasker verplicht. Neem deze zelf mee.  

Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven.

Testen
De huisartsen voeren geen Corona testen uit op verzoek van de patiënt. 
De meest actuele informatie over het testbeleid kunt u vinden op https://ggdghor.nl/thema/testen-covid-19/

Maatregelen gezondheidscentra

Kom met klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, verhoging of koorts niet naar het gezondheidscentrum of apotheek en kom ook niet als één van uw huisgenoten koorts heeft.

De gezondheidscentra Drie Meren, Floriande en Overbos nemen extra maatregelen in verband met het Coronavirus. Deze zijn nodig om het besmettingsrisico van u en de zorgverleners tot een minimum te beperken en toch de zorgvragen in zo goed mogelijke banen te leiden. Hieronder vindt u meer informatie over de huisartsen, apotheek en fysiotherapie.

Huisartsen

Dringend verzoek: lees eerst informatie over Corona via www.thuisarts.nl of bel met vragen 0800-1351 (RIVM).

Niet zomaar naar de praktijk komen, ook niet voor het herhalen van recepten, ophalen van verwijsbrieven of een vraag.

Als u klachten heeft of ongerust bent over uw gezondheid, belt u dan met de praktijk. De assistente maakt, eventueel in overleg met de huisarts, de afweging of u gezien moet worden in de praktijk. In ieder geval krijgt u adviezen van de centrumassistente.

Een andere mogelijkheid is dat u een telefonisch consult met uw huisarts of praktijkondersteuner krijgt.

Ook bieden we de mogelijkheid van een e-consult. Zie pagina online regelen huisarts

Controleafspraken vinden afhankelijk van de mogelijkheden en de urgentie deels plaats in de praktijk. Soms worden ze verplaatst of veranderd in een telefonisch consult.

Zo proberen we de huisartsenzorg op een verantwoorde manier zoveel mogelijk door te laten gaan.

Praktijkondersteuner chronische zorg
Als u een chronische aandoening heeft zoals diabetes, hart- en vaatziekten of COPD en u heeft de komende weken een afspraak staan met de praktijkondersteuner, dan zal de praktijkondersteuner telefonisch contact met u opnemen en verder met u afstemmen.

Ook kunt u een e-consult gebruiken om een vraag te stellen aan de praktijkondersteuner, zie pagina online regelen huisarts .

Praktijkondersteuner GGZ:
Afspraak met uw praktijkondersteuner GGZ vindt vooral plaats door middel van beeldbellen of telefonische contact. Ook is het mogelijk om hulp, afgestemd op uw klachten, te krijgen via het digitaal platform Therapieland. Neem hiervoor gerust contact op met uw huisartspraktijk. Zij zullen de praktijkondersteuner GGZ of psycholoog waar u in behandeling bent vragen contact met u op te nemen. De praktijkondersteuner kan dan een account voor u aanmaken.
Verder kunt u gebruik maken van bijgevoegde informatie:
Corona – hoe hou je het hoofd koel

Contact
Huisartsen gc Drie Meren tel. 023 561 82 12 (voor spoed toets 1)
Huisartsen gc Floriande tel. 023 554 06 00 (voor spoed toets 1)
Huisartsen gc Overbos tel. 023 563 13 03 (voor spoed toets 1)
HuisArtsenPost tel. 023 234 23 22 (voor spoed tussen 17.00 uur en 8.00 uur en in het weekend)


Apotheek Floriande en Apotheek Drie Meren

Heeft u last van verkoudheidsklachten, hoesten, benauwdheid, keelpijn en/of koorts? Of heeft één van uw huisgenoten koorts? Kom dan NIET naar de apotheek. Heeft u toch medicatie of iets anders nodig, dan verzoeken wij u ons te bellen (023 – 554 06 06) of bestellen via de website, wij zoeken dan naar een passende oplossing.

Bent u ouder dan 70 jaar dan bezorgen wij standaard uw medicatie thuis. De bezorger zal uw medicatie voor de deur neerzetten en aanbellen. Wilt u niet dat uw medicatie bezorgd wordt? Laat het ons dan weten via de mail of bij de opmerkingen in de herhaalaanvraag.

Als u naar de apotheek komt, vragen wij u in verband met uw en onze gezondheid om gepaste afstand van elkaar en onze medewerkers te houden. Wij vragen u niet op de balie te leunen, recepten e.d. neer te leggen en een stap terug te nemen. 

Wij verzoeken u met Pin te betalen.

Wij zijn gewoon open van 8.00 uur – 17.30 uur (apotheek Floriande op donderdag tot 20.00 uur). 

Fysiotherapie

Alle locaties zijn geopend en de reguliere openingstijden zijn van toepassing.
Zie verder de pagina van de fysiotherapie.

De assistentes zijn dagelijks van 8.00 uur tot 15.00 uur aanwezig voor het maken van een afspraak. Tel. 023 554 06 10.

Overige zorgverleners

Meerwaarde (maatschappelijk werk, sociaal makelaar en ouderenadviseur):
Er is geen spreekuur in de gezondheidscentra.
Stichting Meerwaarde heeft een telefoonnummer geopend waar inwoners van Haarlemmermeer terecht kunnen met vragen over de gevolgen van de Corona crisis.
023 30 34 100

Bij het Meerwaarde Coronapunt kunt u terecht met verschillende vragen, bv.

Bloedafname
De prikpost Overbos is gesloten.
Kijkt u op de website van Atal medial waar u wel terecht kunt.

Let op: voor bloedafname bij Atal Medial moet een afspraak gemaakt worden.  Kijkt u hiervoor op de website van Atal medial

Overige zorgverleners
Voor afspraken met een van de onderstaande zorgverleners: u wordt door hen op de hoogte gehouden.