Samenwerking kinderfysiotherapie met MOC ‘t Kabouterhuis

De kinderfysiotherapeuten zijn erg blij met deze samenwerking. Michelle Koopman is één van de kinderfysiotherapeuten die kinderen van ‘t Kabouterhuis behandelt.

Wat is het MOC ‘t Kabouterhuis?

Michelle: ‘t Kabouterhuis is een Medisch Orthopedagogisch Centrum. Daar kunnen gezinnen terecht met jonge kinderen (0-7 jaar) die een ontwikkelingsachterstand, opvoedingsproblemen en/of psychiatrische problemen hebben. De begeleiding vindt thuis, op de kinderopvang, op school of op één van hun locaties plaats.

Wat is de rol van de kinderfysiotherapeut?

Michelle: De kinderfysiotherapeut wordt bij het kind betrokken als er begeleiding nodig is op het motorische vlak (bewegen) en/of als er problemen zijn met het verwerken van de zintuiglijke prikkels zoals het evenwicht. Behandeling kan op de locatie van ‘t Kabouterhuis of in de fysiotherapie praktijk plaatsvinden. Kinderen leren spelenderwijs. Dit past de kinderfysiotherapeut dan ook toe in de behandelingen. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen is er sprake van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Dat kan komen door een aandoening aan de zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het houdings- en bewegingsapparaat. Hierdoor kunnen kinderen te weinig motorische ervaring opdoen. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij een behandeling door een kinderfysiotherapeut.

Wat vind je leuk aan het werken bij ‘Kabouterhuis?

Michelle: Het werken met jonge kinderen maakt mij creatief en energiek. Daarnaast is intensief samenwerken met de zorgverleners van ’t MOC Kabouterhuis (zoals orthopedagogen, kinderpsychologen en logopedist) iets wat mij aanspreekt.

Hebben jullie nu nog wel genoeg tijd om kinderen in het gezondheidscentrum te behandelen?

Michelle: Jazeker. Ik werk ‘s morgens bij het ‘t Kabouterhuis en ‘s middags in de praktijk. Tevens wisselen wij (de drie kinderfysiotherapeuten) elkaar af op de locaties waardoor er altijd nog voldoende ruimte overblijft in de praktijk. Door het werk voor ‘t Kabouterhuis, doe ik veel ervaring op die ik ook kan gebruiken voor mijn werk in het gezondheidscentrum.

Voorstellen huisarts Mady van den Berg

Mady vd Berg

Per 1 december 2020 ben ik werkzaam in dit fijne team, aanvankelijk als waarnemer en ondertussen als vaste huisarts. Ik heb een deel van de patiënten van de duo praktijk Vergouwen/Olthof overgenomen. Voordat ik bij gezondheidscentrum Floriande aan de slag ging, was ik waarnemend huisarts voor verschillende huisartsenpraktijken en huisartsenposten. Als vaste huisarts kan ik een behandelrelatie opbouwen met vaste patiënten en dat geeft mij veel energie. Ik ben vooral een praktische arts en vind het fijn om samen met patiënten tot een oplossing te komen van de hulpvraag. Autonomie en zelfredzaamheid van de patiënt vind ik hierbij belangrijk, gesteund door mijn eigen expertise. Daarbij volg ik regelmatig scholingen in nieuwe ontwikkelingen. Verder woon ik in de buurt en besteed ik mijn vrije tijd voornamelijk aan mijn gezin met twee opgroeiende kinderen en sporten. Het zijn ingewikkelde tijden met veel veranderingen. Ik wens u allen veel sterkte toe. Mogelijk tot binnenkort in de spreekkamer.

Mady van den Berg

Verbouwing gezondheidscentrum Floriande

De ruimtes in de gezondheidscentra zijn vrijwel dagelijks allemaal bezet terwijl er ook behoefte is aan uitbreiden van de zorg. Met name bij de fysiotherapie loopt de wachttijd nog wel eens op.

Wat merkt u van de werkzaamheden?
Doordat de werkzaamheden boven de kamers van de huisartsen zullen plaatsvinden, zal er af en toe geluidsoverlast zijn. We proberen dit tot een minimum te beperken. 

Wanneer is het klaar?
De verwachting is dat de werkzaamheden eind juli klaar zijn. Dan zal een deel van de fysiotherapie verhuizen naar de nieuwe kamers op de eerste etage.